การผนวกหรือเขียนทับข้อมูล XML ที่แมป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. คลิกเซลล์ที่แมปเพื่อเลือกแมป XML ที่คุณต้องการ

 2. ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บ:

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติแมป

  กลุ่ม XML ใน Ribbon

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแมป XML ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. เขียนทับข้อมูลที่มีอยู่ด้วยข้อมูลใหม่     เมื่อข้อมูล XML ได้รับการฟื้นฟูหรือนำเข้าสู่แมปอีกครั้ง ข้อมูลที่มีอยู่ในเซลล์ที่แมป ไม่ว่าจะเป็น เซลล์ที่มีการแมปหนึ่งครั้ง หรือตาราง XML จะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลใหม่

  2. ผนวกข้อมูลใหม่เข้ากับตาราง XML ที่มีอยู่     เมื่อข้อมูล XML ได้รับการฟื้นฟูหรือนำเข้าสู่แมปอีกครั้ง

   • สำหรับตาราง XML ระบบจะผนวกข้อมูลใหม่เข้ากับจุดสิ้นสุดของตาราง XML

   • สำหรับเซลล์ที่แมปเพียงหนึ่งเซลล์ ข้อมูลปัจจุบันจะไม่ถูกเขียนทับ (และจะไม่มีการผนวกข้อมูล)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×