การฝึกอบรม SharePoint 2013

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ศูนย์การฝึกอบรม Office > การฝึกอบรม SharePoin > SharePoint 2013

ขั้นต้น

สร้างและจัดการบล็อกเพื่อแชร์ข้อมูล

หลักสูตรนี้สอนวิธีสร้างและจัดการบล็อก SharePoint หัวข้อจะเป็นงานพื้นฐานต่างๆ เช่น การสร้างบล็อก การใช้ประเภท และการปรับเปลี่ยนเค้าโครงการประกาศ และเรียนรู้วิธีการตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะสำหรับบล็อก และในรายการและไลบรารีภายในบล็อก

ดูแบบออนไลน์| บัตรอ้างอิงแบบด่วน

สร้างและตั้งค่ารายการ

หลักสูตรการฝึกอบรมแบบวิดีโอนี้จะสอนวิธีสร้างรายการ SharePoint โดยใช้แอปที่มีอยู่แล้ว, สร้างและแก้ไขมุมมองของรายการ, แชร์รายการกับผู้อื่น และตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติเมื่อรายการเปลี่ยนแปลง

ดูแบบออนไลน์| บัตรอ้างอิงแบบด่วน

ติดตามเนื้อหา

เอกสารและไซต์ SharePoint ต่อไปนี้ทำให้คุณสามารถติดตามตัวดึงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาไฟล์เพื่อตรวจสอบสถานะการอัปเดต เนื่องจากคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณเมื่อมีการอัปเดตเกิดขึ้น หลักสูตรนี้จะแสดงวิธีติดตามเอกสารใน OneDrive for Business หรือไลบรารี SharePoint และวิธีติดตามเว็บไซต์ SharePoint ที่คุณสนใจ

ดูแบบออนไลน์| บัตรอ้างอิงแบบด่วน

บทนำสู่ไลบรารีเอกสาร

หลักสูตรนี้อธิบายวิธีการทำงานทั่วไปในไลบรารีเอกสาร หัวข้อต่างๆ รวมถึงวิธีการใช้ไลบรารีเอกสาร การอัปโหลดและการแก้ไขไฟล์ และการตรวจสอบไฟล์ประวัติเวอร์ชัน

ดูแบบออนไลน์| บัตรอ้างอิงแบบด่วน

โพสต์ไปยังตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

ตัวดึงข้อมูลข่าวสาร คือไมโครบล็อกที่คุณและบุคคลอื่นในองค์กรของคุณสามารถแชร์แนวคิดและข้อมูลได้ โพสต์ของตัวดึงข้อมูลข่าวสารสามารถรวมฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ และแท็ก ไว้ด้วยกันได้

ดูแบบออนไลน์| บัตรอ้างอิงแบบด่วน

เริ่มใช้รายการ

รายการ SharePoint เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแชร์ที่ติดต่อ การนัดหมายในปฏิทิน งาน หรือข้อมูลกับสมาชิกในทีมและผู้เยี่ยมชมไซต์ และให้โครงร่างสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลบนไซต์ของคุณได้ หลักสูตรนี้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและแสดงวิธีทำงานกับรายการ SharePoint

ดูแบบออนไลน์| บัตรอ้างอิงแบบด่วน

ซิงค์ไลบรารีโดยใช้ OneDrive for Business

ด้วยแอปการซิงค์ OneDrive for Business คุณสามารถซิงค์ OneDrive for Business ของคุณและไลบรารี SharePoint อื่นๆ กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ จากนั้นคุณสามารถทำงานกับไฟล์ไลบรารีของคุณได้จากระบบไฟล์ของคุณโดยตรง และมีการเข้าถึงไฟล์เมื่อคุณออฟไลน์

ขั้นกลาง

จัดระเบียบและกำหนดค่าไลบรารี SharePoint

มีหลายวิธีในการจัดระเบียบและจัดการไลบรารี SharePoint หลักสูตรวิดีโอระดับกลางนี้จะสอนคุณเกี่ยวกับการสร้างและใช้โฟลเดอร์ การเรียงลำดับและกรองคอลัมน์ การสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของรายการในไลบรารี และการจำกัดการเข้าถึงไลบรารี

