การพร้อมท์ให้เริ่ม Outlook โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถระบุว่า Microsoft Outlook ควรพร้อมท์ให้คุณเลือกระหว่างการทำงานแบบออนไลน์หรือออฟไลน์กับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ของคุณ หรือเริ่มในโหมดออนไลน์เสมอเมื่อกล่องจดหมาย Exchange ของคุณพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

    การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

  3. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกที่บัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ แล้วคลิก เปลี่ยน

  4. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม

  5. บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ เมื่อเริ่มต้น ให้เลือก ตรวจหาสถานะการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ หรือ ควบคุมสถานะการเชื่อมต่อด้วยตนเอง

บอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับสองตัวเลือกเหล่านี้

ตรวจหาโดยอัตโนมัติสถานะการเชื่อมต่อ    เริ่มใช้งาน outlook ในโหมดออฟไลน์ถ้าการเชื่อมต่อ Exchange server ของคุณจะไม่พร้อมใช้งาน

สถานะการเชื่อมต่อที่ควบคุมด้วยตนเอง    เมื่อเริ่มใช้งาน Outlook คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกว่าจะทำงานแบบออนไลน์ หรือแบบออฟไลน์ ตัวเลือกนี้จะ มีความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์ ถ้าพร้อมใช้งานการเชื่อมต่อกับ Exchange

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ตั้งค่า Outlook ให้ทำงานแบบออฟไลน์ และไม่ได้ใช้โหมด Cached Exchangeไม่มีข้อมูล Outlook ของคุณจะพร้อมใช้งานเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อกับ Exchange

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×