การป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แทรกหรือลบตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อระบุตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นสำหรับตัวควบคุมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม ถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริงเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำไปใช้

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่มีการกรอกฟอร์มของคุณจากแทรก หรือลบตัวควบคุมบาง เช่นส่วนเพิ่มเติม ที่ยึดตามค่าของตัวควบคุมอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้เพิ่มข้อมูลลงในกล่องข้อความ rich text ที่อยู่ภายในส่วนเลือกได้ และส่วนเพิ่มเติมที่เอาออกแล้ว ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่จะถูกลบ เพื่อช่วยป้องกัน คุณสามารถเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่สามารถลบส่วนที่เลือกได้ถ้าประกอบด้วยข้อมูล

หมายเหตุ: ความสามารถในการแทรกหรือลบตัวควบคุมการทำซ้ำจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับข้อมูลที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การพิจารณาความเข้ากันได้

การป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แทรกหรือลบตัวควบคุม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ถ้าต้องการให้กระบวนงานนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีตัวควบคุมหนึ่งตัวขึ้นไปบนแม่แบบฟอร์มที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขชนิดนี้ ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับรายการตัวควบคุมที่คุณสามารถใช้ในกระบวนงานชนิดนี้ได้

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเบราว์เซอร์กันจะถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

รายการตัวควบคุมที่ไม่สามารถแทรกหรือเอาออกได้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวควบคุมของ Office InfoPath 2007 ที่สามารถตั้งค่าได้โดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อรับประกันว่าผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มหรือเอาตัวควบคุมเหล่านั้นออกได้ ตารางยังคงแสดงรายการให้ทราบว่ามีตัวควบคุมให้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

ตัวควบคุม

มีให้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

ตารางเสริมแถวแนวนอน

ไม่ใช่

ส่วนการทำซ้ำแบบเรียกใช้ซ้ำ

ไม่ใช่

ข้อมูลหลัก/รายละเอียด

ไม่ใช่

ส่วนเพิ่มเติม

ใช่

ส่วนการทำซ้ำ

ใช่

ตารางเสริมแถว

ใช่

ด้านบนของหน้า

การป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แทรกหรือลบตัวควบคุม

  1. บนเทมเพลตฟอร์ คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ออกจากการแทรก หรือลบ

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  3. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก เพิ่ม

  4. ภายใต้ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ให้กำหนดเงื่อนไขที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลบส่วนเพิ่มเติมถ้ามีข้อมูลอยู่ ให้คลิกส่วนเพิ่มเติมในกล่องแรก แล้วคลิก ไม่เว้นว่าง ในกล่องที่สอง

  5. ภายใต้ ให้ใช้การจัดรูปแบบนี้ ให้คลิก ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แทรกหรือลบตัวควบคุมนี้

  6. เมื่อต้องการบันทึกเงื่อนไขและกลับไปยังแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก ตกลง สองครั้ง

  7. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×