ดูแบบออนไลน์| บัตรอ้างอิงแบบด่วน

โพสต์ไปยังตัวดึงข้อมูลของไซต์ทีม

โพสต์หรือการสนทนาบางอย่างเหมาะสำหรับกลุ่มเล็กๆ สำหรับกรณีเหล่านี้ คุณสามารถสร้างหรือติดตามไซต์ทีมที่มีตัวดึงข้อมูลข้อสารของไซต์เป้นของตัวเองได้ เพื่อความสะดวกและการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้น โพสต์บนไซต์ทีมที่คุณกำลังติดตามจะปรากฏในตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์ส่วนบุคคลของคุณด้วย วิดีโอสองรายการในหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จะอธิบายวิธีเริ่มต้นตัวดึงข้อมูลบนไซต์ทีมและการโพสต์ไปยังตัวดึงข้อมูลของไซต์ทีมจากตัวดึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคุณ

ดูแบบออนไลน์| บัตรอ้างอิงแบบด่วน

ขั้นต้น

วิดีโอ: บทนำสู่ไลบรารี

ในวิดีโอบทนำนี้ คุณจะได้เรียนรู้ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีที่ไลบรารี SharePoint ช่วยคุณจัดระเบียบเอกสารและไฟล์อื่นๆ

วิดีโอ: การเปลี่ยนชื่อ การลบ และการเพิ่มไฟล์ในไลบรารี

การทำงานกับไฟล์ในไลบรารี SharePoint นั้นง่ายมากๆ วิดีโอสั้นๆ นี้จะแสดงวิธีเปลี่ยนชื่อ ลบ และเพิ่มไฟล์ในไลบรารี

วิดีโอ: การเพิ่มเอกสารลงในไลบรารี

คุณสามารถเพิ่มเอกสารไปยังไลบรารี SharePoint ได้หลายวิธีด้วยกัน คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่ได้โดยตรงภายในไลบรารี หรืออัปโหลดเอกสารที่มีอยู่แล้วจากตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณยังสามารถลากและวางหลายเอกสารลงในไลบรารีได้ด้วย

วิดีโอ: การดูและการแก้ไขไฟล์ในไลบรารี

รับชมวิดีโอสั้นๆ นี้ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดูและการแก้ไขไฟล์โดยตรงในไลบรารี SharePoint

วิดีโอ: บทนำสู่รายการ

เรียนรู้ว่ารายการ SharePoint คืออะไรและบางตัวอย่างของชนิดต่างๆ ของรายการที่คุณสามารถใช้ได้

วิดีโอ: สร้างรายการ

เรียนรู้วิธีสร้างรายการบนไซต์ SharePoint คุณต้องมีสิทธิ์ในการเพิ่มแอปไปยังไซต์เพื่อสร้างรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ ให้ดูบทความและวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ: แก้ไขหรือลบข้อมูลในรายการ

เรียนรู้วิธีการแก้ไขหรือลบข้อมูลในรายการได้อย่างรวดเร็วในโหมด แก้ไขด่วน หรือแก้ไขรายละเอียดแบบเต็มโดยการเปิดแต่ละข้อมูล

วิดีโอ: เพิ่มข้อมูลลงในรายการ

เรียนรู้วิธีเพิ่มข้อมูลในรายการ SharePoint ทีละรายการ หรือทีละหลายรายการโดยการตัดแล้ววางจากสเปรดชีต วิดีโอใช้รายการ ที่ติดต่อ เป็นตัวอย่างแต่กระบวนการจะเหมือนกันสำหรับชนิดรายการอื่นๆ

วิดีโอ: ลบรายการหรือไลบรารี

เรียนรู้วิธีการเพิ่มรายการหรือไลบรารีบนไซต์ SharePoint

วิดีโอ: ติดตามไซต์ SharePoint

วิดีโอนี้แสดงวิธีติดตามเว็บไซต์ SharePoint ที่คุณสนใจ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาไซต์ได้ง่ายในรายการไซต์ที่ติดตามของคุณ และจะสามารถเห็นกิจกรรมได้จากตัวดึงข้อมูลของไซต์ในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณเอง

