การผสาน แบ่ง หรือลบเซลล์ตาราง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตารางในงานนำเสนอของคุณPowerPoint โดยรวม แยก หรือการลบเซลล์ของตาราง

ผสานเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการรวมเซลล์ตารางอย่าง น้อยสองเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันเป็นเซลล์เดียว ทำต่อไปนี้:

 1. บนสไลด์ เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวม

  เคล็ดลับ: ไม่สามารถเลือกหลาย เซลล์ที่ไม่ติดกัน

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มผสาน คลิกผสานเซลล์

  ผสานหรือแยกเซลล์ของตาราง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลบเส้นขอบเซลล์เมื่อต้องการผสานเซลล์ตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ แล้ว คลิ กเส้นขอบเซลล์ที่คุณต้องการลบ เมื่อคุณเสร็จสิ้น กด Esc

แยกเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการหารเซลล์ตารางลงในเซลล์ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกเซลล์ตารางที่คุณต้องการแยก

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มผสาน คลิกแยกเซลล์ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ผสานหรือแยกเซลล์ของตาราง

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ตามแนวตั้ง ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนของเซลล์ใหม่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ตามแนวนอน ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนของเซลล์ใหม่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ทั้งตามแนวนอน และแนว ตั้ง ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ใหม่ที่คุณต้อง ทางนั้น ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนแถวใหม่ที่คุณต้องการ

แยกเนื้อหาของตารางไปไว้เหนือภาพนิ่งสองภาพ

PowerPoint ไม่สามารถแยกโดยอัตโนมัติในตารางที่มีความยาวเกินไปให้พอดีกับภาพนิ่งหนึ่ง แต่เป็นกระบวนการซับซ้อนเพื่อเริ่มทำงาน:

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

1:21

ลบเนื้อหาของเซลล์

 • เลือกเนื้อหาของเซลล์ที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด Delete

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบเนื้อหาของเซลล์ คุณลบเซลล์ เมื่อต้องการลบเซลล์ คุณต้องผสานเซลล์ตาราง (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่าง ๆ ข้างบน) หรือลบแถวหรือคอลัมน์

ผสานเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการรวมเซลล์ตารางอย่าง น้อยสองเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันเป็นเซลล์เดียว ทำต่อไปนี้:

 1. บนสไลด์ เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวม

  เคล็ดลับ: ไม่สามารถเลือกหลาย เซลล์ที่ไม่ติดกัน

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มผสาน คลิกผสานเซลล์

  ผสานหรือแยกเซลล์ของตาราง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลบเส้นขอบเซลล์เมื่อต้องการผสานเซลล์ตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ แล้ว คลิ กเส้นขอบเซลล์ที่คุณต้องการลบ เมื่อคุณเสร็จสิ้น กด Esc

แยกเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการหารเซลล์ตารางลงในเซลล์ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกเซลล์ตารางที่คุณต้องการแยก

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มผสาน คลิกแยกเซลล์ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ผสานหรือแยกเซลล์ของตาราง

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ตามแนวตั้ง ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนของเซลล์ใหม่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ตามแนวนอน ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนของเซลล์ใหม่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ทั้งตามแนวนอน และแนว ตั้ง ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ใหม่ที่คุณต้อง ทางนั้น ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนแถวใหม่ที่คุณต้องการ

ลบเนื้อหาของเซลล์

 • เลือกเนื้อหาของเซลล์ที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด Delete

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบเนื้อหาของเซลล์ คุณลบเซลล์ เมื่อต้องการลบเซลล์ คุณต้องผสานเซลล์ตาราง (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่าง ๆ ข้างบน) หรือลบแถวหรือคอลัมน์

ผสานเซลล์

 1. ในตาราง ลากตัวชี้ผ่านเซลล์ที่คุณต้องการผสาน

 2. คลิกที่แท็บเค้าโครง

 3. ในกลุ่มผสาน คลิกผสานเซลล์

  สกรีนช็อตแสดงกลุ่มผสานพร้อมใช้งานบนแท็บเค้าโครงตาราง ด้วยตัวเลือกเซลล์ที่ผสานและแยกเซลล์

การแยกเซลล์

 1. ในตาราง คลิกเซลล์ที่คุณต้องการแยก

 2. คลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ในกลุ่มผสาน คลิกแยกเซลล์

 4. ในกล่องโต้ตอบการแยกเซลล์ เลือกจำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องแล้ว คลิ กตกลง

  สกรีนช็อตแสดงกล่องโต้ตอบแยกเซลล์ที่ มีตัวเลือกการตั้งค่าจำนวนคอลัมน์และจำนวนแถว

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มตารางลงในสไลด์

เปลี่ยนสไตล์ของตาราง

ผสานเซลล์

 1. ในตาราง ลากตัวชี้ผ่านเซลล์ที่คุณต้องการผสาน

 2. คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 3. ภายใต้เซลล์ คลิกผสาน

  แท็บ เค้าโครงตาราง ในกลุ่ม เซลล์

การแยกเซลล์

 1. ในตาราง คลิกเซลล์ที่คุณต้องการแยก

 2. คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 3. ภายใต้เซลล์ คลิกแยก

  แท็บ เค้าโครงตาราง ในกลุ่ม เซลล์

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกจำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการ

ผสานเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการรวมเซลล์ตารางอย่าง น้อยสองเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันเป็นเซลล์เดียว ทำต่อไปนี้:

 1. บนสไลด์ เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวม

  เคล็ดลับ: จะไม่สามารถเลือกหลาย เซลล์ที่ไม่ติดกัน

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง เลือกแท็บเค้าโครง และในกลุ่มผสาน ให้เลือกเซลล์ที่ผสาน

  ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มผสาน เลือกเซลล์ที่ผสาน

  (หรือ คุณสามารถคลิกขวาเซลล์ที่เลือก และเลือกเซลล์ที่ผสาน )

ลบเนื้อหาของเซลล์

 • เลือกเนื้อหาของเซลล์ที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด Delete บนคีย์บอร์ด

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบเนื้อหาของเซลล์ คุณลบเซลล์ เมื่อต้องการลบเซลล์ คุณต้องผสานเซลล์ตาราง (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่าง ๆ ข้างบน) หรือลบแถวหรือคอลัมน์

แยกเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการหารเซลล์ตารางลงในเซลล์ ทำต่อไปนี้:

 1. เลือกเซลล์ตารางหรือเซลล์ที่คุณต้องการแยก

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง เลือกแท็บเค้าโครง และในกลุ่มผสานแยกเซลล์ ที่เลือก

  ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มผสาน เลือกเซลล์ที่ผสาน

  (หรือ คุณสามารถคลิกขวาเซลล์ที่เลือก และเลือกแยกเซลล์ )

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ตามแนวตั้ง ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนของเซลล์ใหม่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ตามแนวนอน ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนของเซลล์ใหม่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหารเซลล์ทั้งตามแนวนอน และแนว ตั้ง ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ใหม่ที่คุณต้อง ทางนั้น ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนแถวใหม่ที่คุณต้องการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×