ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การพิมพ์สิ่งพิมพ์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การใช้งานหลักของ Publisher คือการผลิตสิ่งพิมพ์พิมพ์ที่มีคุณภาพสูง สิ่งเหล่านี้อาจถูกพิมพ์บนเครื่องพิมพ์บนเดสก์ท็อปหรือส่งออกไปยังร้านค้าหรือร้านพิมพ์เชิงพาณิชย์ สำหรับข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเลือกระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ให้ดูที่การพิมพ์: เลือกระหว่างเดสก์ท็อป, คัดลอกร้านค้าและการพิมพ์เชิงพาณิชย์

หมายเหตุ: หน้าต่างแสดงตัวอย่างอาจแสดงเป็นสีขาวดำแม้ว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะมีสีถ้าเครื่องพิมพ์ที่เลือกไม่สนับสนุนการพิมพ์สีหรือถ้าเครื่องพิมพ์ที่เลือกสนับสนุนสีและคุณเลือกการตั้งค่าระดับสีเทาแบบผสม

คำสั่งพิมพ์อยู่ที่ใด

ใน Publisher ๒๐๑๐และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าคำสั่งพิมพ์จะอยู่ในมุมมอง Backstage เมื่อต้องการเข้าสู่มุมมอง Backstage ให้คลิกแท็บไฟล์ที่ด้านบนซ้ายของ Publisher ปุ่ม ไฟล์ นอกจากการพิมพ์มุมมอง Backstage จะมีคำสั่งสำหรับการบันทึกการเปิดและการปิดไฟล์รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ปัจจุบันและการแชร์สิ่งพิมพ์และตัวเลือก Publisher

การตั้งค่าการพิมพ์และการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

มุมมอง Backstage สำหรับการพิมพ์จะมีลักษณะดังนี้

ภาพรวมการตั้งค่าการพิมพ์ของ Publisher

การตั้งค่าการพิมพ์จะอยู่ทางด้านซ้ายและบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างจะอยู่ทางด้านขวา การตั้งค่าทางด้านซ้ายจะมีผลต่อสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ในขณะที่การตั้งค่าทางด้านขวาจะมีผลต่อมุมมองของสิ่งพิมพ์ของคุณเท่านั้น

หมายเหตุ: ตัวควบคุมเหล่านี้บางส่วนจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอื่นๆ ตัวอย่างเช่นตัวควบคุมสีจะพร้อมใช้งานถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์เป็นสีและแถบเลื่อนความโปร่งใสด้านหน้า/หลังจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ

คุณสามารถใช้การตั้งค่าการพิมพ์เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าการพิมพ์ใน Publisher 2010

1

พิมพ์

ใส่จำนวนสำเนาของงานพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์แล้วกดพิมพ์เพื่อส่งงานไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

2

เครื่องพิมพ์

นอกจากการเลือกจากรายการเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งานแล้วคุณยังสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่เข้าถึงคุณสมบัติเครื่องพิมพ์แล้วพิมพ์ไปยังไฟล์ได้อีกด้วย

3

การตั้งค่า

ส่วนการตั้งค่าจะช่วยให้คุณควบคุม:

 • หน้า: ให้คุณเลือกหน้าหรือช่วงของหน้าที่ต้องการเพื่อพิมพ์

 • หน้าต่อแผ่น: ที่นี่คุณสามารถระบุตำแหน่งบนแผ่นงานสิ่งพิมพ์ของคุณที่จะพิมพ์และวิธีการที่หน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกวางไว้บนแผ่นกระดาษ

 • ขนาดกระดาษ: เลือกขนาดและสไตล์ของแผ่นกระดาษที่คุณจะใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

 • การพิมพ์ด้านหนึ่ง/สองด้าน: เลือกว่าจะพิมพ์บนหนึ่งหรือทั้งสองด้านของกระดาษและขอบที่ใช้ในการพลิกกระดาษ

 • สี: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนสีตัวควบคุมนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกสีหรือการพิมพ์ระดับสีเทา

 • บันทึกการตั้งค่าที่มีสิ่งพิมพ์: ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้จะบันทึกการเลือกการตั้งค่าของคุณด้วยสิ่งพิมพ์นี้