วิดีโอ: แชร์รายการหรือไลบรารีกับทีมของคุณ

เรียนรู้วิธีแชร์รายการหรือไลบรารีกับทีมของคุณ วิดีโอแสดงสองสามวิธีในการแชร์ลิงก์ไปยังรายการโดยตรง ส่งลิงก์ทางอีเมล ใช้ได้กับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคุณ ถ้าคุณสร้างรายการหรือไซต์ที่รายการนั้นอยู่ ให้ใช้ รายการ > แชร์กับ

วิดีโอ: สร้างปฏิทินของคุณเอง

คุณสามารถใช้ปฏิทินเพื่อเก็บเหตุการณ์ของทีม รวมถึงการประชุม งานทางสังคม และเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน คุณยังสามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญของทีม เช่น วันครบกำหนด หรือวันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ระบุได้ด้วย ด้วยปฏิทินบนไซต์ SharePoint คุณและผู้ร่วมงานของคุณจะเข้าถึงกำหนดการและวันที่ส่วนรวมได้อย่างง่ายดาย

วิดีโอ: การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน

เรียนรู้วิธีเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน SharePoint ในเวลาไม่ถึง 2 นาที คุณสามารถใช้ปฏิทินเพื่อเก็บเหตุการณ์ของทีม รวมถึงการประชุม งานทางสังคม และเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน คุณยังสามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญของทีม เช่น วันครบกำหนด หรือวันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ระบุได้ด้วย

วิดีโอ: ทำความเข้าใจสิทธิ์ใน SharePoint

คุณสับสนเกี่ยวกับการทำงานของสิทธิ์ต่างๆ ใน SharePoint ใช่ไหม การควบคุมการเข้าถึงไซต์ ไลบรารี และรายการต่างๆ ในไลบรารีเหล่านั้นเป็นส่วนที่สำคัญในการใช้ SharePoint ในองค์กรของคุณ วิดีโอนี้จะอธิบายแนวทางพื้นฐานซึ่งสามารถทำตามได้เมื่อคุณต้องทำงานกับสิทธิ์ใน SharePoint คุณจะได้รับชมภาพรวมของแนวทางเหล่านี้ รวมถึงวิธีการสร้างสิทธิ์เฉพาะสำหรับไซต์ ไซต์ย่อย และไลบรารีโดยการตัดการสืบทอดสิทธิ์

วิดีโอ: ทำความรู้จักกับ OneDrive for Business

OneDrive for Business คือที่สำหรับจัดเก็บและแชร์เอกสารงานของคุณในระบบคลาวด์ ใช้ OneDrive for Business ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณหรือวิงค์กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเข้าถึงเนื้อหาจากภายในเครื่องเมื่อคุณออฟไลน์ เข้าถึงเนื้อหา OneDrive for Business ของคุณบนอุปกรณ์เครื่องโปรดของคุณทุกเครื่อง รวมถึง Windows Phone, Surface RT, Windows 8 และ iPhone หรือ iPad วิดีโอนี้มีภาพรวมคร่าวๆ ของฟีเจอร์ OneDrive for Business

วิดีโอ: ดูเอกสารและโฟลเดอร์ที่แชร์กับคุณ

แสดงวิธีการดูเอกสารและโฟลเดอร์ทั้งหมดที่ถูกแชร์เฉพาะกับคุณใน OneDrive of Business อย่างรวดเร็ว

ขั้นกลาง

วิดีโอ: ใช้คอลัมน์ในการติดตาม จัดเรียง และกรองไฟล์ในไลบรารี SharePoint

คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ลงในไลบรารีจากนั้นเรียงลำดับและกรองตามคอลัมน์เหล่านั้นเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการได้ การใช้คอลัมน์เพื่อติดตาม จัดเรียง และกรองเอกสาร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูข้อมูลในไลบรารีของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไลบรารีและวิธีการจัดระเบียบไฟล์

