ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การพิมพ์ด้วยการวางแนวแบบแนวนอน

การสมัครใช้งาน Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

สิ่งสำคัญ: สำหรับการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์หรือข้อมูลโปรแกรมควบคุม โปรดดูที่

Access และ OneNote

 1. คลิกในแฟ้ม

 2. คลิก ไฟล์ >พิมพ์ > พิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิก คุณสมบัติ

 4. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ การวางแนว คลิก แนวนอน

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

Excel และ PowerPoint

 1. คลิกในแฟ้ม

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม และคลิก พิมพ์

 3. คลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 4. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ การวางแนว คลิก แนวนอน

 5. คลิก ตกลง แล้วคลิกปุ่ม พิมพ์

Project และ Visio

 1. คลิกในไฟล์

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ในกล่องการวางแนว ให้คลิก การวางแนวแบบแนวนอน

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

OneNote

PowerPoint

Project

Visio

Access

 1. คลิกในแฟ้ม

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้า ให้คลิก แนวนอน

 3. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

 4. คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ หน้า

 5. ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก แนวนอน

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

Excel

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ใน Excel ให้ดู พิมพ์เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

OneNote

 1. คลิกในแฟ้ม

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. ในบานหน้าต่างงาน ตั้งค่าหน้ากระดาษ ในรายการ ขนาด ให้คลิกขนาดกระดาษที่คุณต้องการใช้

 4. ในรายการ การวางแนว ให้คลิก แนวนอน

 5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 6. คลิก การกำหนดลักษณะ จากนั้นคลิกแท็บ หน้า

 7. ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก แนวนอน

 8. คลิก OK

 9. คลิก พิมพ์

PowerPoint

 1. คลิกในแฟ้ม

 2. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก การวางแนวภาพนิ่ง จากนั้นคลิก แนวนอน

 3. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

 4. คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ หน้า

 5. ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก แนวนอน

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

Project

 1. คลิกในแฟ้ม

 2. บนเมนู File ให้คลิก Page Setup แล้วคลิกแท็บ Page

 3. ภายใต้ Orientation ให้คลิก Landscape

 4. คลิก ตกลง

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

Visio

 1. คลิกในแฟ้ม

 2. บนเมนู File ให้คลิก Page Setup แล้วคลิกแท็บ Print Setup

 3. ภายใต้ Printer paper ให้คลิก Landscape

 4. คลิก ตกลง

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กใน Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×