การป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แทรกหรือลบตัวควบคุม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อระบุตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นสำหรับตัวควบคุมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม ถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริงเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำไปใช้

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่มีการกรอกฟอร์มของคุณจากแทรก หรือลบตัวควบคุมบาง เช่นส่วนเพิ่มเติม ที่ยึดตามค่าของตัวควบคุมอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้เพิ่มข้อมูลลงในกล่องข้อความ rich text ที่อยู่ภายในส่วนเลือกได้ และส่วนเพิ่มเติมที่เอาออกแล้ว ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่จะถูกลบ เพื่อช่วยป้องกัน คุณสามารถเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่สามารถลบส่วนที่เลือกได้ถ้าประกอบด้วยข้อมูล

หมายเหตุ: ความสามารถของผู้ใช้สามารถแทรก หรือลบการทำซ้ำตัวควบคุมโดยอัตโนมัติถูกปิดใช้งานสำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลของข้อมูล

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ออกจากการแทรก หรือลบตัวควบคุม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุมบนเทมเพลตของคุณฟอร์มที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขชนิดนี้ การอ้างอิงไปยังส่วนต่อไปนี้สำหรับรายการของตัวควบคุมที่คุณสามารถใช้ในขั้นตอนชนิดนี้

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

รายการของตัวควบคุมที่ไม่สามารถแทรก หรือเอาออก

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวควบคุมOffice InfoPath 2007 ที่สามารถตั้งค่า โดยใช้รูปแบบตามเงื่อนไข เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่ม หรือเอาออกได้ ตารางแสดงว่าตัวควบคุมจะพร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ตัวควบคุม

พร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ได้อย่างไร

แนวนอนซ้ำ

ไม่ใช่

ทำซ้ำส่วนเกิดซ้ำ

ไม่ใช่

หลัก/รายละเอียด

ไม่ใช่

ส่วนเพิ่มเติม

ใช่

ส่วนที่ซ้ำกัน

ใช่

ตารางเสริมแถว

ใช่

ด้านบนของหน้า

การป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แทรกหรือลบตัวควบคุม

  1. บนเทมเพลตฟอร์ คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ออกจากการแทรก หรือลบ

  2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  3. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก เพิ่ม

  4. ภายใต้ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง กำหนดเงื่อนไขที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลบส่วนเลือกได้ถ้าประกอบด้วยข้อมูล คลิกส่วนเลือกได้ในกล่องแรก แล้ว คลิ กไม่ว่าง ในกล่องสอง

  5. ภายใต้แล้ว นำการจัดรูปแบบนี้ คลิกไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแทรก หรือลบตัวควบคุมนี้

  6. เมื่อต้องการบันทึกเงื่อนไข และกลับไปยังเทมเพลตฟอร์ คลิกตกลง สองครั้ง

  7. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×