การพิมพ์รูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการพิมพ์แฟ้มใน Microsoft Office Picture Manager คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเรียกใช้ Microsoft Windows XP หรือใหม่กว่า

  1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการใช้งาน

  2. บนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์

    หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่ง พิมพ์ บนเมนู แฟ้ม แสดงว่า Picture Manager ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 การใช้งานคำสั่งพิมพ์ใน Picture Manager ต้องมีตัวช่วยสร้างการพิมพ์รูปถ่ายของ Windows ซึ่งไม่มีใน Windows 2000 คุณจะต้องพิมพ์โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์รูปโปรแกรมอื่น เช่น Microsoft Paint

  3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×