การพิมพ์รายงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วพิมพ์รายงานใน Access คลิกขวารายงานในบานหน้าต่างนำทาง คลิ กพิมพ์ รายงานถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

ถ้าคุณเลือกรายงานในบานหน้าต่างนำทางแล้ว คลิกไฟล์ >พิมพ์ กล่องโต้ตอบพิมพ์ ปรากฏ ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าตัวเลขของตัวเลือกการพิมพ์ เช่นช่วงของหน้า จำนวนสำเนา และเครื่องพิมพ์ที่จะใช้

แสดงตัวอย่างรายงานของคุณก่อนที่จะพิมพ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทุกอย่างมีลักษณะเหมาะสมก่อนที่คุณส่งไปยังเครื่องพิมพ์ คุณสามารถดูรายงานของคุณ

  1. คลิกขวารายงานในบานหน้าต่างนำทาง

  2. คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

คุณสามารถใช้คำสั่งบนแท็บตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • พิมพ์รายงาน

  • ปรับขนาดหรือเค้าโครงของหน้า

  • ย่อหรือขยาย หรือดูหลายๆ หน้าพร้อมกันในคราวเดียว

  • รีเฟรชข้อมูลในรายงาน

  • ส่งออกรายงานเป็นรูปแบบไฟล์อื่น

  • คลิกพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์ปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×