ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายโดยมีหรือไม่มีรูปขนาดย่อของสไลด์ที่เกี่ยวข้อง และส่งให้ผู้ชมดูหลังจากจบการนำเสนอได้

พิมพ์หน้าของบันทึกย่อที่มีรูปขนาดย่อของสไลด์

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการใช้

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ที่อยู่ถัดจาก สไลด์แบบเต็มหน้า ให้เลือกลูกศรลง และภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

  พิมพ์หน้าบันทึกย่อของคุณ
 4. คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: คุณมีสไลด์และบันทึกย่อที่คู่กันได้เพียงอย่างละหนึ่งต่อหน้า

พิมพ์หน้าของบันทึกย่อโดยไม่มีรูปขนาดย่อของสไลด์

คุณต้องเอารูปขนาดย่อของสไลด์ออกจากหน้าบันทึกย่อด้วยตนเอง

 1. คลิก มุมมอง > หน้าบันทึกย่อ เพื่อเปิดแต่ละสไลด์ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

 2. ลบรูปขนาดย่อของสไลด์จากแต่ละหน้าของบันทึกย่อโดยคลิกที่แต่ละหน้าบันทึกย่อ เลือกรูปขนาดย่อของสไลด์ แล้วกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

  การดำเนินการนี้ไม่ได้ลบสไลด์จากงานนำเสนอ แต่จะลบเพียงรูปขนาดย่อของสไลด์จากหน้าบันทึกย่อของคุณ

 3. เลือก ไฟล์ > พิมพ์

 4. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการใช้

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ที่อยู่ถัดจาก สไลด์แบบเต็มหน้า ให้เลือกลูกศรลง และภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

  พิมพ์หน้าบันทึกย่อของคุณ
 6. คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: คุณมีสไลด์และบันทึกย่อที่คู่กันได้เพียงอย่างละหนึ่งต่อหน้า

ส่งออกบันทึกย่อของผู้บรรยายเพื่อให้พิมพ์ใน Word ได้

คุณสามารถเปิดสำเนาของหน้าบันทึกย่อของคุณใน Word เพื่อทำตามที่คุณต้องการในแอปนั้น รวมไปถึงการพิมพ์

 1. ขณะเปิดงานนำเสนออยู่ ให้เลือก ไฟล์ > ส่งออก

 2. บนแผง ส่งออก ให้เลือก สร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย

 3. บนแผง สร้างเอกสารประกอบคำบรรยายใน Word ให้คลิก สร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย

  กล่องโต้ตอบ ส่งไปยัง Microsoft Word จะเปิดขึ้น

 4. เมื่อต้องการส่งออก ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกเค้าโครงหน้าเหล่านี้ในกล่องโต้ตอบ ส่งไปยัง Microsoft Word:

  • บันทึกย่อติดกับสไลด์

  • บันทึกย่อล่างสไลด์

 5. เลือกตัวเลือก วาง ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ จากนั้นคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกงานนำเสนอไปยัง Word_generic ให้ดูที่ แก้ไขหรือพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย PowerPoint ใน Word

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×