การพิมพ์สิ่งพิมพ์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การใช้หลักของ Publisher จะสร้างสิ่งพิมพ์คุณภาพสูง ต่อไปนี้อาจพิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อป หรือส่งออกไปยังร้านหรือร้านทำการพิมพ์เชิงพาณิชย์ สำหรับข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณเลือกระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ดูพิมพ์: เลือกระหว่างเดสก์ท็อป ร้าน และการพิมพ์เชิงพาณิชย์

หมายเหตุ: หน้าต่างแสดงตัวอย่างอาจแสดงเป็นขาวดำแม้ ว่า publication(s) ของคุณมีสีถ้าเครื่องพิมพ์ที่เลือกไม่สนับสนุนการพิมพ์สี หรือ ถ้าเครื่องพิมพ์ที่เลือกสนับสนุนสี แล้วเลือกการตั้งค่าระดับสีเทาผสม

คำสั่งพิมพ์อยู่ที่ไหน

ใน Publisher 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่ กว่า คำสั่งพิมพ์อยู่ในมุมมอง Backstage เมื่อต้องการไปยังมุมมอง Backstage คลิกที่แท็บไฟล์ มุมซ้ายบนของ Publisher ปุ่มไฟล์ พิมพ์ นอกเหนือจากมุมมอง Backstage ประกอบด้วยคำสั่งสำหรับการบันทึก เปิด และปิดไฟล์ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน และแชร์สิ่งพิมพ์ และตัวเลือกของ Publisher

ด้านบนของหน้า

พิมพ์การตั้งค่าและตัวอย่างก่อนพิมพ์

มุมมอง Backstage สำหรับการพิมพ์มีลักษณะดังนี้

ภาพรวมการตั้งค่าการพิมพ์ของ Publisher

ตั้งค่าการพิมพ์ที่อยู่บนด้านซ้าย และบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเป็นทางด้านขวา การตั้งค่าบนด้านซ้ายจะมีผลกับสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ออกมา ในขณะที่การตั้งค่าบนด้านขวามีผลเฉพาะกับมุมมองของสิ่งพิมพ์

หมายเหตุ: บางอย่างของตัวควบคุมเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมสีเท่านั้นจะพร้อมใช้งานถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์สี และแถบเลื่อนความโปร่งใสหน้า/ย้อนกลับจะพร้อมใช้งานถ้าคุณเลือกพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ

คุณสามารถใช้การตั้งค่าการพิมพ์เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าการพิมพ์ใน Publisher 2010

1

พิมพ์

ใส่จำนวนสำเนาของงานพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์ และกดพิมพ์ เพื่อส่งงานไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

2

เครื่องพิมพ์

นอกเหนือจากการเลือกจากรายการของเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ การเข้าถึง และพิมพ์ไปยังไฟล์

3

การตั้งค่า

ตั้งค่าส่วนช่วยให้คุณควบคุม:

 • หน้า: ช่วยให้คุณสามารถเลือกหน้าใดหน้าหรือช่วงของหน้าเพื่อพิมพ์

 • หน้าต่อแผ่น: ที่นี่คุณสามารถระบุตำแหน่งบนแผ่นกระดาษ สิ่งพิมพ์ของคุณจะพิมพ์และวิธีหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณจะสามารถวางเอาท์บนแผ่นงานของกระดาษได้

 • กระดาษขนาด: เลือกขนาดและสไตล์ของแผ่นงานของกระดาษที่คุณจะต้องใช้การพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

 • พิมพ์หน้า/สองด้านหนึ่ง: เลือกว่าจะพิมพ์หนึ่ง หรือทั้งสองด้านของกระดาษ และที่ขอบขวาเพื่อใช้ในการพลิกกระดาษ

 • สี: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับสี ตัวควบคุมนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกสีหรือระดับสีเทาพิมพ์

 • บันทึกการตั้งค่ากับสิ่งพิมพ์: ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้แทนที่จะเลือกตั้งค่า ของคุณกับสิ่งพิมพ์นี้

