การพลิกวัตถุรูปวาดตามแนวนอนหรือตามแนวตั้ง

  1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการพลิก

  2. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก รูปวาด แล้วชี้ไปที่ หมุนหรือพลิก

  3. เมื่อต้องการพลิกวัตถุตามแนวนอน ให้คลิก พลิกแนวนอน

    เมื่อต้องการพลิกวัตถุตามแนวตั้ง ให้คลิก พลิกแนวตั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×