การพร้อมท์เพื่อเปิดแฟ้มเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่ต้องผู้ตรวจทานเนื้อหาเพื่อแก้ไขเอกสารของคุณโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถทำให้เอกสารอ่านเท่านั้นก่อนที่จะส่งเพื่อตรวจทาน วิธีอื่นเมื่อต้องการ จำกัดการจัดรูปแบบ และแก้ไขได้

ทำให้เอกสารของคุณใช่ไฟล์แบบอ่านอย่างเดียวหมายความ ว่า เอกสารสามารถอ่าน หรือคัดลอกไว้ แต่ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน ถ้าผู้ตรวจทานหนึ่งพยายามทำการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว เปลี่ยนแปลงสามารถบันทึกเท่านั้น โดยให้เอกสารชื่อใหม่ หรือบันทึกไปยังตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: ทำให้เอกสารของคุณอ่านเท่านั้นไม่ได้ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทำสำเนาใหม่ของเอกสาร และบันทึก ด้วยชื่ออื่น หรือในสถานที่แตกต่างกัน

จำกัดการแก้ไข

 1. คลิก รีวิว > จำกัดการแก้ไข

  คำสั่ง จำกัดการแก้ไข บนแท็บ รีวิว

 2. ภายใต้ ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือก อนุญาตให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร และตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวระบุว่า ไม่เปลี่ยนแปลง (อ่านอย่างเดียว)

  บานหน้าต่างจำกัดการแก้ไข

 3. คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

  บานหน้าต่างจำกัดการแก้ไข

 4. ในกล่องที่เปิดอยู่ ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณจะสามารถจำได้ แล้วพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

  ไม่จำเป็นต้องระบุรหัสผ่านก็ได้ แต่ถ้าคุณไม่เพิ่มรหัสผ่าน ทุกคนจะสามารถคลิก หยุดการป้องกัน และทำการแก้ไขเอกสารได้

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเอาการป้องกันในเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอ

บันทึกเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก หรือบันทึกเป็น ถ้าคุณเคยบันทึกเอกสาร

 2. คลิกเครื่องมือ

 3. คลิกตัวเลือกทั่วไป

 4. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่แนะนำแบบอ่านอย่างเดียว

 5. คลิก ตกลง

 6. บันทึกเอกสาร คุณอาจต้องการบันทึกเป็นชื่อไฟล์อื่นถ้าคุณมีชื่อว่าเอกสารนั้นได้

เอาแบบอ่านอย่างเดียว

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก หรือบันทึกเป็น ถ้าคุณเคยบันทึกเอกสาร

 2. คลิกเครื่องมือ

 3. คลิกตัวเลือกทั่วไป

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายขอแนะนำแบบอ่านอย่างเดียว

 5. คลิก ตกลง

 6. บันทึกเอกสาร คุณอาจต้องการบันทึกเป็นชื่อไฟล์อื่นถ้าคุณมีชื่อว่าเอกสารนั้นได้

ด้านบนของหน้า

จำกัดการจัดรูปแบบ และการแก้ไข

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำหรับวิธีการที่สองสำหรับการช่วยหยุดผู้ตรวจทานเนื้อหาจากการปรับเปลี่ยนไปโดยบังเอิญในเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มป้องกัน คลิกป้องกันเอกสาร

 2. ภายใต้ตัวเลือกรีวิวจำกัด คลิกจำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

 3. ในบานหน้าต่างงานแบบจำกัดการจัดรูปแบบและแก้ไข ภายใต้การจัดรูปแบบข้อจำกัดข้อจำกัดการแก้ไข และเริ่มต้นการบังคับ เลือกตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการแก้ไข และจัดรูปแบบของคุณ

Unrestrict จัดรูปแบบ และการแก้ไข

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มป้องกัน คลิกป้องกันเอกสาร

 2. เมื่อต้องการล้างเครื่องหมาย คลิกจำกัดการจัดรูปแบบและแก้ไข ภายใต้ตัวเลือกการตรวจทานที่จำกัด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×