หมายเหตุ: ใน Publisher ขนาดหน้ากระดาษอ้างอิงไปยังพื้นที่ทำงานของสิ่งพิมพ์ของคุณ ขนาดกระดาษ หรือแผ่น งาน มีขนาดกระดาษที่คุณใช้สำหรับการพิมพ์ ของแผ่นกระดาษอาจประกอบด้วยหลายหน้า และหน้าขนาดใหญ่อาจพิมพ์ข้ามหลายแผ่นงาน

เปลี่ยนแปลงบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าการพิมพ์

แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Publisher 2010

มียังต่อไปนี้

1

นำทางในแผ่นงาน

ย้ายไปตามแผ่นงานของสิ่งพิมพ์ของคุณ

2

ปุ่มย้อนกลับและหน้า

ปุ่มเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ: คลิกเพื่อดูหน้าหรือกระดาษ

3

ตัวเลื่อนย่อ/ขยาย

เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อขยาย และเลื่อนไปทางขวาเพื่อขยายสิ่งพิมพ์ของคุณ

4

พอดีกับแผ่นงาน

ถ้าคุณกำลังดูแผ่นงานมากกว่าหนึ่ง ปุ่มนี้จะขยายเพื่อดูแผ่นงานหนึ่ง

5

ดูแผ่นงานหลาย

ถ้าจะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณบนแผ่นกระดาษหลาย คุณสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อแสดงตัวอย่างแผ่นงานมากกว่าหนึ่งครั้ง

6

แสดง/ซ่อนหมายเลขหน้า

เลื่อนนี้จะแสดงลำดับของหน้าถูกกำหนดบนแผ่นงานที่ถูกของแผ่นกระดาษ นี่คือมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังพิมพ์สิ่งพิมพ์มากกว่าหนึ่งหน้าบนแผ่นงาน เช่นบัตรอวยพร

7

แสดง/ซ่อนไม้บรรทัด

แสดง หรือซ่อนไม้บรรทัดสำหรับความสูงและความกว้างของแผ่นกระดาษที่เลือกในปัจจุบัน ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดกระดาษในการตั้งค่า ไม้บรรทัดจะเปลี่ยนตามไปด้วย

8

เลื่อนดูแบบโปร่งใส

f คุณจะพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ เลื่อนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูผ่านทางที่ด้านข้างของแผ่นงาน เช่นกดกระดาษพิมพ์เหนือตาราง light ซึ่งช่วยให้คุณเพื่อให้แน่ใจว่า สิ่งพิมพ์ของคุณรายการค่าอย่างถูกต้องบนทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในส่วนพิมพ์ กำหนดจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ในสำเนาของงานพิมพ์

 3. ในส่วนของเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง

  หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงเป็นขาวดำ โดยไม่คำนึงว่าที่ publication(s) ของคุณมีสี เว้นแต่ว่าคุณได้เลือกเครื่องพิมพ์สี

 4. ในส่วนการตั้งค่า:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกการตั้งค่าถูกต้องของหน้าหรือส่วน

  2. เลือกรูปแบบสำหรับ imposing หน้าของคุณบนแผ่นงาน

  3. ตั้งค่าขนาดกระดาษ

  4. ตั้งค่าว่าจะพิมพ์บนด้านเดียวของแผ่นงาน ของแผ่นกระดาษหรือทั้งสองอย่าง และเมื่อพิมพ์ทั้งสองด้านเลือกว่าต้องการพลิกแผ่นกระดาษด้านสั้น หรือยาว

  5. ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สามารถพิมพ์สี เลือกถ้าคุณต้องการพิมพ์สีหรือระดับสีเทา

 5. คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในส่วนพิมพ์ กำหนดจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ในสำเนาของงานพิมพ์

 3. คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในส่วนการตั้งค่า คลิกในกล่องข้อความของหน้า

 3. ในกล่องข้อความ พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์ พิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์ จากนั้น พิมพ์หน้าสุดท้ายของช่วงที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่าง: 2-4

 4. คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในส่วนการตั้งค่า คลิกในกล่องข้อความของหน้า

 3. ในกล่องข้อความ พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้อง การพิมพ์ พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค แล้ว พิมพ์หน้าถัดไปที่คุณต้องการพิมพ์ ทำซ้ำสำหรับแต่ละหน้าหมายเลขที่ คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น2,4,6,8

