การพิมพ์สมุดรายชื่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อทำการพิมพ์สมุดรายชื่อ Outlook คุณสามารถเลือกว่าจะรวมเขตข้อมูลของข้อมูลใดไว้ สถานการณ์สมมติทั่วไปอย่างน้อยสองสถานการณ์จะมีการอธิบายไว้ข้างล่างนี้ ได้แก่ การพิมพ์ชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ และชื่อและที่อยู่อีเมล

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการพิมพ์และตั้งค่า ดูพิมพ์ใน Outlook

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้2007 Microsoft Office ชุด Service Pack 2 (SP2), คุณสามารถพิมพ์แต่ละหน้าได้ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์สมุดรายชื่อทั้งหมดของคุณ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้พิมพ์ ในกล่องช่วงหน้า คลิก หรือใส่หน้าใดหน้าหนึ่งหรือเว็บเพจที่คุณต้องการพิมพ์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อนอาจช่วยให้คุณกำหนดหน้าที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการพิมพ์

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

พิมพ์ชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์

 1. ใน ที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก บัตรที่อยู่

 2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์ด้วยการเพิ่มหรือเอาเขตข้อมูลออก

  วิธีการ

  1. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก กำหนดมุมมองปัจจุบันเอง

  2. คลิก เขตข้อมูล

  3. เพิ่มหรือเอาเขตข้อมูลออก

  เขตข้อมูลในกล่อง แสดงเขตข้อมูลเหล่านี้ตามลำดับ คือเขตข้อมูลที่จะพิมพ์

 3. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 4. ในกล่อง ลักษณะการพิมพ์ ให้คลิก แบบบัตรแบบสมุดขนาดเล็ก หรือ แบบสมุดขนาดกลาง

พิมพ์ชื่อและที่อยู่อีเมล

 1. คลิก ที่ติดต่อ

 2. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ จัดเรียงตาม จากนั้นชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก รายการหมายเลขโทรศัพท์

 3. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์ด้วยการเพิ่มหรือเอาเขตข้อมูลออก

  วิธีการ

  1. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ จัดเรียงตาม จากนั้นชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก กำหนดมุมมองปัจจุบันเอง

  2. คลิก เขตข้อมูล

  3. เพิ่มหรือเอาเขตข้อมูลออก

  เขตข้อมูลในกล่อง แสดงเขตข้อมูลเหล่านี้ตามลำดับ คือเขตข้อมูลที่จะพิมพ์

 4. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

บันทึกย่อ เมื่อต้องการพิมพ์รายการของชื่อและที่อยู่อีเมลจากแบบสมุดรายชื่อส่วนกลาง คุณต้องเพิ่มเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ของคุณ

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากจำนวนมากเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้บริโภค เราไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใด ๆ กับเครื่องพิมพ์ของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ดูที่คู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต นอกจากนี้คุณสามารถถามคำถามในชุมชนของ Microsoft Office

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×