วิดีโอ: แชร์เอกสาร

วิดีโอนี้แสดงวิธีแชร์เอกสารในไลบรารี OneDrive for Business กับผู้ร่วมงานของคุณ คุณสามารถเชิญผู้อื่นหรือกลุ่มให้ดูหรือแก้ไขเอกสารหรือโฟลเดอร์ และพวกเขาจะได้รับการแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่มีลิงก์ไปยังรายการนั้น คุณจะเห็นวิธีตอบกลับเมื่อคุณได้รับแจ้งว่ามีบางคนกำลังแชร์เอกสารกับคุณ

วิดีโอ: ใช้คอลัมน์และโฟลเดอร์ร่วมกันเพื่อดูรายการไลบรารี

ถ้าคุณทำงานกับไลบรารีที่มีรายการและโฟลเดอร์หลายรายการ คุณสามารถกำหนดวิธีที่รายการแสดงในไลบรารีเหล่านั้นเองได้ เรียนรู้วิธีการสร้างมุมมองเฉพาะของรายการในไลบรารีที่จะให้คุณเรียงลำดับและกรองเอกสารทั่วทั้งโฟลเดอร์ โดยยึดตามคอลัมน์ไลบรารีที่คุณเพิ่มลงในไลบรารี

วิดีโอ: เพิ่มคอลัมน์ลงในรายการหรือไลบรารี

เรียนรู้วิธีเพิ่มคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารีบนไซต์ SharePoint วิดีโอแสดงวิธีเพิ่มคอลัมน์ที่มีอยู่ในรายการลงในมุมมอง และวิธีสร้างคอลัมน์ใหม่ในรายการ ทุกอย่างที่แสดงจะใช้ได้กับไลบรารีด้วย

วิดีโอ: ค้นหาข้อมูลในรายการหรือไลบรารีด้วยการจัดเรียง การกรอง และมุมมองต่างๆ

เรียนรู้การเรียงลำดับ การกรอง และการใช้มุมมองในการค้นหาข้อมูลในรายการหรือไลบรารี วิดีโอใช้รายการ ที่ติดต่อ เป็นตัวอย่างสำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในชนิดรายการและไลบรารีจำนวนมาก

วิดีโอ: ย้ายเอกสารของคุณไปยัง Office 365

วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการย้ายไฟล์ไปยัง OneDrive และวิธีการย้ายไฟล์ไปยังไลบรารีของไซต์ทีม

วิดีโอ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับรายการ

เรียนรู้วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนในรายการ และตำแหน่งในการเปิดการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับรายการ เช่น การกำหนดเวอร์ชัน สิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกัน หรือการตั้งค่ารายการขั้นสูงอื่นๆ

วิดีโอ: ใช้โฟลเดอร์และ File Explorer ในการจัดระเบียบไลบรารี SharePoint ของคุณ

ไลบรารี SharePoint ของคุณจัดระเบียบได้ยากใช่ไหม คุณต้องการจัดระเบียบเอกสารของคุณในแบบที่สามารถจัดการและค้นหาได้ง่ายขึ้นใช่ไหม ใช้โฟลเดอร์และ Explorer เพื่อสร้างโฟลเดอร์ที่จัดกลุ่มเอกสารของคุณในเชิงตรรกะ จากนั้นลากแล้วปล่อยไฟล์ลงในไลบรารีเหล่านั้นภายใน SharePoint โดยตรงหรือโดยการใช้ Explorer

วิดีโอ: เริ่มต้นตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์ทีม

การโพสต์บางอย่างอาจไม่เหมาะสำหรับตัวดึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการตั้งค่าของตัวดึงข้อมูลข่าวสารที่ใช้ได้เฉพาะกับกลุ่มบุคคลที่เลือกเท่านั้น

วิดีโอ: ใช้ตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์ทีม

การโพสต์ไปยังตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์ทีม ทั้งในขณะเยี่ยมชมไซต์ทีม หรือจากตัวดึงข้อมูลข่าวสารในไซต์ส่วนบุคคลของคุณ

