การพิมพ์อีเมลและปฏิทินใน Outlook.com

คุณสามารถพิมพ์ข้อความอีเมลหรือพิมพ์ปฏิทินทั้งที่มีและไม่มีกำหนดการโดยละเอียดได้ใน Outlook.com

คุณใช้ Outlook.com เวอร์ชันใด

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com รุ่นเบต้าอยู่หรือไม่ เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการพิมพ์

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม > พิมพ์

  สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกการพิมพ์ที่เลือกไว้สำหรับข้อความอีเมล

 3. ตัวอย่างข้อความของคุณจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ ที่ด้านบนของหน้าต่าง ให้เลือก พิมพ์

 4. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งที่แนบมาในอีเมล คุณสามารถดาวน์โหลดและบันทึกสิ่งที่แนบมาไปยังคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณ หรือ OneDrive แล้วเปิดไฟล์เหล่านั้นด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดและพิมพ์ไฟล์ .doc จาก Word และคุณสามารถเปิดและพิมพ์ไฟล์ .pdf จาก Adobe Reader

 1. เปิดข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการพิมพ์

 2. ที่ด้านล่างของสิ่งที่แนบมา ให้เลือก ดาวน์โหลด

  สกรีนช็อตของปุ่มดาวน์โหลด

 3. หลังจากดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ให้เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม และเลือกตัวเลือกเพื่อพิมพ์ ตัวอย่างเช่น เปิดไฟล์ .doc ใน Word แล้วพิมพ์

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการพิมพ์

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม > พิมพ์

  สกรีนช็อตของเมนูดำเนินการเพิ่มเติมโดยมีเคอร์เซอร์อยู่เหนือปุ่มพิมพ์

 3. ตัวอย่างข้อความของคุณจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ ที่ด้านบนของหน้าต่าง ให้เลือก พิมพ์

 4. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

คุณสามารถพิมพ์มุมมองปฏิทิน หรือกำหนดการ ใน Outlook.com ได้

 1. เลือกปฏิทินที่ด้านล่างของหน้า

  สกรีนช็อตของปุ่มปฏิทิน

 2. เลือกมุมมอง วันสัปดาห์การทำงานสัปดาห์ หรือ เดือน ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง

 3. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก พิมพ์

  สกรีนช็อตของปุ่มพิมพ์

 4. ตัวอย่างปฏิทินของคุณจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ เลือกมุมมอง เค้าโครง และช่วงวันที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วเลือก พิมพ์ ถ้าคุณต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับรายการบนปฏิทินของคุณ เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์กำหนดการและปฏิทินโดยละเอียด เลือก พิมพ์

 5. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งที่แนบมาในอีเมล คุณสามารถดาวน์โหลดและบันทึกสิ่งที่แนบมาไปยังคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณ หรือ OneDrive แล้วเปิดไฟล์เหล่านั้นด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดและพิมพ์ไฟล์ .doc จาก Word และคุณสามารถเปิดและพิมพ์ไฟล์ .pdf จาก Adobe Reader

 1. เปิดข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการพิมพ์

 2. ที่ด้านล่างของสิ่งที่แนบมา ให้เลือก ดาวน์โหลด

  สกรีนช็อตของปุ่มดาวน์โหลด

 3. หลังจากดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ให้เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม และเลือกตัวเลือกเพื่อพิมพ์ ตัวอย่างเช่น เปิดไฟล์ .doc ใน Word แล้วพิมพ์

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

การใช้ปฏิทินใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×