การผสานข้อมูลจากหลายฟอร์ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบฟอร์มของคุณ คุณอาจสามารถเลือกฟอร์มที่บันทึกไว้แล้วได้หลายฟอร์มและผสานข้อมูลจากตัวควบคุมบางตัวบนฟอร์มเหล่านี้ลงในฟอร์มหนึ่งฟอร์ม สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบหรือสรุปข้อมูลจากหลายๆ ฟอร์ม นอกจากนี้ ยังสามารถผสานข้อมูลจากฟอร์มต่างๆ ที่ถูกเก็บไว้ใน โฟลเดอร์ InfoPath Forms ใน Microsoft Office Outlook 2007 หรือในไลบรารีเอกสารบนไซต์ที่ใช้ Microsoft Windows SharePoint Services ได้ด้วย

เมื่อคุณผสานฟอร์ม InfoPath จะสร้างฟอร์มใหม่ที่มีข้อมูลที่รวบรวมอยู่

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น มีเพียงบางส่วนของฟอร์มที่เลือกเท่านั้นที่จะถูกผสาน เช่น ข้อมูลภายในตารางเสริมแถวหรือส่วนการทำซ้ำ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุมรายการหรือเขตข้อมูล Rich Text

  1. พิมพ์หรือป้อนข้อมูลที่คุณต้องการลงในฟอร์มของคุณ หรือเปิดฟอร์มที่มีอยู่ (แฟ้ม .xml)

  2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ผสานฟอร์ม

    หมายเหตุ: ถ้าไม่มีการเปิดใช้งานการผสานฟอร์มในโหมดออกแบบ คำสั่ง ผสานฟอร์ม จะไม่สามารถใช้งานได้

  3. ในกล่องโต้ตอบ ผสานฟอร์ม ให้เลือกแฟ้มที่คุณต้องการผสาน แล้วคลิก ผสาน

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกแฟ้มต่างๆ ที่อยู่ติดกัน ให้คลิกที่แฟ้มแรก จากนั้นกดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกที่แฟ้มสุดท้าย เมื่อต้องการเลือกแฟ้มที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ จากนั้นคลิกทีละแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×