วิดีโอ: เพิ่มรูปภาพลงในโพสต์ของตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพให้กับโพสต์ใดๆ ก็ได้ในตัวดึงข้อมูลข่าวสาร โดยรูปภาพนั้นจะต้องเป็นไฟล์รูปภาพในรูปแบบ เช่น .png .jpg หรือ .gif ที่คุณอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิดีโอ: ใส่แท็กและการกล่าวถึงในโพสต์ของตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

ผู้ใช้สามารถใช้ แท็ก# เพื่อดึงความสนใจไปที่โพสต์ของคุณและเพื่อช่วยให้บุคคลเรียงลำดับโพสต์ภายใต้ป้ายชื่อได้ คุณยังสามารถใช้ @กล่าวถึง เพื่อดึงความสนใจไปยังบุคคลอื่น และเพื่อแจ้งเตือนให้บุคคลเหล่านั้นทราบว่าคุณได้กล่าวถึงพวกเขา

วิดีโอ: เพิ่มลิงก์ไปยังเอกสารลงในโพสต์ของตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

คุณสามารถเพิ่มลิงก์เอกสารจากไลบรารี SharePoint ลงในโพสต์ของตัวดึงข้อมูลข่าวสารได้ สำหรับเอกสาร Office บางอย่าง เช่น Word, Excel หรือ PowerPoint จะมีรูปขนาดย่อของเอกสารพร้อมกับลิงก์ และผู้ใช้สามารถคลิกรูปขนาดย่อดังกล่าวเพื่อดูเนื้อหาของเอกสารในตัวแสดง Web App ได้

วิดีโอ: เพิ่มลิงก์เว็บไซต์หรือลิงก์วิดีโอลงในโพสต์ของตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์หรือลิงก์วิดีโอไปยังโพสต์ตัวดึงข้อมูลข่าวสาร คุณสามารถเลือกใช้แสดงข้อความเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านได้้

วิดีโอ: โพสต์บางอย่างถึงทุกคน

คุณสามารถโพสต์ไปที่ตัวดึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะเพื่อเริ่มการสนทนาซึ่งทุกคนในองค์กรของคุณสามารถดูได้ คุณยังสามารถเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ ให้กับโพสต์ได้ด้วย เช่น รูปภาพ, แท็ก# หรือ @กล่าวถึง รวมทั้งลิงก์ไปยังเอกสาร เว็บไซต์ และวิดีโอ ใครก็ตามที่เห็นโพสต์ของคุณก็สามารถตอบกลับได้ ผู้ที่กำลังติดตามคุณจะเห็นโพสต์ของคุณในมุมมอง กำลังติดตาม เช่นเดียวกับในมุมมอง ทุกคน ส่วนผู้ที่ไม่ได้ติดตามคุณจะเห็นโพสต์ของคุณเฉพาะในมุมมอง ทุกคน ของตัวดึงข้อมูลข่าวสารเท่านั้น

วิดีโอ: ซิงค์ไลบรารีของไซต์ทีมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณมีไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive for Business คุณจะสามารถซิงค์ไลบรารีของไซต์ทีมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และทำงานกับไฟล์ของไลบรารีในระบบไฟล์ของคุณได้โดยตรง และยังให้คุณเข้าถึงเอกสารของไลบรารีเมื่อคุณไม่ได้ออนไลน์อีกด้วย วิดีโอนี้แสดงวิธีซิงค์ไลบรารีของไซต์ทีม และวิธีค้นหาโฟลเดอร์ของไลบรารีที่ซิงค์ในระบบไฟล์ของคุณ

วิดีโอ: แสดงหรือซ่อนมุมมองแผนภูมิสำหรับการนำทางไซต์

ไซต์ SharePoint ของคุณมีลำดับชั้นที่ซับซ้อนสำหรับรายการ ไลบรารีและไซต์ย่อยหรือไม่ ใช้มุมมองแบบโครงสร้างเพื่อให้นำทางระหว่างเนื้อหาในไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น

วิดีโอ: สร้างบล็อก

ดูวิธีสร้างไซต์บล็อก SharePoint 2013 อย่างรวดเร็ว โดยคุณสามารถแชร์ความรู้กับสมาชิกในทีมได้ วิดีโอนี้จะบอกวิธีสร้างไซต์บล็อกภายในพริบตา

