การพิจารณาสำหรับการปรับปรุงแม่แบบฟอร์มที่ใช้ Managed Code

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณสร้างเทมเพลตฟอร์ม InfoPath 2003 ผิดโดยใช้หนึ่งในแหล่ง 2003 InfoPath สำหรับ Microsoft Visual Studio และคุณต้องการรักษาความเข้ากันได้กับ InfoPath 2003 คุณสามารถยังคงทำงาน และพัฒนาโครงการแม่แบบฟอร์มของคุณ โดยการเปิด Microsoft Visual Studio 2005 เครื่องมือสำหรับสภาพแวดล้อมของแอปพลิเคชัน (VSTA) และMicrosoft Office InfoPath 2007 หรือ ใน Microsoft Visual Studio 2005 ด้วยเครื่องมือ Microsoft Visual Studio 2005 สำหรับระบบ Microsoft Office 2007 เพิ่มเติม เมื่อคุณทำเช่นนี้ ตรรกะทางธุรกิจในแม่แบบของฟอร์มจะยังคงใช้รูปแบบวัตถุ.NET โดยMicrosoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust namespace ไว้

อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถโยกย้ายและปรับรุ่นโค้ดในโครงการของแม่แบบฟอร์ม InfoPath 2003 เพื่อใช้รูปแบบวัตถุ .NET ใหม่ที่มีให้โดย Namespace ของ Microsoft.Office.InfoPath เมื่อทำเช่นนี้ โค้ดทั้งหมดของตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมจำเป็นต้องเขียนใหม่เพื่อใช้สมาชิกของ Namespace ของ Microsoft.Office.InfoPath แต่โค้ดทั้งหมดจากโครงการก่อนหน้าจะยังคงมีอยู่และแวดล้อมด้วยคำสั่ง #if InfoPathManagedObjectModel และ #endif (Visual C#) หรือ #If InfoPathManagedObjectModel และคำสั่ง #End If (Visual Basic) สำหรับการอ้างอิงของคุณในระหว่างกระบวนการเขียนโค้ดใหม่

ถ้าคุณแสดงหัวข้อนี้โดยคลิก วิธีใช้ บนกล่องโต้ตอบเพื่อพร้อมท์ "Do you want to upgrade your code to use the Microsoft Office InfoPath object model?" ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ไม่ใช่ เพื่อรักษาความเข้ากันได้กับ InfoPath 2003 และยังคงใช้รูปแบบวัตถุ .NET ต่อไปซึ่งมีให้โดย Namespace ของ Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust

  • คลิก ใช่ เพื่อปรับรุ่นโค้ดในโครงการของแม่แบบฟอร์ม InfoPath 2003 เพื่อใช้รูปแบบวัตถุ .NET ใหม่ซึ่งมีให้โดย Namespace ของ Microsoft.Office.InfoPath

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับแม่แบบฟอร์ม Managed Code ให้ดูเอกสาร InfoPath 2007 Developer Reference for Managed Code Form Templates ในสภาพแวดล้อมการพัฒนา Visual Studio Tools for Applications หรือ Visual Studio 2005

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×