การผูกกับพอร์ตล้มเหลว

ถ้าคุณเห็นการแจ้งเตือนนี้ หมายความว่า SharePoint Workspace ไม่สามารถสำรองพอร์ตเครือข่ายเพื่อจุดประสงค์ในการรับข้อความขาเข้าได้ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมประยุกต์อื่นได้ทำการสำรองพอร์ตนั้นไว้แล้ว และบล็อกการติดต่อสื่อสารของ SharePoint Workspace เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×