ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (การพิมพ์แบบสองด้าน) ใน Word

การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้านจะเรียกว่าการพิมพ์แบบสองด้าน เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีตัวเลือกในการพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ (การพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ) เครื่องพิมพ์อื่นๆจะให้คำแนะนำเพื่อให้คุณสามารถแทรกหน้าด้วยตนเองเพื่อพิมพ์ด้านที่สอง (การพิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง) ก่อนอื่นให้ค้นหาจากคู่มือหรือผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (การพิมพ์แบบสองด้าน)

การค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติหรือไม่

เมื่อต้องการค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบคู่มือการใช้งานของเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือสอบถามผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก พิมพ์ด้านเดียว ถ้าตัวเลือก พิมพ์ทั้งสองด้าน พร้อมใช้งาน เครื่องพิมพ์ของคุณจะตั้งค่าพร้อมสำหรับการพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ

  พิมพ์ทั้งสองด้าน

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณพิมพ์ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารผสมเครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการถ่ายเอกสารสองด้าน เครื่องนั้นอาจสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ

 • ถ้าคุณมีการติดตั้งเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง เครื่องหนึ่งอาจสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน และอีกเครื่องไม่สนับสนุน

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านโดยอัตโนมัติ คุณมีทางเลือกอีกสองทาง คุณสามารถพิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง หรือพิมพ์หน้าคู่และหน้าคี่แยกต่างหาก

พิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ คุณก็สามารถพิมพ์หน้ากระดาษทั้งหมดที่ปรากฏบนกระดาษด้านเดียว แล้วเมื่อได้รับพร้อมท์จึงพลิกกองเอกสารเพื่อใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ใน Word ให้ทำดังต่อไปนี้...

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก พิมพ์

 3. ใต้ การตั้งค่า ให้คลิก พิมพ์ด้านเดียว แล้วคลิก พิมพ์ทั้งสองด้านด้วยตนเอง

  การพิมพ์แบบกลับด้านพิมพ์เอง

  เมื่อคุณพิมพ์ Word จะพร้อมท์ให้คุณพลิกกองเอกสารเพื่อใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

  หมายเหตุ:  เมื่อคุณพิมพ์โดยมีเลือกที่จะพิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง คุณอาจต้องการพิมพ์ทดสอบเพื่อดูวิธีใส่กระดาษที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้

พิมพ์หน้าคู่และหน้าคี่

คุณยังสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อพิมพ์ทั้งสองด้าน:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก พิมพ์ทุกหน้า ใกล้ส่วนท้ายของแกลเลอรี ให้คลิก พิมพ์เฉพาะหน้าคี่

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์ ที่ด้านบนของแกลเลอรี

 5. หลังจากที่พิมพ์หน้าคี่แล้ว ให้พลิกกองเอกสาร แล้วดูที่ใต้ การตั้งค่า ให้คลิก พิมพ์หน้าทั้งหมด ที่ส่วนท้ายของแกลเลอรี ให้คลิก พิมพ์เฉพาะหน้าคู่

 6. คลิกปุ่ม พิมพ์ ที่ด้านบนของแกลเลอรี

  หมายเหตุ:  เพื่อให้แน่ใจว่าพิมพ์หน้าต่างๆ ในลำดับที่ถูกต้องแล้วเมื่อพิมพ์หน้าคู่หรือหน้าคี่ ให้คลิก ไฟล์ตัวเลือกขั้นสูง และภายใต้ พิมพ์ ให้คลิก พิมพ์ด้านหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์แบบสองด้าน หรือ พิมพ์ด้านหลังกระดาษสำหรับการพิมพ์แบบสองด้าน

ด้านบนของหน้า

การค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติหรือไม่

คุณสามารถใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อพิจารณาว่าเครื่องพิมพ์หนึ่งๆ สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านหรือไม่:

 • ตรวจสอบคู่มือใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือสอบถามผู้ผลิตเครื่องพิมพ์

 • ใน Microsoft Office Word ให้คลิกปุ่ม Microsoft office รูปปุ่ม Office คลิกพิมพ์แล้วคลิกคุณสมบัติจากนั้นคลิกแท็บในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเอกสารแล้วตรวจทานตัวเลือก ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเอกสารจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวเลือกและการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ ถ้าคุณเห็นตัวเลือกบนแท็บใดๆสำหรับการพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษการพิมพ์แบบสองด้านหรือการพิมพ์แบบสองด้านเครื่องพิมพ์อาจสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน ให้ทำตามคำแนะนำในคู่มือใช้งานของเครื่องพิมพ์เพื่อสร้างสำเนาแบบสองด้าน

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณพิมพ์ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารผสมเครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการถ่ายเอกสารสองด้าน เครื่องนั้นอาจสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ

 • ถ้าคุณมีการติดตั้งเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง เครื่องหนึ่งอาจสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน และอีกเครื่องไม่สนับสนุน

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านโดยอัตโนมัติ คุณมีทางเลือกอีกสองทาง คุณสามารถพิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง หรือพิมพ์หน้าคู่และหน้าคี่แยกต่างหาก

พิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กลับด้านพิมพ์เอง ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ได้ Microsoft Office Word จะพิมพ์หน้าทั้งหมดที่ปรากฏบนกระดาษด้านหนึ่ง และพร้อมท์ให้คุณพลิกกองเอกสารเพื่อใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้งพลิกกองเอกสารเพื่อใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

พิมพ์หน้าคู่และหน้าคี่

คุณยังสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อพิมพ์ทั้งสองด้าน:

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก พิมพ์

 2. ที่มุมล่างซ้ายของกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ในรายการ พิมพ์ ให้เลือก หน้าคี่

 3. คลิก ตกลง

 4. หลังจากที่พิมพ์หน้าคี่แล้ว ให้พลิกกองเอกสาร แล้วดูในรายการ พิมพ์ ให้เลือก หน้าคู่

 5. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ คุณอาจต้องหมุนและจัดลำดับเอกสารใหม่เพื่อพิมพ์อีกด้านหนึ่งของกองเอกสาร

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×