การป้อนหรือแก้ไขข้อมูลในตัวควบคุมหรือคอลัมน์ที่สนับสนุน Rich Text

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถป้อน แก้ไข และจัดรูปแบบข้อมูลในเขตข้อมูล Memo ในฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2007 ได้ แม้ว่าเขตข้อมูล Memo จะไม่ใช่สิ่งใหม่ใน Access แต่ปัจจุบันคุณสามารถนำการจัดรูปแบบ Rich Text ไปใช้กับข้อความที่อยู่ในเขตข้อมูล Memo ได้ การจัดรูปแบบ Rich Text จะมีการจัดรูปแบบหลายชนิดที่พร้อมใช้งานในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 อื่นๆ ด้วย เช่น Microsoft Office Word 2007 และ Microsoft Office PowerPoint 2007 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างข้อความแบบตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ นำแบบอักษรที่ต่างกันไปใช้กับคำแต่ละคำหรืออักขระแต่ละตัว รวมทั้งสามารถเปลี่ยนสีข้อความได้ด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อความ rich text

เปิดใช้งานการแก้ไข rich text ในตาราง

เพิ่มข้อความลงในเขตข้อมูล memo

นำรูปแบบ rich text เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลการจัดรูปแบบ

เปิดใช้งานรูปแบบ rich text ที่จัดรูปแบบสำหรับตัวควบคุมในฟอร์มและรายงาน

เปิดใช้งานรูปแบบ rich text แก้ไขด้วยตนเอง

ทำความเข้าใจกับการจัดรูปแบบ Rich Text

ใน Office Access 2007 คุณสามารถตั้งค่าเขตข้อมูล Memo ให้สนับสนุนการจัดรูปแบบ Rich Text จากนั้นคุณสามารถนำการจัดรูปแบบ Rich Text ไปใช้กับข้อมูล Memo ในตารางและชุดผลลัพธ์แบบสอบถามได้ และยังสามารถนำไปใช้กับข้อมูลในกล่องข้อความใดๆ ในฟอร์มและรายงานที่คุณผูกไว้กับเขตข้อมูล Memo ในตารางของคุณได้ด้วย

ในเบื้องหลัง Office Access 2007 จะนำโค้ดการจัดรูปแบบ Hypertext Markup Language (HTML) ไปใช้กับข้อมูลของคุณ Access ใช้ HTML เนื่องจาก HTML จะมีระดับของความเข้ากันได้กับเขตข้อมูล Rich Text ในรายการ Windows SharePoint Services 3.0 ได้มากกว่า

รูป Ribbon ของ Access

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text ในตาราง

คุณสามารถเปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text ได้เฉพาะกับเขตข้อมูลตารางที่ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Memo ในตารางฐานข้อมูลของ Office Access 2007 หลังจากที่คุณเพิ่มเขตข้อมูล Memo ลงในตารางแล้ว คุณสามารถเปิดใช้งานการจัดรูปแบบ Rich Text ได้ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ สำหรับเขตข้อมูลดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มเขตข้อมูล Memo ลงในตาราง เปิดใช้งานการจัดรูปแบบ Rich Text สำหรับเขตข้อมูลนั้น และนำการจัดรูปแบบนี้ไปใช้กับระเบียนบางส่วนหรือทั้งหมด ขั้นตอนเหล่านี้นำไปใช้กับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นในรูปแบบ Office Access 2007 และฐานข้อมูลที่สร้างใน Access รุ่นก่อนหน้า (แฟ้ม .mdb) ที่คุณเปิดหรือแปลงให้เป็นรูปแบบ Office Access 2007 ได้ โปรดสังเกตว่าขั้นตอนเหล่านี้จะไม่นำไปใช้กับโครงการ (แฟ้ม .adp) หรือ Data Access Pages

