การพิมพ์ข้อคิดเห็น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าเวิร์ชีตของคุณมีข้อคิดเห็นเหมือนกับที่แสดงอยู่ตรงนี้ คุณจะสามารถพิมพ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบข้อคิดเห็นนั้นปรากฏในแผ่นงานหรือที่ท้ายแผ่นงาน

ตัวอย่างของข้อคิดเห็นในเวิร์กชีต

พิมพ์ข้อคิดเห็น

 1. เลือกเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็นที่คุณต้องการพิมพ์

 2. เมื่อต้องการพิมพ์อย่าง น้อยหนึ่งข้อคิดเห็นบนแผ่นงานปรากฏ แสดง และจัดเรียงข้อคิดเห็น

  • เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นแต่ละรายการ ให้คลิกขวาที่เซลล์ที่มีข้อคิดเห็น แล้วคลิก แสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น บนเมนูทางลัด

  • เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมดในเวิร์กชีต ให้คลิก แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น

   ตัวเลือก แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด บนแท็บ รีวิว

  • เมื่อต้องการย้าย และปรับขนาดข้อคิดเห็นใด ๆ ซ้อนกัน คลิกเส้นขอบของกล่องข้อคิดเห็นเพื่อให้จุดจับปรากฏขึ้น

   คลิกที่ขอบของกล่องข้อคิดเห็นเพื่อเคลื่อนย้ายหรือปรับขนาด

   การปรับขนาดกล่องข้อคิดเห็น โดยการลากเส้นขอบแล้ว ย้ายข้อคิดเห็น โดยการลากจุดจับของบนด้านข้างหรือมุม

 3. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกลูกศรทางด้านขวาเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 4. เลือกแท็บแผ่นงาน

 5. ในกล่องข้อคิดเห็น เลือกตามที่แสดงบนแผ่นงาน หรือที่ท้ายของแผ่นงาน

  บนแท็บ แผ่นงาน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งภายใต้ ข้อคิดเห็น

 6. ให้คลิก พิมพ์ ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ จากนั้นคุณจะไปที่แท็บ ไฟล์ และประเภท พิมพ์ ซึ่งคุณสามารถคลิก พิมพ์ อีกครั้งเพื่อพิมพ์เอกสาร หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น การวางแนวหน้ากระดาษก่อนที่คุณจะพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ ดูพิมพ์เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×