การพิมพ์สิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีพิมพ์รุ่นอื่นของสิ่งพิมพ์เดียวกันบนกระดาษแผ่นเดียวกัน วิธีพิมพ์สำเนาของสิ่งพิมพ์อื่นบนกระดาษแผ่นเดียวกัน และวิธีพิมพ์สำเนาแบบสองด้าน (พิมพ์สองด้าน) อยู่ในส่วน ดูเพิ่มเติม

คุณต้องการทำสิ่งใด

พิมพ์อย่าง น้อยหนึ่งสำเนาของสิ่งพิมพ์

พิมพ์หน้าใดหน้าของสิ่งพิมพ์

เปลี่ยนจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์บนแผ่นกระดาษ

พิมพ์สำเนาสิ่งพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งสำเนา

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 2. ใต้ สำเนา ให้ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

 3. เลือกตัวเลือกอื่นที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หน้าที่ระบุของสิ่งพิมพ์

คุณสามารถเลือกหน้าปัจจุบัน เมื่อต้องการพิมพ์หน้าคุณกำลังดู

พิมพ์ช่วงหน้า

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. ใต้ ช่วงของหน้า ให้คลิก หน้า

 4. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วพิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์ จากนั้นพิมพ์หน้าสุดท้ายของช่วงที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น 2-4

 5. คลิก พิมพ์

  เมื่อต้องการพิมพ์เพียงหน้าเดียว ให้พิมพ์หมายเลขเดิมในกล่อง จาก และกล่อง ถึง

พิมพ์แต่ละหน้า

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. ใต้ ช่วงของหน้า ให้คลิก หน้า

 4. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค จากนั้นพิมพ์หน้าถัดไปที่คุณต้องการ พิมพ์ ให้ทำซ้ำสำหรับแต่ละหมายเลขหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น 2,4,6,8

 5. คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนจำนวนของสำเนาที่จะพิมพ์บนหน้ากระดาษ

ถ้าคุณกำลังจะพิมพ์ป้ายชื่อหรือนามบัตร ตัวเลือกเริ่มต้นจะเป็น หลายชุดต่อแผ่น เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถปรับเส้นบอกแนวระยะขอบเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่จะพอดีบนกระดาษแผ่นเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าสิ่งพิมพ์นามบัตรของคุณมีสองหน้า แต่ละหน้ามีข้อความนามบัตรต่างกัน และคุณเลือก หลายชุดต่อแผ่น กับจำนวนสำเนาสามสำเนา ซึ่งมีผลรวมเป็นสำเนาหกสำเนา คุณจะได้สำเนาสามชุดโดยที่แต่ละชุดมีนามบัตรสองหน้า 

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ป้ายชื่อ

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์ แล้วคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก หนึ่งหน้าต่อแผ่น

  • คลิก หลายชุดต่อแผ่น

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณคลิก หนึ่งหน้าต่อแผ่น สิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกพิมพ์กึ่งกลางแผ่นกระดาษ

 • ถ้าคุณต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณหนึ่งหน้าต่อแผ่นที่ตำแหน่งเฉพาะบนแผ่นกระดาษ ให้คลิก หลายชุดต่อแผ่น แล้วเปลี่ยนตำแหน่งของสิ่งพิมพ์ของคุณบนแผ่นกระดาษด้วยการปรับเปลี่ยนตัวเลือกแถว ตัวเลือกคอลัมน์ และค่าในช่องว่างแนวนอนและช่องว่างแนวตั้ง ใต้ ตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดหน้ากระดาษเล็กกว่าขนาดหน้ากระดาษ เช่น งานโฆษณา นามบัตร และบัตรอภินันทนาการ

 • เมื่อต้องการทำให้ง่ายต่อการจัดแนวสิ่งพิมพ์ของผู้ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือพิมพ์สำเนาหลายชุดของสิ่งพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียวของกระดาษเปิดเครื่องหมายครอบตัด

เปลี่ยนระยะขอบ

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนสำเนาที่จะพอดีบนกระดาษหนึ่งแผ่นได้ด้วยการปรับเปลี่ยนระยะขอบและช่องว่างแนวนอนกับช่องว่างแนวตั้ง

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์ แล้วคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. ใต้ตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนสำเนาที่จะพอดี ให้ลดค่่าต่างๆ ในกล่อง ระยะขอบด้านข้าง และ ช่องว่างแนวนอน นอกจากนี้ คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนค่าสำหรับช่องว่างแนวตั้งด้วย

  • เมื่อต้องการลดจำนวนสำเนาที่จะพอดี ให้เพิ่มค่าต่างๆ ในกล่อง ระยะขอบด้านข้างช่องว่างแนวนอน และ ช่องว่างแนวตั้ง

เมื่อคุณเปลี่ยนระยะขอบและช่องว่าง หน้าต่าง แสดงตัวอย่าง จะแสดงจำนวนสำเนาที่พอดีบนหน้ากระดาษหนึ่งแผ่น

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์ลงผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะราย ตัวอย่างเช่น แผ่นป้ายชื่อ ให้ลองพิมพ์บนแผ่นกระดาษเปล่าเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกจัดแนวลงบนผลิตภัณฑ์นั้นอย่างถูกต้อง การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×