หมายเหตุ: เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text ในตารางที่มีอยู่ คุณอาจพบว่าตารางนั้นมีการเปิดใช้งานคุณสมบัติ ผนวกเท่านั้น เมื่อต้องการเปิดใช้งานการจัดรูปแบบ Rich Text สำหรับเขตข้อมูล คุณต้องแน่ใจว่าคุณสมบัติ ผนวกเท่านั้น ของตารางไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ มิฉะนั้น Access จะซ่อนข้อความในเขตข้อมูลเมื่อใดก็ตามที่คุณวางเคอร์เซอร์ในเขตข้อมูลนั้น หรือในตัวควบคุมฟอร์มใดๆ ที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น

แสดงวิธีการปิดใช้งานคุณสมบัติผนวกเท่านั้น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. เลือกเขตข้อมูล Memo ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และในส่วนล่างของตัวออกแบบตาราง บนแท็บทั่วไป เลื่อนลงไปยังคุณสมบัติyผนวกเท่านั้น

 3. คลิกช่องติดกันของคุณสมบัติดังกล่าว และเลือก ไม่ใช่ จากรายการ

เพิ่มเขตข้อมูล Memo ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง การทำเช่นนี้จะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. เลือกเขตข้อมูลว่าง (เซลล์ที่มีสีเน้นซึ่งมีคำว่า เพิ่มเขตข้อมูลใหม่) รูปต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นเขตข้อมูลว่าง

  เขตข้อมูลใหม่ในแผ่นข้อมูล

 3. คลิกสองครั้งที่ส่วนหัวของเขตข้อมูลและป้อนชื่อให้กับเขตข้อมูลใหม่

 4. บนแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม ชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ ให้คลิกลูกศรลงถัดจาก ชนิดข้อมูล (รายการที่อยู่ด้านบนของกลุ่ม) แล้วเลือก Memo

เพิ่มเขตข้อมูล Memo ในมุมมองออกแบบ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้ป้อนชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่ของคุณ

 3. ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ให้คลิกเซลล์ของแถวนั้น แล้วเลือก Memo จากรายการ

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text สำหรับเขตข้อมูล Memo

หมายเหตุ: ไม่มีคำสั่งพร้อมใช้งานบน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent เพื่อเปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text สำหรับเขตข้อมูล Memo

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. ในส่วนล่างของตารางออกแบบตาราง ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 3. คลิกรายการที่อยู่ติดกับกล่องคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ แล้วคลิก Rich Text

 4. บันทึกตาราง รูปปุ่ม

 5. สลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล รูปปุ่ม และทำตามขั้นตอนในส่วนถัดไปเพื่อใส่ข้อมูลบางอย่างในเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อความลงในเขตข้อมูล Memo

การเพิ่มข้อความลงในเขตข้อมูล Memo จะคล้ายกับการเพิ่มข้อความลงในโปรแกรมประมวลผลคำใดๆ นั่นคือ คุณต้องวางเคอร์เซอร์ในเขตข้อมูลตารางหรือกล่องข้อความก่อนจึงจะเริ่มพิมพ์ได้ นอกจากนี้ การดำเนินการอื่นๆ กับข้อความ เช่น การคัดลอก การตัด และการวาง ยังสามารถใช้ตัวควบคุมทั่วไปได้ด้วย ขั้นตอนในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการป้อนข้อความและการดำเนินการทั่วไป

ป้อนข้อความลงในเขตข้อมูล Memo ในตาราง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่มีเขตข้อมูล Memo การทำเช่นนี้จะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. คลิกเขตข้อมูล Memo และคลิกอีกครั้งเพื่อวางเคอร์เซอร์ของคุณ จากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณลงไป

  ฉันรู้ได้อย่างไรว่า ฉันกำลังค้นที่เขตข้อมูล memo ได้อย่างไร

  1. เมื่อตารางเปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล ให้คลิกแท็บ แผ่นข้อมูล

