การพิมพ์รายการในเครื่องมือแบบกำหนดเอง 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไปยังมุมมอง Backstageเมื่อต้องการเริ่มกิจกรรมพิมพ์ หรือกด CTRL + P คุณสามารถเลือกทำการดำเนินการพิมพ์ต่อไปนี้ในเครื่องมือแบบกำหนดเองของ 2007 (ออกแบบโดยใช้มือฟอร์มหรือฟอร์ม InfoPath ของ 2007)

พิมพ์รายการเดียว

พิมพ์รายการทั้งหมดที่แสดงอยู่ในมุมมองข้อมูลที่เลือกในปัจจุบัน

พิมพ์มุมมองที่เลือกในปัจจุบัน

พิมพ์รายการโดยใช้ฟอร์มเลือก

พิมพ์รายการเดียว

 • เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์

 • ไปยังมุมมอง Backstageคลิกพิมพ์ นั้นแล้ว คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์

 • คลิก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์รายการทั้งหมดที่แสดงอยู่ในมุมมองข้อมูลที่เลือกในปัจจุบัน

 • ไปยังมุมมอง Backstageคลิกพิมพ์ นั้นแล้ว คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์

 • คลิก พิมพ์รายการทั้งหมด

 • คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้พิมพ์รายการทั้งหมดแล้วคลิก ตกลง

 • คลิก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์มุมมองที่เลือกในปัจจุบัน

 • ไปยังมุมมอง Backstageคลิกพิมพ์ นั้นแล้ว คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์

 • คลิก พิมพ์มุมมอง และคลิก ตกลง

 • คลิก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์รายการโดยใช้ฟอร์มที่เลือก

เครื่องมือแบบกำหนดเองบางชนิดจะประกอบด้วยฟอร์มพิเศษต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ ฟอร์มเหล่านี้อาจมีเค้าโครงที่ออกแบบพิเศษสำหรับเค้าโครงเหมือนพิมพ์โดยเฉพาะ และจะมีเขตข้อมูลหรือไม่ก็ได้ตามต้องการ

เมื่อต้องการพิมพ์โดยใช้ฟอร์มที่เลือก ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการพิมพ์

 2. ไปยังมุมมอง Backstageคลิกพิมพ์ นั้นแล้ว คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์

 3. คลิก พิมพ์รายการที่เลือกผ่านฟอร์ม เลือกฟอร์มที่ใช้สำหรับการพิมพ์จากรายการแบบหล่นลง และคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ แสดงว่าเครื่องมือแบบกำหนดเองที่คุณใช้ไม่สนับสนุนคุณลักษณะนี้

 4. คลิก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×