การพิมพ์เส้นตารางในแผ่นงาน

การพิมพ์เส้นตารางในแผ่นงาน

ตามค่าเริ่มต้น เส้นตารางจะไม่ปรากฏบนเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel ที่พิมพ์ บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการทำให้เส้นตารางปรากฏในเวิร์กชีตที่พิมพ์ของคุณ

 1. เลือกเวิร์กชีตเดียวหรือเวิร์กชีตหลายรายการที่คุณต้องการพิมพ์

วิธีการเลือกเวิร์กชีต

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

ถ้าคุณไม่พบแท็บที่ต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ แล้วคลิกแท็บ

คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

เคล็ดลับ    เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นเวิร์กชีตที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตัวเลือกของแผ่นงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์ ภายใต้ เส้นตาราง

  กลุ่ม ตัวเลือกของแผ่นงาน บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายในกลุ่ม ตัวเลือกของแผ่นงาน ปรากฏเป็นสีจาง อาจเป็นเพราะว่าคุณมีแผนภูมิ รูป หรือวัตถุอื่นๆ ที่เลือกไว้บนแผ่นงาน ถ้าคุณยกเลิกการเลือกดังกล่าว คุณจะสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายได้

 2. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกด Ctrl+P ได้ด้วย

 3. คลิกปุ่ม พิมพ์

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์ คุณอาจต้องการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • แสดงตัวอย่างเส้นตาราง    เมื่อต้องการดูว่าเส้นตารางจะพิมพ์ออกมาอย่างไร ให้กด Ctrl+F2 เพื่อเปิดแท็บ ไฟล์ ซึ่งแสดงตัวอย่างของเวิร์กชีตที่พิมพ์ เส้นตารางจะพิมพ์เฉพาะที่อยู่รอบข้อมูลจริงในเวิร์กชีตเท่านั้น ถ้าคุณต้องการพิมพ์เส้นตารางที่อยู่รอบเซลล์ว่างด้วย คุณต้องตั้งค่า พื้นที่การพิมพ์ ให้รวมเซลล์ดังกล่าวด้วย หรือคุณสามารถนำเส้นขอบไปใช้รอบๆ เซลล์แทนก็ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดูที่ กำหนดหรือล้างพื้นที่พิมพ์บนเวิร์กชีต หรือ นำเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตไปใช้หรือการเอาเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตออก

 • การแก้ไขปัญหาการพิมพ์ที่มีเส้นตาราง    ถ้าเส้นตารางไม่แสดงเมื่อคุณพิมพ์เวิร์กชีตของคุณ หรือถ้าคุณไม่เห็นเส้นตารางในหน้าต่าง ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่ากล่องกาเครื่องหมาย คุณภาพแบบร่าง ไม่ได้ถูกเลือกไว้ กล่องกาเครื่องหมาย คุณภาพแบบร่าง จะปรากฏบนแท็บ แผ่นงาน ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ สำหรับทางลัดเพื่อเข้าใช้งานกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้กด Alt+P, S, P

  แท็บ แผ่นงาน ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  ถ้ายังไม่สามารถพิมพ์เส้นตารางได้ ปัญหาอาจอยู่ที่โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ ในกรณีนี้ คุณสามารถลองดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ และวิธีสุดท้าย คุณสามารถนำเส้นขอบไปใช้กับเซลล์ที่คุณต้องการพิมพ์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นำเส้นขอบไปใช้หรือเอาเส้นขอบออกจากเซลล์บนเวิร์กชีต

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×