การป้อนข้อมูลในแผ่นข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Graph จะสงวนแถวและคอลัมน์แรกของแผ่นข้อมูลไว้สำหรับข้อความที่กำหนดข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์นั้นๆ ในกรณีของแผนภูมิ xy (กระจาย) หรือแผนภูมิฟอง แถวและคอลัมน์แรกจะมีค่าด้วย

  1. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

    ฉันได้อย่างไร

  2. คลิกเซลล์ แล้วพิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนข้อความหรือค่าที่มีอยู่ แผนภูมิจะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงถึงค่าหรือข้อความใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×