  2. ย้ายตัวชี้จากเขตข้อมูลหนึ่งไปยังเขตข้อมูลหนึ่ง (ใช้เมาส์ แป้น TAB หรือแป้นลูกศรซ้ายและขวา) และในกลุ่ม ชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ ให้สังเกตชนิดข้อมูลที่ปรากฏในรายการ ชนิดข้อมูล ที่อยู่ด้านบนของกลุ่ม

 3. ใส่ เปลี่ยน หรือจัดรูปแบบข้อความตามที่จำเป็น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ดูส่วนที่นำไปใช้กับบันทึกข้อมูลการจัดรูปแบบของข้อความ rich textในภายหลังในบทความนี้

 4. เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของคุณลงในฐานข้อมูล ให้วางตัวชี้ลงในเขตข้อมูลตารางอื่น

  แป้นพิมพ์ลัด SHIFT + ENTER

  หรือ

  บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่ม คลิกบันทึก

  รูป Ribbon ของ Access

ป้อนข้อความลงในฟอร์ม

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งฟอร์มที่คุณต้องการใช้ การทำเช่นนี้จะเปิดฟอร์มนั้นในมุมมองฟอร์ม

 2. วางเคอร์เซอร์ในตัวควบคุมข้อความแล้ว พิมพ์ เปลี่ยน หรือจัดรูปแบบข้อความตามที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ดูที่นำไปใช้กับบันทึกข้อมูลการจัดรูปแบบของข้อความ rich textในภายหลังในบทความนี้

 3. เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของคุณลงในฐานข้อมูล บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก บันทึกระเบียน หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถกด SHIFT+ENTER ได้

คัดลอก ตัด และวางข้อความลงในตารางหรือฟอร์ม

 1. เน้นข้อความที่คุณต้องการคัดลอกหรือตัด

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกคัดลอก รูปปุ่ม หรือตัด รูปปุ่ม อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถกด CTRL + C เพื่อคัดลอก หรือกด CTRL + X เพื่อตัด

 3. วางข้อความลงในตำแหน่งใด ๆ ของตรรกะ เช่นเขตข้อมูล memo ในอีกตารางหนึ่ง หรือฟอร์ม เอกสาร Word เวิร์กชีตMicrosoft Office Excel 2007 ข้อความอีเมล หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นในกล่องข้อความของคุณ คลิกวาง รูปปุ่ม แล้ว อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถกด CTRL + V เพื่อวาง

ด้านบนของหน้า

นำการจัดรูปแบบ Rich Text ไปใช้กับข้อมูล Memo

ถ้าคุณใช้โปรแกรม Office อื่นๆ คุณอาจมีประสบการณ์ด้านการจัดรูปแบบข้อมูลมาแล้ว เครื่องมือการจัดรูปแบบใน Access ทำงานเหมือนกับเครื่องมือที่มีอยู่ในโปรแกรมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น Access ใช้ปุ่มมาตรฐานสำหรับการจัดรูปแบบและจัดแนวข้อความ และสำหรับการจัดรูปแบบ Rich Text รูปนี้แสดงให้เห็นคำสั่งการจัดรูปแบบ

รูป Ribbon ของ Access

รูปนี้แสดงให้เห็นคำสั่งสำหรับการจัดรูปแบบ Rich Text

รูป Ribbon ของ Access

คุณสามารถใช้คำสั่งการจัดรูปแบบเหล่านี้บนฟอร์มที่เปิดในมุมมองฟอร์ม และคุณสามารถใช้ชุดของคำสั่งที่น้อยกว่าบนฟอร์มที่เปิดในมุมมองเค้าโครงได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณนำรูปแบบหนึ่งไปใช้กับเขตข้อมูล Memo ในมุมมองเค้าโครง การจัดรูปแบบที่คุณนำไปใช้นั้นจะมีผลต่อข้อความทั้งหมดในเขตข้อมูลเนื่องจากคุณกำลังนำการจัดรูปแบบไปใช้กับตัวควบคุม ไม่ใช่ข้อความ คุณไม่สามารถจัดรูปแบบอักขระแต่ละตัวหรือกลุ่มข้อความแต่ละกลุ่มขณะที่คุณทำงานในมุมมองเค้าโครงได้ รายการต่อไปนี้มีตัวอย่างของวิธีการที่คุณสามารถนำการจัดรูปแบบไปใช้กับวัตถุบางอย่างที่เปิดอยู่ในหลายมุมมอง

