การพิจารณาสำหรับการปรับปรุงแม่แบบฟอร์มที่ใช้ Managed Code

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณสร้างเทมเพลตฟอร์ม InfoPath 2003 ผิดโดยใช้หนึ่งในแหล่ง 2003 InfoPath สำหรับ Microsoft Visual Studio และคุณต้องการรักษาความเข้ากันได้กับ InfoPath 2003 คุณยังคงสามารถทำงาน และพัฒนาโครงการแม่แบบฟอร์มของคุณ โดยการเปิดใน_เพิ่มเติม z0z_และ Microsoft Visual Studio 2005 เครื่องมือ สำหรับสภาพแวดล้อมของแอปพลิเคชัน (VSTA) หรือ ใน Microsoft Visual Studio 2005 ด้วยเครื่องมือ Microsoft Visual Studio 2005 สำหรับระบบ Microsoft Office 2007 เมื่อคุณทำเช่นนี้ ตรรกะทางธุรกิจในแม่แบบของฟอร์มจะยังคงใช้รูปแบบวัตถุ.NET โดยMicrosoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust namespace ไว้

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถโยกย้าย และการอัปเกรดรหัสในโครงการของคุณแม่แบบฟอร์ม InfoPath 2003 ไปใช้ใหม่.NET รูปแบบวัตถุโดยMicrosoft.Office.InfoPath namespace เมื่อทำเช่นนั้น รหัสตรรกะธุรกิจของคุณทั้งหมดจะต้องสามารถเขียนอีกครั้งเพื่อใช้เป็นสมาชิกของMicrosoft.Office.InfoPath namespace แต่โค้ดจากโครงการของคุณก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะยังคงถูกเก็บไว้ และล้อมรอบด้วย#if InfoPathManagedObjectModelและ คำสั่ง#endif (Visual C#) หรือ#If InfoPathManagedObjectModelและ#End ถ้าคำสั่ง (Visual Basic) สำหรับการอ้างอิงของคุณระหว่างของการเขียนโค้ดอีกครั้ง

ถ้าคุณแสดงหัวข้อนี้ ด้วยการคลิกวิธีใช้ บนกล่องโต้ตอบพร้อมท์ "คุณต้องการอัปเกรดโค้ดของคุณเพื่อใช้ model? วัตถุ Microsoft Office InfoPath" เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกไม่มี การรักษาความเข้ากันได้กับ InfoPath 2003 และการใช้รูปแบบวัตถุ.NET โดยMicrosoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust namespace ต่อไป

  • คลิกใช่ เพื่ออัปเกรดโค้ดในโครงการของคุณแม่แบบฟอร์ม InfoPath 2003 ไปใช้ใหม่.NET รูปแบบวัตถุโดยMicrosoft.Office.InfoPath namespace

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับเทมเพลตฟอร์มที่โค้ดที่มีการจัดการ อ้างถึงการอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา 2007 InfoPath สำหรับเทมเพลตฟอร์มของโค้ดที่มีจัดการเอกสารในเครื่องมือ Visual Studio สำหรับแอปพลิเคชันหรือ Visual Studio 2005 สภาพแวดล้อมการพัฒนา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×