การป้องกันไฟล์ของคุณในกรณีที่เกิดการหยุดทำงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โปรแกรมหยุดทำงาน ไฟฟ้าดับ และในบางครั้ง อาจมีใครเผลอปิดแฟ้มโดยที่ไม่ได้บันทึกไว้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้งานของคุณสูญหายเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าการกู้คืนอัตโนมัติและการบันทึกอัตโนมัติถูกเปิดอยู่

ถ้าคุณได้แล้วพบปิดในเอกสาร และแสดงบานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสาร ดูกู้คืนไฟล์ Office ของคุณ

ถ้าคุณมี Office 2016 กับการสมัครสมาชิก Office 365 คุณควรมีฟีเจอร์การบันทึกอัตโนมัติซึ่งโดยอัตโนมัติจะบันทึกสิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่ในเวลาจริงตราบใดที่คุณกำลังทำงานกับไฟล์ถูกบันทึกไปยัง OneDrive หรือ SharePoint ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดของ Office
 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > บันทึก

  ใน Outlook คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >จดหมาย

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องข้อมูลบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ x นาที ถูกเลือกไว้

 3. ใน Word, Excel และ PowerPoint ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องเก็บรุ่น autorecovered ล่าสุดไว้ถ้าฉันปิดโดยไม่ต้องบันทึก

  สิ่งสำคัญ: ปุ่มบันทึก จะยังคงเพื่อนของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สูญเสียงานของคุณล่าสุด คลิกบันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl + S) มัก

การเข้าถึงการตั้งค่าการกู้คืนอัตโนมัติจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละโปรแกรม Office 2007 เลือกโปรแกรมที่ด้านล่างนี้สำหรับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก บันทึก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้อมูลบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ x นาที

 4. ในรายการนาที ระบุจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้โปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลของคุณและสถานะโปรแกรม

 5. เลือก คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง (ที่ระบุในกล่องตำแหน่งที่ตั้งไฟล์กู้คืนอัตโนมัติ ) ที่โปรแกรมโดยอัตโนมัติในการบันทึกเวอร์ชันของไฟล์ที่คุณทำงานได้

สิ่งสำคัญ: ปุ่มบันทึก จะยังคงเพื่อนของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สูญเสียงานของคุณล่าสุด คลิกบันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl + S) มัก

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ คลิกตัวเลือกอีเม แล้ว คลิ กตัวเลือกอีเมลขั้นสูง

 3. เลือกรายการบันทึกอัตโนมัติทุก ๆ: x นาที กล่องกาเครื่องหมายไว้

 4. ในรายการนาที ระบุจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้โปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลของคุณและสถานะโปรแกรม

 5. คุณอาจ บนเมนูรายการบันทึกใน เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้ Outlook เพื่อบันทึกรายการโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ: ปุ่มบันทึก จะยังคงเพื่อนของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สูญเสียงานของคุณล่าสุด คลิกบันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl + S) มัก

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก บันทึก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้อมูลบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ x นาที

 4. ในรายการนาที ระบุจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้โปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลของคุณและสถานะโปรแกรม

สิ่งสำคัญ: ปุ่มบันทึก จะยังคงเพื่อนของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สูญเสียงานของคุณล่าสุด คลิกบันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl + S) มัก

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บบันทึก

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้อมูลบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ x นาที

 3. ในรายการนาที ระบุจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้โปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

สิ่งสำคัญ: ปุ่มบันทึก จะยังคงเพื่อนของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สูญเสียงานของคุณล่าสุด คลิกบันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl + S) มัก

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บบันทึก/เปิด

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้อมูลบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ x นาที

 3. ในรายการนาที ระบุจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้โปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

สิ่งสำคัญ: ปุ่มบันทึก จะยังคงเพื่อนของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สูญเสียงานของคุณล่าสุด คลิกบันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl + S) มัก

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก บันทึก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้อมูลบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ x นาที

 4. ในรายการนาที ระบุจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้โปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลของคุณและสถานะโปรแกรม

 5. เลือก คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง (ที่ระบุในกล่องตำแหน่งที่ตั้งไฟล์กู้คืนอัตโนมัติ ) ที่โปรแกรมโดยอัตโนมัติในการบันทึกเวอร์ชันของไฟล์ที่คุณทำงานได้

สิ่งสำคัญ: ปุ่มบันทึก จะยังคงเพื่อนของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สูญเสียงานของคุณล่าสุด คลิกบันทึก รูปปุ่ม (หรือกด Ctrl + S) มัก

เคล็ดลับ

จำนวนข้อมูลใหม่ที่ประกอบด้วยแฟ้มกู้คืนขึ้นอยู่กับถี่โปรแกรม Microsoft Office จะบันทึกไฟล์กู้คืน ตัวอย่างเช่น ถ้าไฟล์กู้คืนจะถูกบันทึกทุก ๆ 15 นาทีเท่านั้น แฟ้มที่กู้คืนของคุณจะไม่ประกอบด้วยนาทีของ 14 สุดท้ายของการทำงานก่อนเกิดความล้มเหลว power หรือปัญหาอื่น ๆ เมื่อต้องการเป็นพิเศษปลอดภัย ใส่ตัวเลขขนาดเล็กในกล่องนาที เช่น 5 หรือ 10 วิธีนี้ คุณจะไม่สูญเสีย 5 มากกว่า หรือ 10 นาทีของการทำงาน

ในทางกลับกัน ถ้าคุณต้องการให้ Office ทำงานเร็วขึ้น ให้ลองใส่จำนวนที่มากขึ้นในกล่อง นาที เช่น 20

เรียนรู้เพิ่มเติม

การกู้คืนอัตโนมัติไม่เพียงบันทึกแฟ้มของคุณ แต่ยังบันทึกพื้นที่ทำงานของคุณไว้ได้อีกด้วย (ถ้าสามารถทำได้) สมมติว่าคุณเปิดกระดาษคำนวณหลายแผ่นใน Excel แล้วเกิดไฟฟ้าดับ เมื่อคุณเริ่มต้น Excel ใหม่ การกู้คืนอัตโนมัติจะพยายามเปิดกระดาษคำนวณของคุณอีกครั้ง จัดเค้าโครงให้เหมือนกับที่ใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้พร้อมทั้งเลือกเซลล์เดิมที่เคยเลือกไว้

หลังจากโปรแกรมปิดโดยไม่คาดคิด และเปิดอีกครั้ง ใช้บานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสาร เพื่อกู้คืนไฟล์ Office ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×