 • ฟอร์มที่เปิดในมุมมองฟอร์ม    คุณสามารถนำการจัดรูปแบบไปใช้กับข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดในเขตข้อมูล Memo ได้ คำสั่งการจัดรูปแบบจะปรากฏในกลุ่ม แบบอักษร และ Rich Text ของแท็บ หน้าแรก และในแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่จะปรากฏเมื่อใดก็ตามที่คุณเน้นข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดในเขตข้อมูล

 • ฟอร์มที่เปิดในมุมมองเค้าโครง    คุณสามารถใช้คำสั่งที่มีจำนวนไม่มากนัก และการเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการนำไปใช้กับกล่องข้อความที่ใช้แสดงข้อมูล ข้อความใดๆ ที่ปรากฏในตัวควบคุมแล้วสมมติให้มีการจัดรูปแบบใหม่ คุณสามารถนำการจัดรูปแบบอื่นไปใช้กับข้อความได้ แต่คุณไม่สามารถเลิกทำรูปแบบที่นำไปใช้กับตัวควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่ากล่องข้อความให้แสดงข้อความในรูปตัวเอียง คุณสามารถทำให้ข้อความเป็นตัวหนาหรือเปลี่ยนสีข้อความได้ แต่ตัวควบคุมจะแสดงข้อความในตัวเอียงเสมอ ถ้าคุณพยายามเอาตัวเอียงออก คุณสามารถทำได้ขณะที่ระเบียนนั้นเปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม Access จะเอาการเปลี่ยนแปลงของคุณออกเมื่อคุณออกจากระเบียนนั้น คุณไม่สามารถจัดรูปแบบตัวอักษรแต่ละตัวหรือกลุ่มข้อความแต่ละกลุ่มขณะทำงานในมุมมองเค้าโครงได้

 • ตารางหรือชุดผลลัพธ์แบบสอบถามที่เปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล    คำสั่งการจัดรูปแบบจะปรากฏอยู่ในส่วน แบบอักษร และ Rich Text ของแท็บ หน้าแรก และในแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏเมื่อใดก็ตามที่คุณเน้นข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดในเขตข้อมูล

 • รายงานที่เปิดในมุมมองเค้าโครง    คล้ายกับฟอร์มที่เปิดในมุมมองเค้าโครง Office Access 2007 จะมีคำสั่งให้ใช้จำนวนไม่มากนัก และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะนำไปใช้กับเขตข้อมูล Memo ทั้งหมด คุณไม่สามารถจัดรูปแบบตัวอักษรแต่ละตัวหรือกลุ่มข้อความแต่ละกลุ่มได้ในขณะที่ทำงานกับรายงานในมุมมองเค้าโครง

ถ้าคุณยังใหม่กับการใช้การจัดรูปแบบ ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการคำสั่งในกลุ่ม แบบอักษร และอธิบายวิธีการใช้คำสั่งเหล่านั้น โปรดจำไว้ว่าคำสั่งที่คุณเห็นบนกลุ่มต่างๆ บน Office Fluent Ribbon สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณใช้งาน

คำสั่งการจัดรูปแบบ

ชื่อ

ให้ใช้

รูปปุ่ม

แบบอักษร

เลือกแบบอักษร ตามค่าเริ่มต้น Office Access 2007 จะใช้ Calibri 11 พอยต์ แบบอักษรที่มาพร้อมกับ ระบบ Microsoft Office 2007

