การพิมพ์อีเมลและปฏิทินใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

คุณสามารถพิมพ์ข้อความอีเมลหรือพิมพ์ปฏิทินทั้งที่มีและไม่มีกำหนดการโดยละเอียดได้ใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

พิมพ์ข้อความอีเมลใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการพิมพ์

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก ไอคอนการดำเนินการเพิ่มเติม > พิมพ์

  สกรีนช็อตของเมนูดำเนินการเพิ่มเติมโดยมีเคอร์เซอร์อยู่เหนือปุ่มพิมพ์

 3. ตัวอย่างข้อความของคุณจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ ที่ด้านบนของหน้าต่าง ให้เลือก พิมพ์

 4. ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการ แล้วเลือก ตกลง

พิมพ์ปฏิทินของคุณใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

คุณสามารถพิมพ์มุมมองปฏิทิน หรือกำหนดการ หรืองานได้ใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

 1. เลือกมุมมอง วันสัปดาห์การทำงานสัปดาห์ หรือ เดือน ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก พิมพ์

  สกรีนช็อตของปุ่มพิมพ์

 3. ตัวอย่างปฏิทินของคุณจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ เลือกมุมมอง เค้าโครง และช่วงวันที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วเลือก พิมพ์

 4. ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วเลือก ตกลง

พิมพ์สิ่งที่แนบมาในอีเมล

เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งที่แนบมาในอีเมล คุณสามารถดาวน์โหลดและบันทึกสิ่งที่แนบมาไปยังคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณ หรือ OneDrive แล้วเปิดไฟล์เหล่านั้นด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ไฟล์ .doc สามารถเปิดและพิมพ์จาก Word ขณะที่ไฟล์ .pdf สามารถเปิดและพิมพ์จาก Adobe Reader

 1. เปิดข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการพิมพ์

 2. ที่ด้านล่างของสิ่งที่แนบมา ให้เลือก ดาวน์โหลด

  สกรีนช็อตของปุ่มดาวน์โหลด

 3. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ให้เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม และเลือกตัวเลือกเพื่อพิมพ์ ตัวอย่างเช่น เปิดไฟล์ .doc ใน Word แล้วพิมพ์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×