การผนวกหรือเขียนทับข้อมูล XML ที่แมป

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

 1. คลิกเซลล์ที่แมปเพื่อเลือกแมป XML ที่คุณต้องการ

 2. ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บ:

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติแมป

  กลุ่ม XML ใน Ribbon

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแมป XML ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. เขียนทับข้อมูลที่มีอยู่ด้วยข้อมูลใหม่     เมื่อข้อมูล XML ได้รับการฟื้นฟูหรือนำเข้าสู่แมปอีกครั้ง ข้อมูลที่มีอยู่ในเซลล์ที่แมป ไม่ว่าจะเป็น เซลล์ที่มีการแมปหนึ่งครั้ง หรือตาราง XML จะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลใหม่

  2. ผนวกข้อมูลใหม่เข้ากับตาราง XML ที่มีอยู่     เมื่อข้อมูล XML ได้รับการฟื้นฟูหรือนำเข้าสู่แมปอีกครั้ง

   • สำหรับตาราง XML ระบบจะผนวกข้อมูลใหม่เข้ากับจุดสิ้นสุดของตาราง XML

   • สำหรับเซลล์ที่แมปเพียงหนึ่งเซลล์ ข้อมูลปัจจุบันจะไม่ถูกเขียนทับ (และจะไม่มีการผนวกข้อมูล)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×