การพิมพ์เส้นตารางในแผ่นงาน

การพิมพ์เส้นตารางในแผ่นงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น เส้นตารางจะไม่ปรากฏบนเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel ที่พิมพ์ บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการทำให้เส้นตารางปรากฏในเวิร์กชีตที่พิมพ์ของคุณ

 1. เลือกเวิร์กชีตเดียวหรือเวิร์กชีตหลายรายการที่คุณต้องการพิมพ์

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

  ถ้าคุณไม่พบแท็บที่ต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ แล้วคลิกแท็บ

  คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ    เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นเวิร์กชีตที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตัวเลือกของแผ่นงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์ ภายใต้ เส้นตาราง

  กลุ่ม ตัวเลือกของแผ่นงาน บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายในกลุ่ม ตัวเลือกของแผ่นงาน ปรากฏเป็นสีจาง อาจเป็นเพราะว่าคุณมีแผนภูมิ รูป หรือวัตถุอื่นๆ ที่เลือกไว้บนแผ่นงาน ถ้าคุณยกเลิกการเลือกดังกล่าว คุณจะสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายได้

 3. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกด Ctrl+P ได้ด้วย

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์ คุณอาจต้องการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • แสดงตัวอย่างเส้นตาราง   เป็นเมื่อต้องการดูลักษณะเส้นตารางจะพิมพ์ กด Ctrl + F2 เพื่อเปิดแท็บไฟล์ ซึ่งแสดงตัวอย่างของเวิร์กชีตที่พิมพ์ออกมา พิมพ์เส้นตารางรอบ ๆ ข้อมูลจริงในแผ่นงานเท่านั้น ถ้าคุณต้องการพิมพ์เส้นตารางรอบเซลล์ว่างยัง คุณต้องตั้งพื้นที่การพิมพ์ เพื่อรวมเซลล์เหล่านั้น หรือ คุณสามารถนำเส้นขอบรอบ ๆ เซลล์แทน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ดูกำหนดหรือล้างพื้นที่พิมพ์บนแผ่นงานหรือเซลล์ที่นำไปใช้หรือเอาเส้นขอบบนแผ่นงาน

 • แก้ไขปัญหาการพิมพ์ที่ มีเส้นตาราง   – ถ้าเส้นตารางไม่แสดงขึ้นเมื่อคุณพิมพ์แผ่นงานของคุณ หรือถ้าคุณไม่เห็นในหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์ ตรวจสอบว่า ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายคุณภาพแบบร่าง กล่องกาเครื่องหมายคุณภาพแบบร่าง ปรากฏบนแท็บแผ่นงาน ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ สำหรับทางลัดในการเข้าถึงกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ กด p Alt + P, S

  แท็บ แผ่นงาน ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  ถ้ายังไม่สามารถพิมพ์เส้นตารางได้ ปัญหาอาจอยู่ที่โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ ในกรณีนี้ คุณสามารถลองดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ และวิธีสุดท้าย คุณสามารถนำเส้นขอบไปใช้กับเซลล์ที่คุณต้องการพิมพ์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นำเส้นขอบไปใช้หรือเอาเส้นขอบออกจากเซลล์บนเวิร์กชีต

ดูเพิ่มเติม

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางในเวิร์กชีต

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×