รูปปุ่ม

ขนาดแบบอักษร

เลือกขนาดแบบอักษร

รูปปุ่ม

จัดชิดซ้าย

จัดแนวข้อมูลชิดไปทางด้านซ้ายของตัวควบคุม เมื่อคุณจัดรูปแบบป้ายชื่อ คำสั่งนี้จะจัดแนวข้อความชิดไปทางด้านซ้ายของขอบเขตข้อความนั้น

รูปปุ่ม

กึ่งกลาง

จัดข้อมูลให้อยู่กึ่งกลางของตัวควบคุม เมื่อคุณจัดรูปแบบป้ายชื่อ คำสั่งนี้จะจัดแนวข้อความให้อยู่กึ่งกลางของขอบเขตข้อความนั้น

รูปปุ่ม

จัดชิดขวา

จัดแนวข้อมูลชิดไปทางด้านขวาของตัวควบคุม เมื่อคุณจัดรูปแบบป้ายชื่อ คำสั่งนี้จะจัดแนวข้อความชิดไปทางด้านขวาของขอบเขตข้อความนั้น

รูปปุ่ม

ตัวหนา

ทำข้อความในตัวควบคุมและป้ายชื่อให้เป็นตัวหนา

รูปปุ่ม

ตัวเอียง

ทำข้อความในตัวควบคุมและป้ายชื่อให้เป็นตัวเอียง

รูปปุ่ม

ขีดเส้นใต้

ขีดเส้นใต้ข้อความในตัวควบคุมและป้ายชื่อ

รูปปุ่ม

สีแบบอักษร

เปลี่ยนสีของแบบอักษร

รูปปุ่ม

สีเติม

ใช้สีเป็นพื้นหลังของตัวควบคุมและขอบเขตข้อความของป้ายชื่อที่สัมพันธ์กับตัวควบคุม

รูปปุ่ม

เส้นตาราง

เปิดแกลเลอรี เส้นตาราง การเลือกลักษณะเส้นตารางจะนำลักษณะนั้นไปใช้กับแผ่นข้อมูลที่เปิดอยู่

รูปปุ่ม

เปลี่ยนสีเติม/สีพื้นหลัง

ตั้งค่าสีเติมสำหรับพื้นหลังให้กับแถวเว้นแถวในแผ่นข้อมูลหรือรายงาน

ตารางนี้จะแสดงรายการและอธิบายการจัดรูปแบบตัวควบคุมที่พร้อมใช้งานในกลุ่ม Rich Text บนแท็บ หน้าแรก ขณะที่คุณดำเนินการ โปรดจำไว้ว่า Access จะไม่เปิดใช้งานตัวควบคุมเหล่านี้จนกว่าคุณจะเปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text สำหรับเขตข้อมูล Memo

คำสั่งการจัดรูปแบบ

ชื่อ

ให้ใช้

รูปปุ่ม

เพิ่มการเยื้อง

เพิ่มการเยื้องข้อมูลในเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมที่เลือกทีละ 0.25 นิ้ว หรือ 360 twip ซึ่งเป็นค่าการเพิ่มเริ่มต้นที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ: คำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งานในมุมมองออกแบบ

รูปปุ่ม

ลดการเยื้อง

ลดการเยื้องข้อมูลในเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมที่เลือกทีละ 0.25 นิ้ว หรือ 360 twip ซึ่งเป็นค่าการลดเริ่มต้นที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ: คำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งานในมุมมองออกแบบ

รูปปุ่ม

ซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย

ควบคุมว่าจะใส่ข้อความในเขตข้อมูลจากด้านซ้ายหรือขวา สำหรับภาษาที่เขียนจากซ้ายไปขวา Access จะใส่เขตข้อมูลข้อความจากซ้ายไปขวาและใส่เขตข้อมูลตัวเลขจากขวามาซ้ายตามค่าเริ่มต้น สำหรับภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย Access จะทำตรงกันข้าม คลิกคำสั่งนี้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่เป็นค่าเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นภาษาใด

หมายเหตุ: คำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งานในมุมมองออกแบบ

