การพิมพ์ฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ได้รับการออกแบบให้ดูและเสร็จสมบูรณ์บนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถพิมพ์สำเนาของฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อรักษาในระเบียนส่วนบุคคลของคุณหรือเพื่อเหตุผลอื่นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ฟอร์ม

พิมพ์ฟอร์ม

พิมพ์หลายมุมมองของฟอร์ม

แสดงตัวอย่างฟอร์มก่อนพิมพ์

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ Button image

 2. เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าการพิมพ์ ให้คลิก ปิด ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง แล้วคลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนเมนู แฟ้ม

ด้านบนของหน้า

พิมพ์ฟอร์ม

 • บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกพิมพ์ Button image

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หลายมุมมองของฟอร์ม

ถ้าฟอร์มของคุณมีหลายมุมมอง คุณอาจสามารถระบุได้ว่าจะพิมพ์มุมมองใดเมื่อคุณพิมพ์ฟอร์ม และในลำดับใด ความสามารถของคุณในการทําเช่นนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบฟอร์ม

 1. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลายมุมมอง

 3. ถ้าจำเป็น ให้คลิก การตั้งค่า เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์หลายมุมมอง

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย หลายมุมมอง หรือปุ่ม การตั้งค่า ปรากฏเป็นสีจาง จากนั้นตัวออกแบบฟอร์มได้เลือกปิดใช้งานการกำหนดเอง

 4. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์หลายมุมมอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากมุมมองที่คุณต้องการพิมพ์

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับมุมมองที่จะพิมพ์ ให้ใช้ปุ่ม เลื่อนขึ้น และ เลื่อนลง เพื่อจัดเรียงรายการใหม่

 6. เมื่อต้องการแทรกเส้นแนวนอนหรือตัวแบ่งหน้าระหว่างแต่ละมุมมอง ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในรายการ แยกมุมมองด้วย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×