 4. คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณกำลังพิมพ์ป้ายชื่อหรือนามบัตร ตัวเลือกเริ่มต้นจะเป็นสำเนาหลายชุดต่อแผ่น สิ่งนี้จะพิมพ์สำเนามากกว่าหนึ่งของแต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณ กับแต่ละชุดของหน้าบนแผ่นกระดาษแยกต่างหาก เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ปุ่มตัวเลือกเค้าโครง กลายเป็นใช้งาน ช่วยให้คุณสามารถปรับเส้นบอกแนวระยะขอบเพื่อเพิ่ม หรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถให้พอดีกับบนกระดาษแผ่นเดียว ตัวอย่าง ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณนามบัตรประกอบด้วยสองหน้า หน้าแต่ละรายการที่ประกอบด้วยนามบัตรอื่น และคุณเลือกสำเนาหลายชุดต่อแผ่นงาน และสำเนา 10 จากนั้น กดผลรวมของการคัดลอก 20 นั่นคือ 10 สำเนาของแต่ละนามบัตรแตกต่างกันสองซึ่งจะ พิมพ์บนแผ่นงานสองแผ่นกระดาษ แผ่นงานเดียวสำหรับแต่ละหน้า

 1. คลิกไฟล์ >พิมพ์

 2. ในส่วนการตั้งค่า เลือกสำเนาหลายชุดต่อแผ่นงาน จากนั้น เลือกจำนวนสำเนา

 3. คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณคลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่น จะมีพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณในจุดศูนย์กลางของแผ่นกระดาษ

  • ถ้าคุณต้องการพิมพ์หนึ่งหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณสำหรับแต่ละแผ่นในตำแหน่งที่ระบุบนแผ่นกระดาษ คลิกสำเนาหลายชุดต่อแผ่น คลิกตัวเลือกเค้าโครง และเปลี่ยนตำแหน่งของสิ่งพิมพ์บนแผ่นงานด้วยการปรับตัวเลือกแถว แล้ว คอลัมน์ ตัวเลือก และช่องว่างแนวนอน และแนวตั้งค่าภายใต้ตัวเลือกพิมพ์เพิ่มเติม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับสิ่งพิมพ์ที่ มีขนาดหน้ากระดาษที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษ เช่นโฆษณา นามบัตร และบัตรอภินันทนาการ

เมื่อคุณต้องการพิมพ์ป้ายผนึก ป้ายชื่อ หรือนามบัตร ได้มักจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อต้องการพิมพ์ชุดข้อมูลทั้งหมดบนกระดาษแผ่นเดียว คุณสามารถทำได้ใน Publisher จากตัวเลือกหลายหน้าต่อแผ่นงาน บนหน้าการพิมพ์ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ปุ่มตัวเลือกเค้าโครง กลายเป็นใช้งาน ช่วยให้คุณสามารถปรับเส้นบอกแนวระยะขอบเพื่อเพิ่ม หรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถให้พอดีกับบนกระดาษแผ่นเดียว ตัวอย่าง ถ้าคุณมีชุดของไปรษณียบัตร 10 ด้วยข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละ และคุณต้องเลือกหลายหน้าต่อแผ่นงาน และคัดลอกหนึ่ง แล้วหน้าสิบทั้งหมดจะพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีค่าน้อยกว่าแผ่นงานที่สิ่งพิมพ์ที่ถูกตั้งค่าการพิมพ์บนขนาดหน้ากระดาษสิ่งพิมพ์

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในส่วนการตั้งค่า เลือกหลายหน้าต่อแผ่นงาน จากนั้น เลือกจำนวนสำเนา

 3. คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

พิมพ์อย่าง น้อยหนึ่งสำเนาของสิ่งพิมพ์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ภายใต้สำเนา ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

 3. เลือกตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณต้อง แล้ว คลิ กพิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หน้าใดหน้าของสิ่งพิมพ์

คุณสามารถเลือกหน้าปัจจุบัน เมื่อต้องการพิมพ์หน้าคุณกำลังดู

พิมพ์ช่วงของหน้า

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ คลิกที่แท็บสิ่งพิมพ์และการตั้งค่ากระดาษ

