การผสาน แบ่ง หรือลบเซลล์ตาราง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตารางในงานนำเสนอของคุณPowerPoint โดยรวม แยก หรือการลบเซลล์ของตาราง

ผสานเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการรวมเซลล์ตารางอย่าง น้อยสองเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันเป็นเซลล์เดียว ทำต่อไปนี้:

 1. บนสไลด์ เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวม

  เคล็ดลับ: ไม่สามารถเลือกหลาย เซลล์ที่ไม่ติดกัน

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มผสาน คลิกผสานเซลล์

  ผสานหรือแยกเซลล์ของตาราง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลบเส้นขอบเซลล์เมื่อต้องการผสานเซลล์ตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ แล้ว คลิ กเส้นขอบเซลล์ที่คุณต้องการลบ เมื่อคุณเสร็จสิ้น กด Esc

แยกเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการหารเซลล์ตารางลงในเซลล์ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกเซลล์ตารางที่คุณต้องการแยก

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มผสาน คลิกแยกเซลล์ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ผสานหรือแยกเซลล์ของตาราง

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ตามแนวตั้ง ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนของเซลล์ใหม่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ตามแนวนอน ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนของเซลล์ใหม่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ทั้งตามแนวนอน และแนว ตั้ง ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ใหม่ที่คุณต้อง ทางนั้น ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนแถวใหม่ที่คุณต้องการ

ลบเนื้อหาของเซลล์

 • เลือกเนื้อหาของเซลล์ที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด Delete

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบเนื้อหาของเซลล์ คุณลบเซลล์ เมื่อต้องการลบเซลล์ คุณต้องผสานเซลล์ตาราง (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่าง ๆ ข้างบน) หรือลบแถวหรือคอลัมน์

ผสานเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการรวมเซลล์ตารางอย่าง น้อยสองเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันเป็นเซลล์เดียว ทำต่อไปนี้:

 1. บนสไลด์ เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวม

  เคล็ดลับ: ไม่สามารถเลือกหลาย เซลล์ที่ไม่ติดกัน

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มผสาน คลิกผสานเซลล์

  ผสานหรือแยกเซลล์ของตาราง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลบเส้นขอบเซลล์เมื่อต้องการผสานเซลล์ตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ แล้ว คลิ กเส้นขอบเซลล์ที่คุณต้องการลบ เมื่อคุณเสร็จสิ้น กด Esc

แยกเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการหารเซลล์ตารางลงในเซลล์ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกเซลล์ตารางที่คุณต้องการแยก

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มผสาน คลิกแยกเซลล์ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ผสานหรือแยกเซลล์ของตาราง

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ตามแนวตั้ง ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนของเซลล์ใหม่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ตามแนวนอน ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนของเซลล์ใหม่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ทั้งตามแนวนอน และแนว ตั้ง ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ใหม่ที่คุณต้อง ทางนั้น ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนแถวใหม่ที่คุณต้องการ

ลบเนื้อหาของเซลล์

 • เลือกเนื้อหาของเซลล์ที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด Delete

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบเนื้อหาของเซลล์ คุณลบเซลล์ เมื่อต้องการลบเซลล์ คุณต้องผสานเซลล์ตาราง (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่าง ๆ ข้างบน) หรือลบแถวหรือคอลัมน์

ผสานเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการรวมเซลล์ตารางอย่าง น้อยสองเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันเป็นเซลล์เดียว ทำต่อไปนี้:

 1. บนสไลด์ เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวม

  เคล็ดลับ: จะไม่สามารถเลือกหลาย เซลล์ที่ไม่ติดกัน

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง เลือกแท็บเค้าโครง และในกลุ่มผสาน ให้เลือกเซลล์ที่ผสาน

  ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มผสาน เลือกเซลล์ที่ผสาน

  (หรือ คุณสามารถคลิกขวาเซลล์ที่เลือก และเลือกเซลล์ที่ผสาน )

ลบเนื้อหาของเซลล์

 • เลือกเนื้อหาของเซลล์ที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด Delete บนคีย์บอร์ด

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบเนื้อหาของเซลล์ คุณลบเซลล์ เมื่อต้องการลบเซลล์ คุณต้องผสานเซลล์ตาราง (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่าง ๆ ข้างบน) หรือลบแถวหรือคอลัมน์

แยกเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการหารเซลล์ตารางลงในเซลล์ ทำต่อไปนี้:

 1. เลือกเซลล์ตารางหรือเซลล์ที่คุณต้องการแยก

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง เลือกแท็บเค้าโครง และในกลุ่มผสานแยกเซลล์ ที่เลือก

  ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มผสาน เลือกเซลล์ที่ผสาน

  (หรือ คุณสามารถคลิกขวาเซลล์ที่เลือก และเลือกแยกเซลล์ )

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ตามแนวตั้ง ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนของเซลล์ใหม่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ตามแนวนอน ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนของเซลล์ใหม่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ทั้งตามแนวนอน และแนว ตั้ง ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ใหม่ที่คุณต้อง ทางนั้น ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนแถวใหม่ที่คุณต้องการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×