การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (การพิมพ์แบบสองด้าน) ใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เครื่องพิมพ์บางอย่างมีตัวเลือกการพิมพ์โดยอัตโนมัติบนทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ (พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ) เครื่องพิมพ์อื่นให้คำแนะนำเพื่อให้คุณสามารถแทรกหน้าเพื่อพิมพ์สองด้าน (พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง) ได้ด้วยตนเอง เครื่องพิมพ์บางอย่างไม่สนับสนุนการพิมพ์สองด้านเลย

ค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน คุณสามารถตรวจสอบคู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือปรึกษาผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือคุณสามารถเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้การตั้งค่า คลิกพิมพ์หนึ่งหน้า ถ้าพิมพ์ทั้งสองด้าน พร้อมใช้งาน เครื่องพิมพ์ของคุณถูกตั้งค่าสำหรับการพิมพ์สองด้าน

  พิมพ์ทั้งสองด้าน

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกำลังพิมพ์ไปยังเครื่องสำเนาร่วมกันและพิมพ์ และคัดลอกเครื่องสนับสนุนการคัดลอกแบบสองด้าน อาจสนับสนุนพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

 • ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้ง จึงเป็นไปได้ว่า พิมพ์หนึ่งสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน และเครื่องพิมพ์อื่นไม่ได้ด้วยเช่นกัน

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ คุณมีสองตัวเลือกอื่น ๆ คุณสามารถใช้พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง หรือคุณสามารถพิมพ์หน้าคู่ และหน้าคี่แยกต่างหาก

พิมพ์ โดยการใช้พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ คุณสามารถพิมพ์ทั้งหมดของหน้าที่ปรากฏอยู่บนด้านเดียวของกระดาษแล้ว หลังจากที่คุณจะได้รับพร้อมท์ หงายซ้อนกันอยู่ และตัวดึงข้อมูลหน้าลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ใน Word ทำสิ่งต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้การตั้งค่า คลิกพิมพ์หนึ่งหน้า แล้ว คลิ กด้วยตนเองพิมพ์ทั้งสองด้าน

  การพิมพ์แบบกลับด้านพิมพ์เอง

  เมื่อคุณพิมพ์ Word จะพร้อมท์ให้คุณเปิดไว้เหนือกองซ้อนตัวดึงข้อมูลหน้าลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์ ด้วยตัวเลือกการพิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง คุณอาจต้องการเรียกใช้การทดสอบเพื่อกำหนดวิธีถูกต้องเพื่อโหลดหน้าสำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้

พิมพ์หน้าคี่ และ หน้าคู่

คุณยังสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เมื่อต้องการพิมพ์ทั้งสองด้าน:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้การตั้งค่า คลิกพิมพ์หน้าทั้งหมด ที่ด้านล่างของแกลเลอรี คลิกเฉพาะพิมพ์หน้าคี่

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์ ที่ด้านบนของแกลเลอรี

 5. หลังจากที่พิมพ์หน้าคี่ พลิกกองซ้อนของหน้าเหนือ และภายใต้การตั้งค่า คลิกพิมพ์หน้าทั้งหมด ที่ด้านล่างของแกลเลอรี คลิกเฉพาะพิมพ์หน้าคู่

 6. คลิกปุ่ม พิมพ์ ที่ด้านบนของแกลเลอรี

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าพิมพ์ในลำดับถูกต้อง เมื่อพิมพ์คู่ หรือเลขคี่หน้า คลิกไฟล์ตัววเลือกขั้นสูง และภายใต้พิมพ์ คลิกพิมพ์บนหน้าของแผ่นงานสำหรับการพิมพ์สองด้าน หรือพิมพ์บนกระดาษสำหรับการพิมพ์สองด้าน

ด้านบนของหน้า

ค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อกำหนดว่า เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน:

 • ตรวจสอบคู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือปรึกษาผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณ

 • ใน Microsoft Office Word คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกพิมพ์ คลิกคุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเอกสาร และตรวจทานตัวเลือก ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเอกสาร แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณและกำหนดค่า ถ้าคุณเห็นตัวเลือกบนแท็บใดก็ตามสำหรับการพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ พิมพ์สองด้าน หรือพิมพ์สองด้าน เครื่องพิมพ์ที่อาจสนับสนุนพิมพ์สองด้านโดยอัตโนมัติเท่านั้น

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน ทำตามคำแนะนำในคู่มือเครื่องพิมพ์เพื่อสร้างสำเนาแบบสองด้าน

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกำลังพิมพ์การผสมคัดลอกเครื่องและเครื่องพิมพ์ และคัดลอกเครื่องสนับสนุนการคัดลอกแบบสองด้าน อาจสนับสนุนพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

 • ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้ง จึงเป็นไปได้ว่า พิมพ์หนึ่งสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน และเครื่องพิมพ์อื่นไม่ได้ด้วยเช่นกัน

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ คุณมีสองตัวเลือกอื่น ๆ คุณสามารถใช้พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง หรือคุณสามารถพิมพ์หน้าคู่ และหน้าคี่แยกต่างหาก

พิมพ์ โดยการใช้พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายสองด้านด้วยตนเอง ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ Microsoft Office Word จะพิมพ์ทั้งหมดของหน้าที่ปรากฏอยู่บนด้านเดียวของกระดาษแล้ว พร้อมท์ให้คุณเปิดซ้อนกันอยู่เหนือ และตัวดึงข้อมูลหน้าลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

พิมพ์หน้าคี่ และ หน้าคู่

คุณยังสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เมื่อต้องการพิมพ์ทั้งสองด้าน:

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กพิมพ์

 2. ในมุมล่างซ้ายของกล่องโต้ตอบพิมพ์ ในรายการพิมพ์ เลือกหน้าคี่

 3. คลิก ตกลง

 4. หลังจากที่มีพิมพ์หน้าคี่ พลิกกองซ้อนของหน้าเหนือ จากนั้น ในรายการพิมพ์ เลือกหน้าคู่

 5. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ คุณอาจต้องหมุนและจัดลำดับเอกสารใหม่เพื่อพิมพ์อีกด้านหนึ่งของกองเอกสาร

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×