หมายเหตุ: ใน Publisher ขนาดหน้าอ้างอิงไปยังพื้นที่การทำงานของสิ่งพิมพ์ของคุณ กระดาษหรือแผ่นงานขนาดคือขนาดของกระดาษที่คุณใช้ในการพิมพ์ แผ่นงานของกระดาษอาจมีหลายหน้าและหน้าขนาดใหญ่อาจพิมพ์ออกมาในหลายแผ่น

บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างจะเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการตั้งค่าการพิมพ์

แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Publisher 2010

นอกจากนี้ยังมีสิ่งต่อไปนี้

1

การนำทางในแผ่นงาน

ย้ายผ่านแผ่นงานสิ่งพิมพ์ของคุณ

2

ปุ่มด้านหน้าและด้านหลัง

ปุ่มเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณพิมพ์บนแผ่นกระดาษทั้งสองด้าน: คลิกเพื่อดูด้านหน้าหรือด้านหลังของแผ่นงาน

3

ตัวเลื่อนย่อ/ขยาย

เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อย่อและเลื่อนไปที่ด้านขวาเพื่อขยายสิ่งพิมพ์ของคุณ

4

พอดีกับแผ่นงาน

ถ้าคุณกำลังดูแผ่นงานมากกว่าหนึ่งแผ่นปุ่มนี้จะขยายเพื่อดูแผ่นงานหนึ่งแผ่น

5

การดูหลายแผ่นงาน

ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกพิมพ์บนกระดาษหลายแผ่นคุณสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อแสดงตัวอย่างแผ่นงานมากกว่าหนึ่งแผ่นได้ในแต่ละครั้ง

6

แสดง/ซ่อนหมายเลขหน้า

แถบเลื่อนนี้จะแสดงให้คุณเห็นลำดับของหน้าที่ถูกกำหนดบนแผ่นงานของกระดาษ การทำเช่นนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มีมากกว่าหนึ่งหน้าบนแผ่นงานเช่นบัตรอวยพร

7

แสดง/ซ่อนไม้บรรทัด

แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดสำหรับความสูงและความกว้างของแผ่นงานที่เลือกในปัจจุบันของกระดาษ ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดกระดาษในการตั้งค่าไม้บรรทัดจะเปลี่ยนตามไปด้วย

8

แถบเลื่อนมุมมองที่โปร่งใส

f คุณกำลังพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นงานแถบเลื่อนนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นได้ผ่านทางด้านอื่นๆของแผ่นงานเช่นการถือกระดาษที่พิมพ์ไว้เหนือตารางแสง การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าบรรทัดสิ่งพิมพ์ของคุณได้อย่างถูกต้องบนทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ

พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในส่วนพิมพ์ให้ตั้งค่าจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ในสำเนาของงานพิมพ์

 3. ในส่วนเครื่องพิมพ์ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องแล้ว

  หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงเป็นขาวดำไม่ว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะมีสีหรือไม่เว้นแต่ว่าคุณได้เลือกเครื่องพิมพ์สี

 4. ในส่วนการตั้งค่า:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกชุดของหน้าหรือส่วนที่ถูกต้องแล้ว

  2. เลือกรูปแบบสำหรับการจัดหน้าของคุณบนแผ่นงาน

  3. ตั้งค่าขนาดกระดาษ

  4. ตั้งค่าว่าจะพิมพ์บนด้านเดียวของแผ่นกระดาษหรือทั้งสองอย่างและเมื่อพิมพ์ทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นการพลิกแผ่นงานของกระดาษในด้านยาวหรือสั้น

  5. ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์สีได้ให้เลือกถ้าคุณต้องการพิมพ์สีหรือระดับสีเทา

 5. คลิกปุ่มพิมพ์เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในส่วนพิมพ์ให้ตั้งค่าจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ในสำเนาของงานพิมพ์

 3. คลิกปุ่มพิมพ์เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในส่วนการตั้งค่าให้คลิกในกล่องข้อความหน้า

 3. ในกล่องข้อความให้พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์แล้วพิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์แล้วพิมพ์หน้าสุดท้ายของช่วงที่คุณต้องการพิมพ์ตัวอย่างเช่น: 2-4

 4. คลิกปุ่มพิมพ์เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในส่วนการตั้งค่าให้คลิกในกล่องข้อความหน้า