วิดีโอ: สิทธิ์สำหรับรายการหรือไลบรารีของบล็อก

เมื่อคุณทำงานกับบล็อก SharePoint นอกจากจะสามารถตั้งค่าสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบล็อกแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับรายการหรือไลบรารีที่มีโพสต์และข้อคิดเห็นได้อีกด้วย เป็นต้น ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจำกัดจำนวนผู้ใช้ในองค์กรของคุณที่สามารถอนุมัติโพสต์หรือข้อคิดเห็นในบล็อกได้ เป็นต้น

วิดีโอ: จัดการเค้าโครงของโพสต์ในบล็อก

คุณต้องการเปลี่ยนลักษณะของข้อความติดประกาศในบล็อก SharePoint ของคุณหรือไม่ วิดีโอสั้นๆ นี้จะแสดงวิธีการให้คุณดู

วิดีโอ: การจัดประเภทโพสต์ในบล็อก

การจัดการประเภทของข้อความติดประกาศในบล็อกเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ในวิดีโอสั้นๆ นี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนชื่อ เพิ่ม หรือลบประเภทข้อความติดประกาศเพื่อช่วยให้ผู้อ่านค้นหาโพสต์ที่พวกเขาสนใจมากที่สุดได้ง่ายขึ้น

วิดีโอ: สร้างมุมมองส่วนบุคคลของรายการหรือไลบรารี

เรียนรู้วิธีสร้างมุมมองส่วนบุคคลของรายการของคุณเองเพื่อจัดระเบียบและแสดงข้อมูล วิดีโอนี้ใช้รายการ ที่ติดต่อ เป็นตัวอย่าง แต่ข้อมูลสามารถนำไปใช้กับชนิดรายการอื่นๆ รวมถึงไลบรารีด้วย

วิดีโอ: สร้างและแก้ไขมุมมองสาธารณะของรายการหรือไลบรารี

เรียนรู้วิธีการสร้างและแก้ไขมุมมองสาธารณะของรายการหรือไลบรารีเพื่อให้ผู้อื่นในทีมของคุณสามารถใช้มุมมองได้

วิดีโอ: ควบคุมการเข้าถึงไลบรารี SharePoint ของคุณ

คุณต้องการจำกัดการเข้าถึงไลบรารีเอกสารเฉพาะที่มีข้อมูลที่ไม่ต้องการให้พร้อมใช้งานสำหรับทุกคนในบริษัทของคุณหรือในทีมของคุณหรือไม่ ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่ในโครงการกับกลุ่มของผู้ร่วมงานที่เลือกไว้ และคุณต้องการแชร์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้เฉพาะกับผู้ร่วมงานเหล่านี้เท่านั้น คุณสามารถระบุบุคคลหรือกลุ่มที่สามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้ ดูวิดีโอสั้นนี้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิ์สำหรับไลบรารีบนไซต์ของคุณ

วิดีโอ: เพิ่มลิงก์ไปยังหน้า

มีหลายวิธีในการเพิ่มลิงก์ไปยังหน้าใน SharePoint คุณสามารถเพิ่มลิงก์เป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ให้กับหน้าที่คุณยังไม่ได้สร้าง หรือคุณสามารถเพิ่มลิงก์ให้กับหน้า รายการ หรือไลบรารีที่มีอยู่แล้วได้ วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการทำทั้งสองแบบ

วิดีโอ: แสดงหรือซ่อนมุมมองแผนภูมิสำหรับการนำทางไซต์

ถ้าไซต์ SharePoint ของคุณมีลำดับชั้นที่ซับซ้อนสำหรับรายการ ไลบรารีและไซต์ย่อย คุณสามารถใช้มุมมองแบบโครงสร้างเพื่อให้นำทางระหว่างเนื้อหาในไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น

วิดีโอ: สร้างไซต์ด้วยสิทธิ์เฉพาะ

สร้างไซต์ด้วยสิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไซต์เพิ่มเติม หรือแชร์ไซต์ใหม่ของคุณกับผู้คนที่มากกว่าไซต์อื่นๆ ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×