การพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถพิมพ์ของคุณบันทึกย่อของผู้บรรยาย มี หรือไม่ มีรูปขนาดย่อของสไลด์สอดคล้องกัน และมือออกจากผู้ชมของคุณดูหลังจากงานนำเสนอของคุณ

พิมพ์หน้าบันทึกย่อที่มีรูปขนาดย่อของสไลด์

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์หน้าบันทึกย่อได้เพียงหน้าเดียวต่อหนึ่งหน้าที่พิมพ์เท่านั้น

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 3. ภายใต้การตั้งค่า อยู่ถัดจากสไลด์แบบเต็มหน้า คลิกลูกศร ภายใต้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ คลิ กหน้าบันทึกย่อ

  พิมพ์หน้าบันทึกย่อของคุณ
 4. คลิก พิมพ์

พิมพ์หน้าบันทึกย่อโดยไม่มีรูปขนาดย่อของสไลด์

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์หน้าบันทึกย่อได้เพียงหน้าเดียวต่อหนึ่งหน้าที่พิมพ์เท่านั้น

 1. คลิก มุมมอง > หน้าบันทึกย่อ เพื่อเปิดแต่ละสไลด์ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

 2. ลบรูปขนาดย่อของสไลด์จากหน้าบันทึกย่อแต่ละหน้า บนหน้าบันทึกย่อแต่ละหน้า ให้คลิกที่รูปขนาดย่อของสไลด์ แล้วกด Delete การทำเช่นนี้ไม่ได้ลบสไลด์ออกจากงานนำเสนอของคุณ มันเพียงแต่ลบรูปขนาดย่อของสไลด์ออกจาหน้าบันทึกย่อของคุณเท่านั้น

 3. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 4. ภายใต้เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 5. ภายใต้การตั้งค่า อยู่ถัดจากสไลด์แบบเต็มหน้า คลิกลูกศร ภายใต้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ คลิ กหน้าบันทึกย่อ

  พิมพ์หน้าบันทึกย่อของคุณ
 6. คลิก พิมพ์

ส่งออกบันทึกย่อของผู้บรรยายเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ได้ใน Word

คุณสามารถเปิดสำเนาของหน้าบันทึกย่อของคุณใน Word เพื่อทำงาน ตามที่คุณต้องการในแอปนั้น รวมถึงการพิมพ์เหล่านั้น

 1. งานนำเสนอของคุณเปิด เลือกไฟล์ >ส่งออก

 2. บนบานหน้าต่างการส่งออก เลือกสร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย

 3. บนบานหน้าต่างการสร้างเอกสารประกอบคำบรรยายใน Word คลิกสร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย

  ส่งไปยังกล่องโต้ตอบ Microsoft Word ปรากฏขึ้น

 4. เมื่อต้องการส่งออก เลือกหนึ่งตัวเลือกเหล่านี้เค้าโครงหน้ากระดาษในกล่องโต้ตอบส่งไปยัง Microsoft Word:

  • บันทึกย่อที่อยู่ถัดจากสไลด์

  • บันทึกย่อด้านล่างสไลด์

 5. เลือกตัวเลือกการวาง ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ แล้ว คลิ กตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งงานนำเสนอออกไปยัง Word ดูเขียน และพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย PowerPoint ใน Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×