การฝังแบบอักษรในสิ่งพิมพ์เพื่อรับประกันความพร้อมใช้งาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การฝังแบบอักษรในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันว่าจะมีแบบอักษรให้ใช้อยู่เสมอ แม้ว่าคุณจะย้ายสิ่งพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือนำสิ่งพิมพ์ไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ก็ตาม

คุณสามารถฝังเฉพาะฟอนต์ TrueType แล้วของพวกเขา licensing อนุญาตฝังเฉพาะได้ ฝังอนุญาตให้มีฟอนต์ TrueType ที่รวมอยู่ใน Publisher ทั้งหมด

แบบอักษรฝังตัวจะทำให้ขนาดแฟ้มสิ่งพิมพ์ของคุณเพิ่มขึ้น ดังนั้นคุณอาจต้องจำกัดจำนวนแบบอักษรที่คุณจะฝัง คุณสามารถเลือกที่จะฝังแบบอักษรทั้งหมด (ที่มีหรือไม่มีแบบอักษรระบบ) เฉพาะแบบอักษรบางแบบ หรือเซตย่อยของแบบอักษรบางแบบ

หมายเหตุ: Publisher จะฝังแบบอักษร TrueType ตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่งเพื่อเตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณที่จะนำไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกสิ่งนี้ในกล่องโต้ตอบ แบบอักษร ก่อนที่คุณจะเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง

คุณต้องการทำสิ่งใด

ฝังฟอนต์ TrueType ทั้งหมด

ฝังฟอนต์ TrueType แต่ละรายการ

ฝังชุดย่อยของฟอนต์ TrueType

ค้นหาว่าแบบอักษรอาจฝังตัว

การฝังแบบอักษร TrueType ทั้งหมด

เมื่อคุณฝังแบบอักษรลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ แบบอักษรระบบทั่วไปจะไม่รวมอยู่ในแบบอักษรที่ฝังตัวเพราะแบบอักษรดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะได้รับติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่อยู่แล้ว คุณสามารถเลือกที่จะฝังแบบอักษรระบบหรือไม่ก็ได้ (ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะฝังแบบอักษรระบบเมื่อคุณทราบว่ามีบางคนที่ใช้งานสิ่งพิมพ์ของคุณไม่สามารถเข้าถึงแบบอักษรเหล่านั้นได้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม ชี้ไปที่ การตั้งค่าการพิมพ์เชิงพาณิชย์ แล้วคลิก จัดการแบบอักษรฝังตัว

 2. ในกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฝังแบบอักษร TrueType เมื่อบันทึกสิ่งพิมพ์

 3. เมื่อต้องการฝังแบบอักษรระบบ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ฝังแบบอักษรระบบทั่วไป

หมายเหตุ: ถ้า Publisher แจ้งให้ทราบว่าคุณได้ใช้แบบอักษรที่ไม่สามารถฝังตัวได้ ให้คลิก ตกลง ตรวจสอบกับโรงพิมพ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าโรงพิมพ์สามารถเข้าถึงแบบอักษรที่ไม่ได้ฝังตัวอยู่ได้ ถ้าโรงพิมพ์ไม่สามารถเข้าถึงแบบอักษรเหล่านี้ได้ คุณจำเป็นต้องพิจารณาใช้แบบอักษรทดแทนในสิ่งพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การฝังแบบอักษร TrueType แต่ละแบบ

คุณสามารถตั้งสถานะการฝังให้กับแบบอักษรแบบใดแบบหนึ่งได้ ถ้าคุณทราบว่ามีแบบอักษร TrueType บางแบบอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่โรงพิมพ์ แต่ไม่มีแบบอักษรอื่นให้ใช้ได้ คุณสามารถเลือกฝังเฉพาะแบบอักษรที่คุณต้องการเหล่านั้นได้

 1. คลิกที่แท็บไฟล์ ชี้ไปที่เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ แล้ว คลิ กแบบอักษรฝังตัวที่มีจัดการ

 2. ในกล่องโต้ตอบ แบบอักษร ให้เลือกแบบอักษร แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการฝังแบบอักษรแต่แบบอักษรนั้นถูกตั้งค่าไว้ไม่ให้ฝังตัว ให้คลิก ฝัง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะการฝังตัวเป็น ไม่ฝัง แต่แบบอักษรถูกตั้งค่าให้ฝังตัว ให้คลิก ไม่ฝัง

ด้านบนของหน้า

การฝังเซตย่อยของแบบอักษร TrueType

เมื่อคุณฝังแบบอักษร คุณสามารถเลือกฝังเฉพาะอักขระของแบบอักษรที่ใช้ในสิ่งพิมพ์แทนที่จะฝังแบบอักษรทั้งหมดลงไปได้ การฝังเซตย่อยของแบบอักษรอาจเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการให้แฟ้มสิ่งพิมพ์ของคุณมีขนาดเล็ก เมื่อคุณทำการฝัง คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความที่ใช้อักขระซึ่งไม่ได้อยู่รวมในเซตย่อยนั้นได้ ถ้าคุณคาดว่าจะต้องแก้ไขสิ่งพิมพ์ของคุณในภายหลัง ก็อย่าฝังเซตย่อยของแบบอักษร

 1. คลิกที่แท็บไฟล์ ชี้ไปที่เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ แล้ว คลิ กแบบอักษรฝังตัวที่มีจัดการ

 2. ในกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฝังแบบอักษร TrueType เมื่อบันทึกสิ่งพิมพ์

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แบ่งเป็นเซตย่อยเมื่อมีการฝังแบบอักษร

หมายเหตุ: ถ้ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสปรากฏขึ้นแทนตัวอักษรเมื่อคุณพิมพ์ข้อความในสิ่งพิมพ์ แสดงว่าคุณได้พิมพ์อักขระที่ไม่ได้รวมอยู่ในเซตย่อยของแบบอักษรที่ฝังไว้ เมื่อต้องการคืนค่าชุดแบบอักษรทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แบ่งเป็นเซตย่อยเมื่อมีการฝังแบบอักษร

ด้านบนของหน้า

การตรวจสอบว่าแบบอักษรสามารถฝังตัวได้หรือไม่

ข้อกำหนดการอนุญาตใช้แบบอักษรอาจไม่ยอมให้คุณฝังแบบอักษรได้ อย่างไรก็ตาม แบบอักษรที่มาพร้อมกับ Publisher จะไม่มีข้อกำหนดการอนุญาต นั่นหมายความว่า แบบอักษรเหล่านั้นสามารถฝังตัวในสิ่งพิมพ์ของคุณได้ ขณะที่แบบอักษรที่ไม่ได้มาพร้อมกับ Publisher อาจมีข้อจำกัดดังกล่าว

 1. คลิกที่แท็บไฟล์ ชี้ไปที่เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ แล้ว คลิ กแบบอักษรฝังตัวที่มีจัดการ

 2. ภายใต้ ข้อกำหนดการอนุญาต และ ฝังแบบอักษร ให้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อกำหนดการอนุญาตแบบอักษร

  ถ้าข้อกำหนดการอนุญาตระบุว่า อาจฝัง แบบอักษรสามารถฝังตัวได้ ถ้าข้อกำหนดการอนุญาตระบุว่า แสดงตัวอย่างเท่านั้น หรือ อาจไม่ฝัง ให้พิจารณาเปลี่ยนแบบอักษรนี้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×