การพิมพ์สมุดงาน Excel จากเบราว์เซอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถพิมพ์สมุดงาน Excel จากเบราว์เซอร์ได้สองวิธีดังนี้

  • โดยการใช้คำสั่ง พิมพ์ ใน Internet Explorer

  • โดยการเปิดสมุดงานใน Excel และใช้คุณลักษณะ พิมพ์

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้นำไปใช้เฉพาะกับเวิร์กบุ๊ก Excel ในสภาพแวดล้อม SharePoint ถ้าคุณกำลังใช้Excel Online ในOneDrive ดูพิมพ์สเปรดชีตใน Excel Online

คุณต้องการทำสิ่งใด

พิมพ์ โดยใช้คำสั่งพิมพ์ของ Internet Explorer

พิมพ์ โดยการเปิดเวิร์กบุ๊ก และการใช้ฟีเจอร์การพิมพ์ใน Excel

พิมพ์โดยการใช้คำสั่ง พิมพ์ ของ Internet Explorer

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะ พิมพ์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของ Internet Explorer คุณสามารถพิมพ์ได้เฉพาะข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเท่านั้น ตัวเลือกการพิมพ์นี้จะไม่รวมข้อมูลที่มองไม่เห็นบนหน้าจอ สมุดงานที่ไม่ได้แสดงอยู่ในปัจจุบัน หรือรายการที่มีชื่อที่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

เมื่อต้องการพิมพ์หน้า   

  • ในแถบคำสั่งของ Internet Explorer ให้คลิกปุ่ม พิมพ์

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่าง ลักษณะหน้าจะปรากฏเมื่อพิมพ์ออกมา   

  • ให้คลิกลูกศรที่ด้านขวาของปุ่ม พิมพ์ แล้วคลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของหน้าบนหน้าที่พิมพ์   

  1. ให้คลิกลูกศรด้านขวาของปุ่ม พิมพ์ แล้วคลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  2. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์ที่คุณต้องการ เช่น การวางแนวหน้ากระดาษ แนวตั้ง หรือ แนวนอน ขนาดที่พิมพ์ ระยะขอบ และอื่นๆ

  3. เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์เสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

  4. คลิกปุ่ม พิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์โดยการเปิดสมุดงานและใช้คุณลักษณะ พิมพ์ ใน Excel

Office Excel 2007 และ Excel 2010 มีตัวเลือกและฟีเจอร์มากมายสำหรับการพิมพ์เวิร์กบุ๊ก เช่น การพิมพ์ช่วงเซลล์ที่เลือก การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์และเค้าโครงการพิมพ์ หรือการพิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊ก เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel คุณสามารถใช้ตัวเลือกทั้งหมดนี้ได้

เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กบุ๊กโดยการเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel คุณต้องมี Office Excel 2007 หรือ Excel 2010 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×