การพิมพ์เส้นตารางในแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์แผ่นงานหรือตาราง โดยไม่มีเส้นตาราง บางครั้งก็ยากที่จะแยกขอบเซลล์ ดังที่แสดงในตัวอย่างก่อนพิมพ์ในภาพนี้:

มุมมองการพิมพ์จะไม่มีเส้นตาราง

การพิมพ์เส้นตารางไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Online แต่คุณสามารถเลียนแบบเส้นตารางได้ด้วยการนำเส้นขอบไปใช้ เช่นเดียวกับในรูปภาพนี้

การพิมพ์ที่มีเส้นขอบ

 1. เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบรอบๆ เซลล์แต่ละเซลล์ ให้คลิกและลากเพื่อเลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกเส้นขอบ >เส้นขอบทั้งหมด

  พื้นที่ที่ มีเส้นขอบจะปรากฏขึ้น โดยใช้เส้นที่เข้มขึ้นขณะนี้

  เพิ่มเส้นขอบลงในตารางหรือช่วงข้อมูล

 3. สำหรับการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 4. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการให้แสดงตัวอย่าง แล้วคลิก พิมพ์

  ตัวเลือกการพิมพ์ หลังจากคลิก ไฟล์ > พิมพ์

 5. ใน preview ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เส้นตารางมีลักษณะ ตามคุณต้องการให้ แล้ว คลิกพิมพ์

  การพิมพ์ที่มีเส้นขอบ

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะพิมพ์ คลิกx เพื่อปิดการแสดงตัวอย่าง และกลับไปยังแผ่นงาน

พิมพ์เส้นตารางจากแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป ให้คลิก เปิดใน Excel แล้วพิมพ์เส้นตารางในเวิร์กชีต

ปุ่ม เปิดใน Excel

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของ Excel Online โปรดเยี่ยมชม บล็อก Microsoft Excel

สำหรับชุดแอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ ทั้งหมด คุณสามารถลองใช้หรือซื้อได้ที่ Office.com

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×