การพิมพ์ฟอร์ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ได้รับการออกแบบให้ดูและเสร็จสมบูรณ์บนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถพิมพ์สำเนาของฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อรักษาในระเบียนส่วนบุคคลของคุณหรือเพื่อเหตุผลอื่นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ฟอร์ม

พิมพ์ฟอร์ม

พิมพ์หลายมุมมองของฟอร์ม

แสดงตัวอย่างฟอร์มก่อนพิมพ์

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ รูปปุ่ม

 2. เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าการพิมพ์ ให้คลิก ปิด ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง แล้วคลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนเมนู แฟ้ม

ด้านบนของหน้า

พิมพ์ฟอร์ม

 • บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกพิมพ์ รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หลายมุมมองของฟอร์ม

ถ้าฟอร์มของคุณมีหลายมุมมอง คุณอาจสามารถระบุได้ว่าจะพิมพ์มุมมองใดเมื่อคุณพิมพ์ฟอร์ม และในลำดับใด ความสามารถของคุณในการทําเช่นนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบฟอร์ม

 1. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลายมุมมอง

 3. ถ้าจำเป็น ให้คลิก การตั้งค่า เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์หลายมุมมอง

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย หลายมุมมอง หรือปุ่ม การตั้งค่า ปรากฏเป็นสีจาง จากนั้นตัวออกแบบฟอร์มได้เลือกปิดใช้งานการกำหนดเอง

 4. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์หลายมุมมอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากมุมมองที่คุณต้องการพิมพ์

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับมุมมองที่จะพิมพ์ ให้ใช้ปุ่ม เลื่อนขึ้น และ เลื่อนลง เพื่อจัดเรียงรายการใหม่

 6. เมื่อต้องการแทรกเส้นแนวนอนหรือตัวแบ่งหน้าระหว่างแต่ละมุมมอง ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในรายการ แยกมุมมองด้วย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×