 3. ภายใต้พิมพ์ช่วง คลิกหน้า

 4. ในกล่องข้อความ พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์ พิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์ จากนั้น พิมพ์หน้าสุดท้ายของช่วงที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น2-4

 5. คลิก พิมพ์

  เมื่อต้องการพิมพ์หน้าเดียวเท่านั้น พิมพ์ตัวเลขที่เหมือนกันในกล่องจาก และถึง

พิมพ์แต่ละหน้า

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ คลิกที่แท็บสิ่งพิมพ์และการตั้งค่ากระดาษ

 3. ภายใต้พิมพ์ช่วง คลิกหน้า

 4. ในกล่องข้อความ พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้อง การพิมพ์ พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค แล้ว พิมพ์หน้าถัดไปที่คุณต้องการพิมพ์ ทำซ้ำสำหรับแต่ละหน้าหมายเลขที่ คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น2,4,6,8

 5. คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์บนแผ่นกระดาษ

ถ้าคุณกำลังพิมพ์ป้ายชื่อหรือนามบัตร ตัวเลือกเริ่มต้นจะเป็นสำเนาหลายชุดต่อแผ่น ใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถปรับเส้นบอกแนวระยะขอบเพื่อเพิ่ม หรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถให้พอดีกับบนกระดาษแผ่นเดียว ตัวอย่าง พิมพ์นามบัตรของคุณประกอบด้วยสองหน้านั่นคือแต่ละหน้าประกอบด้วยนามบัตรแตกต่างกันนั่นคือคุณเลือกสำเนาหลายชุดต่อแผ่นงาน และสำเนาสาม ผลรวมของการคัดลอกหก — สำเนาของแต่ละนามบัตรแตกต่างกันสองสามซึ่งจะ สามารถพิมพ์

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ป้ายชื่อ

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่น

  • คลิกสำเนาหลายชุดต่อแผ่น

 • ถ้าคุณคลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่น จะมีพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณในจุดศูนย์กลางของแผ่นกระดาษ

 • ถ้าคุณต้องการพิมพ์หนึ่งหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณสำหรับแต่ละแผ่นในตำแหน่งที่ระบุบนแผ่นกระดาษ คลิกสำเนาหลายชุดต่อแผ่น และเปลี่ยนตำแหน่งของสิ่งพิมพ์บนแผ่นงาน ด้วยการปรับตัวเลือกแถว ตัวเลือกคอลัมน์ และแนวนอนแล้ว และ ช่องว่างแนวตั้งค่าภายใต้ตัวเลือกพิมพ์เพิ่มเติม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับสิ่งพิมพ์กับขนาดหน้ากระดาษที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษ เช่นโฆษณา นามบัตร และกับ บัตรอภินันทนาการ

 • เมื่อต้องการทำให้ง่ายต่อการจัดแนวสิ่งพิมพ์ของผู้ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือพิมพ์สำเนาหลายชุดของสิ่งพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียวของกระดาษเปิดเครื่องหมายครอบตัด

เปลี่ยนระยะขอบ

ด้วยการปรับระยะขอบและช่องว่างแนวนอน และแนวตั้ง คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนสำเนาที่จะพอดีกับของแผ่นกระดาษ

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. ภายใต้ตัวเลือกพิมพ์เพิ่มเติม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนสำเนาที่จะให้พอดีกับ ลดค่าในกล่องระยะขอบด้านข้าง และช่องว่างแนวนอน นอกจากนี้คุณอาจต้องปรับค่าสำหรับช่องว่างแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการลดจำนวนสำเนาที่จะให้พอดีกับ เพิ่มค่าในกล่องระยะขอบด้านข้างช่องว่างแนวนอน และช่องว่างแนวตั้ง

เมื่อคุณเปลี่ยนระยะขอบและช่องว่าง หน้าต่างแสดงตัวอย่าง แสดงจำนวนสำเนาที่พอดีกับบนแผ่นกระดาษ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะ — แผ่นป้ายผนึกตัวอย่าง — ลองพิมพ์บนแผ่นงานเปล่าแผ่นกระดาษเพื่อให้แน่ใจว่า สิ่งพิมพ์ของคุณจะสามารถถูกจัดชิดในผลิตภัณฑ์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×