 3. ในกล่องข้อความให้พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์แล้วพิมพ์เครื่องหมายจุลภาคแล้วพิมพ์หน้าถัดไปที่คุณต้องการพิมพ์ ทำซ้ำสำหรับหมายเลขหน้าแต่ละหมายเลขที่คุณต้องการพิมพ์ตัวอย่างเช่น2, 4, 6, 8

 4. คลิกปุ่มพิมพ์เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ถ้าคุณกำลังพิมพ์ป้ายชื่อหรือนามบัตรตัวเลือกเริ่มต้นจะเป็นหลายสำเนาต่อแผ่นงาน การทำเช่นนี้จะพิมพ์มากกว่าหนึ่งสำเนาของแต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณที่มีแต่ละชุดของหน้าบนแผ่นกระดาษที่แยกจากกัน เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ปุ่มตัวเลือกเค้าโครงจะพร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเส้นบอกแนวระยะขอบเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถใส่ลงบนกระดาษแผ่นเดียวได้ ตัวอย่างเช่นถ้าสิ่งพิมพ์นามบัตรของคุณมีหน้าสองหน้าแต่ละหน้ามีนามบัตรที่แตกต่างกันและคุณเลือกหลายสำเนาต่อแผ่นงานและ10สำเนาจากนั้นผลรวมของสำเนาทั้งหมด20สำเนา—10สำเนาของแต่ละนามบัตรที่แตกต่างกันทั้งสองจะเป็น พิมพ์บนกระดาษสองแผ่นแผ่นงานหนึ่งแผ่นสำหรับแต่ละหน้า

 1. คลิกไฟล์>พิมพ์

 2. ในส่วนการตั้งค่าให้เลือกหลายสำเนาต่อแผ่นงานแล้วเลือกจำนวนสำเนา

 3. คลิกปุ่มพิมพ์เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณคลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่นงานสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกพิมพ์ในกึ่งกลางของแผ่นงานของกระดาษ

  • ถ้าคุณต้องการพิมพ์หนึ่งหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณต่อแผ่นงานในตำแหน่งที่ระบุบนแผ่นงานให้คลิกหลายสำเนาต่อแผ่นงานคลิกตัวเลือกเค้าโครงแล้วเปลี่ยนตำแหน่งของสิ่งพิมพ์ของคุณบนแผ่นงานโดยการปรับตัวเลือกแถวคอลัมน์ ตัวเลือกและค่าช่องว่างภายใต้แนวนอนและแนวตั้งภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดหน้ากระดาษที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษเช่นโฆษณานามบัตรและบัตรชมเชย

เมื่อคุณต้องการพิมพ์ป้ายชื่อแท็กชื่อหรือนามบัตรโดยปกติจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพิมพ์ชุดข้อมูลทั้งหมดบนแผ่นงานเดียว คุณสามารถทำได้ใน Publisher จากตัวเลือกหลายหน้าต่อแผ่นบนหน้าพิมพ์ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ปุ่มตัวเลือกเค้าโครงจะพร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเส้นบอกแนวระยะขอบเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถใส่ลงบนกระดาษแผ่นเดียวได้ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีชุดไปรษณียบัตร10ตัวที่มีข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละรายการและคุณเลือกหลายหน้าต่อแผ่นงานและหนึ่งสำเนาจากนั้นทั้งหมดสิบหน้าจะพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อขนาดของหน้าสิ่งพิมพ์มีขนาดเล็กกว่าแผ่นงานที่สิ่งพิมพ์ถูกตั้งค่าเป็นพิมพ์

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในส่วนการตั้งค่าให้เลือกหลายหน้าต่อแผ่นงานแล้วเลือกจำนวนสำเนา

 3. คลิกปุ่มพิมพ์เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

พิมพ์สำเนาของสิ่งพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งสำเนา

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 2. ภายใต้สำเนาให้ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

 3. เลือกตัวเลือกอื่นๆที่คุณต้องการแล้วคลิกพิมพ์

พิมพ์หน้าเฉพาะของสิ่งพิมพ์

คุณสามารถเลือกหน้าปัจจุบันเพื่อพิมพ์หน้าที่คุณกำลังดูอยู่ได้

พิมพ์ช่วงของหน้า

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ให้คลิกแท็บการตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. ภายใต้ช่วงการพิมพ์ให้คลิกหน้า