รูปปุ่ม

ลำดับเลข

สร้างรายการลำดับเลข คำสั่งนี้จะทำงานกับเขตข้อมูล Text หรือ Memo เท่านั้น คุณสามารถใช้คำสั่งนี้กับตารางที่เปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล และในฟอร์มที่เปิดในมุมมองฟอร์ม

รูปปุ่ม

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในข้อความของคุณ คำสั่งนี้จะใช้งานได้กับข้อความในเขตข้อมูล Memo เท่านั้น คุณสามารถใช้คำสั่งนี้กับตารางที่เปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล และในฟอร์มที่เปิดในมุมมองฟอร์ม

รูปปุ่ม

เน้นข้อความ

ล้อมรอบข้อความของคุณด้วยสีเน้น เลือกข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดในเขตข้อมูล คลิกปุ่มเพื่อเลือกชุดแบบสี แล้วเลือกสี

จัดรูปแบบข้อมูล

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร หรือ Rich Text ให้คลิกคำสั่งการจัดรูปแบบ

  คุณสามารถเลือกแบบอักษรที่ต่างกัน ทำข้อความให้เป็นตัวหนา นำสีไปใช้กับข้อความที่เลือก เปลี่ยนการจัดแนวข้อความ และอื่นๆ

  เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ วางเคอร์เซอร์ในระเบียนอื่น อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถบันทึกระเบียน รูปปุ่ม คลิก หรือกด SHIFT + ENTER

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานการจัดรูปแบบ Rich Text สำหรับตัวควบคุมในฟอร์มและรายงาน

ตามกฎแล้ว คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text เมื่อคุณเพิ่มกล่องข้อความลงในฟอร์มหรือรายงานด้วยตนเองเท่านั้น ถ้าคุณใช้คำสั่งบนแท็บ สร้าง เพื่อสร้างฟอร์มหรือรายงาน และคุณได้เปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text สำหรับเขตข้อมูล Memo ต้นแบบ ตัวควบคุมกล่องข้อความที่เป็นผลลัพธ์จะสืบทอดชุดคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ ที่ใช้กับเขตข้อมูล Memo นั้นด้วย

ขั้นตอนเหล่านี้จะอธิบายถึงวิธีการสร้างฟอร์มที่เปิดใช้งานการจัดรูปแบบ Rich Text สำหรับตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณต้องทำงานในฐานข้อมูล Office Access 2007 และคุณต้องมีตารางที่มีเขตข้อมูล Memo อยู่ด้วย

เปิดใช้งานการจัดรูปแบบ Rich Text

 1. เปิดตารางที่มีเขตข้อมูล Memo ของคุณ คุณสามารถเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองออกแบบก็ได้ Access จะใช้ตารางที่เปิดอยู่นั้นเป็นพื้นฐานสำหรับฟอร์มใหม่ของคุณ

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์ม, ฟอร์มแยก หรือ หลายรายการ

  Office Access 2007 จะสร้างฟอร์มใหม่ วางตัวควบคุมบนฟอร์มสำหรับเขตข้อมูลตารางแต่ละเขตข้อมูล และผูกตัวควบคุมนั้นกับตารางที่เปิดอยู่ ชนิดของตัวควบคุมที่ Office Access 2007 วางบนฟอร์มจะขึ้นอยู่และสอดคล้องกับชนิดข้อมูลที่ตั้งค่าให้กับเขตข้อมูลตารางแต่ละเขตข้อมูล เนื่องจากตารางของคุณมีเขตข้อมูล Memo Office Access 2007 จะวางตัวควบคุมกล่องข้อความบนฟอร์มของคุณและผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากคุณได้เปิดใช้งานการจัดรูปแบบ Rich Text สำหรับเขตข้อมูลไว้ Office Access 2007 จะเปิดใช้งานที่มีการจัดรูปแบบสำหรับตัวควบคุมนั้นโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณมีข้อมูลในเขตข้อมูล Memo ในตารางของคุณ ข้อมูลนั้นจะปรากฏในตัวควบคุมข้อความบนฟอร์มของคุณ

