การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (การพิมพ์แบบสองด้าน) ใน Word

เครื่องพิมพ์บางรุ่นมีตัวเลือกสำหรับพิมพ์กระดาษทั้งสองด้านโดยอัตโนมัติ (การพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ) ส่วนเครื่องพิมพ์รุ่นอื่นๆ อาจจะมีคำแนะนำเพื่อให้คุณใส่กระดาษเข้าไปใหม่ด้วยตนเองเพื่อพิมพ์ด้านที่สอง (การพิมพ์แบบกลับด้านพิมพ์เอง) แต่เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านแต่อย่างใด

ตรวจสอบดูว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านโดยอัตโนมัติหรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์สองด้านหรือไม่ คุณสามารถดูในคู่มือของเครื่องพิมพ์หรือขอคำแนะนำจากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ หรือคุณสามารถทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก พิมพ์ด้านเดียว ถ้า พิมพ์ทั้งสองด้าน พร้อมใช้งาน เครื่องพิมพ์ของคุณจะถูกติดตั้งสำหรับการพิมพ์สองด้านไว้

  พิมพ์ทั้งสองด้าน

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกำลังสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องถ่ายเอกสารที่มีเครื่องพิมพ์อยู่ในตัว และเครื่องถ่ายเอกสารดังกล่าวสนับสนุนการถ่ายสำเนาแบบสองด้าน อาจเป็นไปได้ที่เครื่องถ่ายเอกสารดังกล่าวจะสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านโดยอัตโนมัติด้วย

 • ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ติดตั้งไว้มากกว่าหนึ่งเครื่อง มีความเป็นไปได้ที่เครื่องพิมพ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งจะสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน ขณะที่อีกเครื่องหนึ่งจะไม่สนับสนุนการพิมพ์ดังกล่าว

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์กระดาษทั้งสองด้าน

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ คุณยังมีทางเลือกอีกสองทาง คุณสามารถใช้การพิมพ์แบบกลับด้านพิมพ์เอง หรือคุณสามารถพิมพ์หน้าคู่และหน้าคี่แยกกัน

พิมพ์แบบกลับด้านพิมพ์เอง

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านโดยอัตโนมัติ คุณสามารถพิมพ์หน้าทั้งหมดที่ปรากฏลงบนกระดาษด้านหนึ่ง และหลังจากที่คุณได้รับพร้อมท์ ให้พลิกหน้ากระดาษทั้งหมดและป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ใน Word ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก พิมพ์ด้านเดียว จากนั้นคลิก พิมพ์ทั้งสองด้านด้วยตนเอง

  การพิมพ์แบบกลับด้านพิมพ์เอง

  เมื่อคุณพิมพ์ Word จะพร้อมท์ให้คุณพลิกหน้ากระดาษทั้งหมดเพื่อป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

  หมายเหตุ:  เมื่อคุณพิมพ์โดยใช้แบบกลับด้านพิมพ์เอง คุณอาจต้องการเรียกใช้การทดสอบการพิมพ์เพื่อกำหนดวิธีถูกต้องในการโหลดหน้าสำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้อีกครั้ง

พิมพ์หน้าคู่และหน้าคี่

คุณยังสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์กระดาษทั้งสองด้าน

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้ การติดตั้ง ให้คลิก พิมพ์หน้าทั้งหมด ใกล้กับด้านล่างของแกลเลอรี ให้คลิก พิมพ์เฉพาะหน้าคี่

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์ ที่ด้านบนของแกลเลอรี

 5. หลังจากพิมพ์หน้าคี่เสร็จแล้ว ให้พลิกกระดาษทั้งหมด จากนั้นภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือก พิมพ์หน้าทั้งหมด ที่ด้านล่างของแกลเลอรี ให้คลิก พิมพ์เฉพาะหน้าคู่

 6. คลิกปุ่ม พิมพ์ ที่ด้านบนของแกลเลอรี

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าพิมพ์ในลำดับถูกต้องเมื่อพิมพ์หน้าคู่ หรือหน้าคี่ คลิก ไฟล์ตัวเลือกขั้นสูง และภายใต้ พิมพ์ คลิก พิมพ์บนหน้าของแผ่นงานสำหรับการพิมพ์แบบสองด้าน หรือ พิมพ์บนกระดาษสำหรับการพิมพ์แบบสองด้าน

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×