 4. ในกล่องข้อความให้พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์แล้วพิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์แล้วพิมพ์หน้าสุดท้ายของช่วงที่คุณต้องการพิมพ์ตัวอย่างเช่น2-4

 5. คลิก พิมพ์

  เมื่อต้องการพิมพ์เพียงหนึ่งหน้าเท่านั้นให้พิมพ์หมายเลขเดียวกันในกล่องจากและถึง

พิมพ์หน้าแต่ละหน้า

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ให้คลิกแท็บการตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. ภายใต้ช่วงการพิมพ์ให้คลิกหน้า

 4. ในกล่องข้อความให้พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์แล้วพิมพ์เครื่องหมายจุลภาคแล้วพิมพ์หน้าถัดไปที่คุณต้องการพิมพ์ ทำซ้ำสำหรับหมายเลขหน้าแต่ละหมายเลขที่คุณต้องการพิมพ์ตัวอย่างเช่น2, 4, 6, 8

 5. คลิก พิมพ์

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนจำนวนสำเนาที่พิมพ์บนแผ่นกระดาษ

ถ้าคุณกำลังพิมพ์ป้ายชื่อหรือนามบัตรตัวเลือกเริ่มต้นจะเป็นหลายสำเนาต่อแผ่นงาน ด้วยตัวเลือกนี้คุณสามารถปรับเส้นบอกแนวระยะขอบเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถใส่ลงในกระดาษแผ่นเดียวได้ ตัวอย่างเช่นถ้าสิ่งพิมพ์นามบัตรของคุณมีหน้าสองหน้าแต่ละหน้าจะมีนามบัตรที่แตกต่างกันและคุณเลือกหลายสำเนาต่อแผ่นงานและสำเนาสามสำเนารวมทั้งหมด6สำเนาสำเนาของแต่ละนามบัตรที่แตกต่างกันทั้งหมด ถูกพิมพ์

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์ตัวอย่างเช่นป้ายชื่อ

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่นงาน

  • คลิกหลายสำเนาต่อแผ่นงาน

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณคลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่นงานสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกพิมพ์ในกึ่งกลางของแผ่นงานของกระดาษ

   • ถ้าคุณต้องการพิมพ์หนึ่งหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณต่อแผ่นงานในตำแหน่งที่ระบุบนแผ่นงานให้คลิกหลายสำเนาต่อแผ่นงานแล้วเปลี่ยนตำแหน่งของสิ่งพิมพ์ของคุณบนแผ่นงานโดยการปรับตัวเลือกแถวตัวเลือกคอลัมน์และแนวนอนและ ค่าช่องว่างในแนวตั้งภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติมตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการพิมพ์ที่มีขนาดหน้ากระดาษที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษเช่นการโฆษณานามบัตรและบัตรชมเชย

   • เมื่อต้องการทำให้การจัดแนวสิ่งพิมพ์กับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่เฉพาะเจาะจงทำได้ง่ายขึ้นหรือพิมพ์หลายสำเนาของสิ่งพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียวให้เปิดเครื่องหมายครอบตัด

เปลี่ยนระยะขอบ

การปรับระยะขอบและช่องว่างแนวนอนและแนวตั้งคุณสามารถเปลี่ยนจำนวนสำเนาที่จะพอดีกับแผ่นงานของกระดาษได้

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติมให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนสำเนาที่จะพอดีให้ลดค่าในระยะขอบด้านข้างและช่องว่างแนวนอน นอกจากนี้คุณยังอาจต้องปรับค่าสำหรับช่องว่างแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการลดจำนวนสำเนาที่จะพอดีให้เพิ่มค่าในระยะขอบด้านข้างช่องว่างแนวนอนและช่องว่างแนวตั้ง

เมื่อคุณเปลี่ยนระยะขอบและช่องว่างหน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงจำนวนสำเนาที่พอดีกับแผ่นงานของกระดาษ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะตัวอย่างเช่นแผ่นของป้ายชื่อให้ลองพิมพ์บนแผ่นกระดาษเปล่าเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกจัดแนวอย่างถูกต้องบนผลิตภัณฑ์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×