การพิมพ์ซองจดหมาย

เคล็ดลับในการพิมพ์ซองจดหมาย คือการรู้วิธีที่จะป้อนซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์ของคุณ Word ช่วยทำสิ่งนี้ได้ด้วยการรับข้อมูลจากเครื่องพิมพ์ของคุณ และแสดงวิธีป้อนซองจดหมายที่ถูกต้อง

 1. คลิก ไฟล์ > ใหม่ > เอกสารเปล่า

 2. คลิก การส่งจดหมาย > ซองจดหมาย

  ไอคอน ซองจดหมาย ถูกเน้นบนแท็บ การส่งจดหมาย

 3. ในกล่อง ที่อยู่ผู้รับ ให้พิมพ์ที่อยู่

  กล่อง ที่อยู่ผู้รับบนซองจดหมาย

 4. ในกล่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ให้พิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งของคุณ

  กล่อง ที่อยู่ผู้ส่ง

 5. ภายใต้ ตัวดึงข้อมูล ให้โหลดซองจดหมายตามที่แสดงในรูปด้านล่าง

  ไดอะแกรม ป้อน แสดงวิธีการใส่ซองจดหมายในเครื่องพิมพ์

  Word จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีโหลดซองจดหมายจากเครื่องพิมพ์ของคุณ

 6. คลิก พิมพ์

 7. เมื่อ Word พร้อมท์ให้คุณบันทึกที่อยู่ผู้ส่ง ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ: Word ไม่มีฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วภายในสำหรับ การสร้างบาร์โค้ดรหัสไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา.

เปลี่ยนขนาด ฟอนต์ หรือเค้าโครง

 1. บนแท็บ ซองจดหมาย ในกล่อง ซองจดหมายและป้ายชื่อ ให้คลิก ตัวเลือก > ตัวเลือกซองจดหมาย

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดซองจดหมาย ให้คลิกลูกศรถัดจากรายการขนาด ซองจดหมาย แล้วเลือกตัวเลือกที่ตรงกับขนาดของซองจดหมายของคุณ

  แท็บ ตัวเลือกซองจดหมาย สำหรับการตั้งค่าขนาดซองจดหมายและฟอนต์ของที่อยู่

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ภายใต้ ที่อยู่ผู้รับ หรือ ที่อยู่ผู้ส่ง ให้คลิก ฟอนต์ แล้วเลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของที่อยู่ ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลงที่อยู่ถัดจาก จากด้านซ้าย หรือ จากด้านบน พื้นที่ แสดงตัวอย่าง จะแสดงเค้าโครงใหม่ให้คุณเห็น

บันทึกการตั้งค่าซองจดหมายของคุณและใช้ค่าเหล่านี้อีกครั้ง

เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าทั้งหมดที่คุณสร้างเพื่อไว้ใช้ในอนาคต ให้ทำดังนี้ ในกล่องเดียวกัน (การส่งจดหมาย > ซองจดหมาย) ให้คลิก เพิ่มในเอกสาร คุณจะเห็นซองจดหมายถูกเพิ่มลงไปในเอกสารของคุณเป็นหน้า 1 คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น เลือกตำแหน่งที่ตั้ง ใส่ชื่อซองจดหมาย และคลิก บันทึก

เมื่อคุณพิมพ์ซองจดหมายอีก ก็จะทำเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น

 1. เปิดเอกสารที่คุณได้บันทึกไว้

 2. คลิก การส่งจดหมาย > ซองจดหมาย

 3. กรอกที่อยู่ผู้รับที่คุณต้องการแล้วคลิก เปลี่ยนเอกสาร

 4. คลิก ไฟล์ > พิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซองจดหมายของคุณปรากฏบนพื้นที่แสดงตัวอย่างทางด้านขวา

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก พิมพ์ทุกหน้า แล้วคลิก พิมพ์หน้าปัจจุบัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการพิมพ์ซองหลายซองที่มีที่อยู่เหมือนกัน ให้กรอกจำนวนซองจดหมายที่คุณต้องการพิมพ์ลงในกล่อง สำเนา

ใช้ที่อยู่จากสมุดรายชื่อของคุณ

คุณสามารถใช้ที่อยู่ที่เก็บเอาไว้บนคอมพิวเตอร์แทนการกรอกที่อยู่เองได้

 1. คลิก การส่งจดหมาย > ซองจดหมาย > แทรกที่อยู่

  ปุ่ม แทรกที่อยู่ ใน Word

 2. คลิกกล่องที่อยู่ใต้ สมุดรายชื่อ และเลือกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการใช้

 3. เลือกชื่อและที่อยู่ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

คุณสามารถค้นหาชื่อและที่อยู่ได้โดยการเลื่อนดูผ่านรายการหรือโดยการค้นหาชื่อนั้นๆ

พิมพ์ซองจดหมายสำหรับการส่งจดหมายจำนวนมาก

ถ้าคุณต้องการพิมพ์ซองจดหมายจำนวนมากที่มีที่อยู่ต่างกัน ให้ดูที่ พิมพ์ป้ายผนึกหรือซองจดหมายโดยใช้ที่ติดต่อทางอีเมลด้วยจดหมายเวียน

หมายเหตุ: เนื่องจากบาร์โค้ด POSTNET ที่ Word สร้างขึ้นไม่มีคุณสมบัติสำหรับส่วนลดจดหมายจำนวนมากของ USPS Word จะไม่สร้างบาร์โค้ด POSTNET อีกต่อไป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×