 3. สลับไปยังมุมมองฟอร์มและเน้นข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดในระเบียน

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม แบบอักษร หรือกลุ่ม Rich Text เพื่อจัดรูปแบบข้อความ

  คุณใช้คำสั่งต่างๆ ในกลุ่ม แบบอักษร เพื่อตั้งค่าข้อความให้เป็นตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ เพื่อเปลี่ยนสีของข้อความ และจัดแนวข้อความให้ชิดด้านซ้าย กึ่งกลาง หรือชิดด้านขวาของตัวควบคุม คุณยังสามารถใช้คำสั่งต่างๆ ในกลุ่ม Rich Text เพื่อใช้การจัดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข เน้นข้อความ และเพิ่มการเยื้องและตัวแบ่งย่อหน้าได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text ด้วยตนเอง

ตามค่าเริ่มต้นOffice Access 2007 ไม่ได้เปิดใช้งานการแก้ไข rich text เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในฟอร์มด้วยตนเอง แม้ว่าคุณผูกตัวควบคุมนั้นไปยังเขตข้อมูล memo ขั้นตอนเหล่านี้อธิบายวิธีการเพิ่มตัวควบคุมลงในฟอร์ม ผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูลจากการบันทึก แล้ว เปิดใช้งานการแก้ไข rich text เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณต้องใช้ฐานข้อมูลOffice Access 2007 และตารางต้องประกอบด้วยเขตข้อมูลจากการตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล memo สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเขตข้อมูลจากการบันทึกลงในตาราง ดูเปิดใช้งานรูปแบบ rich text แก้ไขอยู่ในตารางก่อนหน้านี้ในบทความนี้

เพิ่มตัวควบคุมลงในฟอร์ม

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. ในพื้นที่ว่างในฟอร์มของคุณ ให้คลิกแล้วลากเมาส์ของคุณเพื่อวาดตัวควบคุม

  ตามค่าเริ่มต้น Office Access 2007 จะสร้างป้ายชื่อและเชื่อมโยงป้ายชื่อนั้นกับตัวควบคุมใหม่

 4. คลิกพื้นที่ข้อความของตัวควบคุมใหม่ คลิกขวาพื้นที่ข้อความของตัวควบคุม (ไม่ใช่ป้ายชื่อ) แล้วคลิก คุณสมบัติ

  บานหน้าต่าง แผ่นคุณสมบัติ ของตัวควบคุมจะปรากฏขึ้น

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูล Memo

ผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูล Memo

 1. ในแผ่นคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมใหม่ ให้คลิกแท็บ ทั้งหมด

 2. คลิกกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม แล้วเลือกเขตข้อมูล Memo ของคุณจากรายการ

  ตามค่าเริ่มต้น รายการแสดงเขตข้อมูลในตารางที่ถูกผูกไว้กับฟอร์มของคุณ ถ้าเขตข้อมูลการบันทึกของคุณอยู่ในตารางอื่น ใช้ไวยากรณ์นี้นิพจน์การผูกตัวควบคุม: = [ชื่อตาราง] ! [ ชื่อเขตข้อมูล] ใช้วงเล็บเหลี่ยมและเครื่องหมายอัศเจรีย์เหมือนกับที่แสดง พิมพ์ชื่อของตารางของคุณในส่วนแรกของ expression และชื่อของเขตข้อมูล memo ของคุณในส่วนสอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตารางที่ชื่อบันทึกย่อกับเขตข้อมูล memo ชื่ออภินันทนาการ คุณจะใส่สตริงที่นี้ในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม: =[Notes]![Compliments]

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text

เปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text

 1. ในแผ่นคุณสมบัติ ที่มีการเลือกแท็บ ทั้งหมด ไว้แล้ว ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งและเลือกกล่องคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ จากนั้นเลือก Rich Text จากรายการ

 2. บันทึกงานของคุณ รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×