การพิมพ์รายงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการพิมพ์รายงานใน Access ได้อย่างรวดเร็ว คลิกขวารายงานในบานหน้าต่างนำทาง คลิ กพิมพ์ รายงานถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

ถ้าคุณเลือกรายงานในบานหน้าต่างนำทางแล้ว คลิกไฟล์ >พิมพ์ กล่องโต้ตอบพิมพ์ ปรากฏ ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าตัวเลขของตัวเลือกการพิมพ์ เช่นช่วงของหน้า จำนวนสำเนา และเครื่องพิมพ์ที่จะใช้

แสดงตัวอย่างรายงานของคุณก่อนที่จะพิมพ์

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทุกอย่างมีลักษณะเหมาะสมก่อนที่คุณส่งไปยังเครื่องพิมพ์ คุณสามารถดูรายงานของคุณ

  1. คลิกขวารายงานในบานหน้าต่างนำทาง

  2. คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

คุณสามารถใช้คำสั่งบนแท็บตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • พิมพ์รายงาน

  • ปรับขนาดหรือเค้าโครงของหน้า

  • ย่อหรือขยาย หรือดูหลายๆ หน้าพร้อมกันในคราวเดียว

  • รีเฟรชข้อมูลในรายงาน

  • ส่งออกรายงานเป็นรูปแบบไฟล์อื่น

  • คลิกพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์ปิด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×