การป้องกันเอกสาร สมุดงาน และงานนำเสนอด้วยรหัสผ่าน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน ระบบ Microsoft Office 2007 คุณสามารถใช้รหัสผ่านเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเปิดหรือแก้ไขเอกสาร เวิร์กบุ๊ก และงานนำเสนอของคุณ โปรดทราบว่า ไมโครซอฟท์ไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านที่คุณลืมได้

ข้อควรระวัง: เก็บรหัสผ่านของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณลืมหรือทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถทำการกู้คืนได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่ารหัสผ่านในเอกสาร Word

เอาการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากเอกสาร Word

ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนเอกสาร Word

ตั้งค่ารหัสผ่านในสเปรดชีต Excel

เอาการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากสเปรดชีต Excel

ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนสเปรดชีต Excel

ตั้งค่ารหัสผ่านในงานนำเสนอ PowerPoint

เอาการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากงานนำเสนอ PowerPoint

ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ PowerPoint

ตั้งค่ารหัสผ่านในเอกสาร Word

เมื่อต้องการเข้ารหัสลับไฟล์ของคุณและตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์นั้น ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก เข้ารหัสลับเอกสาร

  เข้ารหัสลับเอกสาร

 2. ในกล่องโต้ตอบ เข้ารหัสลับเอกสาร ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

  ข้อควรระวัง: เก็บรหัสผ่านของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณลืมหรือทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถทำการกู้คืนได้

  คุณสามารถพิมพ์ได้สูงสุด 255 อักขระ ตามค่าเริ่มต้น ฟีเจอร์นี้ใช้การเข้ารหัสลับขั้นสูง AES 128 บิต การเข้ารหัสลับเป็นวิธีการมาตรฐานที่ใช้เพื่อช่วยให้ไฟล์ของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันรหัสผ่าน ในกล่อง ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วคลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการบันทึกรหัสผ่าน ให้บันทึกไฟล์

ด้านบนของหน้า

เอาการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากเอกสาร Word

 1. ใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดเอกสาร

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก เข้ารหัสลับเอกสาร

 3. ในกล่องโต้ตอบ เข้ารหัสลับเอกสาร ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ลบรหัสผ่านที่เข้ารหัสลับ แล้วคลิก ตกลง

 4. บันทึกไฟล์

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนเอกสาร Word

นอกจากการตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเปิดเอกสาร Word แล้ว คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านเพื่ออนุญาตให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขเอกสารได้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก บันทึกเป็น และที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก เครื่องมือ

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกทั่วไป กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกทั่วไป จะเปิดขึ้น

 3. ภายใต้ตัวเลือก การใช้ไฟล์ร่วมกัน สำหรับเอกสารนี้ ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน ให้พิมพ์รหัสผ่าน

 4. ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง คลิก ตกลง

 5. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่านออก ให้ทำซ้ำคำแนะนำเหล่านี้แล้วลบรหัสผ่านจากกล่อง รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่ารหัสผ่านในสเปรดชีต Excel

เมื่อต้องการเข้ารหัสลับเวิร์กบุ๊กของคุณและตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเปิด ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก เข้ารหัสลับเอกสาร

  เข้ารหัสลับเอกสาร

 2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

  คุณสามารถพิมพ์ได้สูงสุด 255 อักขระ ตามค่าเริ่มต้น ฟีเจอร์นี้ใช้การเข้ารหัสลับขั้นสูง AES 128 บิต การเข้ารหัสลับเป็นวิธีการมาตรฐานที่ใช้เพื่อช่วยให้ไฟล์ของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 3. ในกล่อง ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วคลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการบันทึกรหัสผ่าน ให้บันทึกไฟล์

ด้านบนของหน้า

เอาการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากสเปรดชีต Excel

 1. ใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดสเปรดชีต

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก เข้ารหัสลับเอกสาร

 3. ในกล่องโต้ตอบ เข้ารหัสลับเอกสาร ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ลบรหัสผ่านที่เข้ารหัสลับ แล้วคลิก ตกลง

 4. บันทึกสเปรดชีต

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนสเปรดชีต Excel

นอกจากการตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเปิดสเปรดชีต Excel แล้ว คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านเพื่ออนุญาตให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขสเปรดชีตได้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก บันทึกเป็น และที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก เครื่องมือ

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกทั่วไป กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกทั่วไป จะเปิดขึ้น

 3. ภายใต้ การแชร์ไฟล์ ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน ให้พิมพ์รหัสผ่าน

 4. ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง คลิก ตกลง

 5. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่านออก ให้ทำซ้ำคำแนะนำเหล่านี้แล้วลบรหัสผ่านจากกล่อง รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่ารหัสผ่านในงานนำเสนอ PowerPoint

เมื่อต้องการเข้ารหัสลับงานนำเสนอของคุณและตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเปิด ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก เข้ารหัสลับเอกสาร

  ข้อควรระวัง: เก็บรหัสผ่านของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณลืมหรือทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถทำการกู้คืนได้

  เข้ารหัสลับเอกสาร

 2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

  คุณสามารถพิมพ์ได้สูงสุด 255 อักขระ ตามค่าเริ่มต้น ฟีเจอร์นี้ใช้การเข้ารหัสลับขั้นสูง AES 128 บิต การเข้ารหัสลับเป็นวิธีการมาตรฐานที่ใช้เพื่อช่วยให้ไฟล์ของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 3. ในกล่อง ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วคลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการบันทึกรหัสผ่าน ให้บันทึกไฟล์

ด้านบนของหน้า

เอาการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากงานนำเสนอ PowerPoint

 1. ใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดงานนำเสนอ

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก เข้ารหัสลับเอกสาร

 3. ในกล่องโต้ตอบ เข้ารหัสลับเอกสาร ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ลบรหัสผ่านที่เข้ารหัสลับ แล้วคลิก ตกลง

 4. บันทึกงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ PowerPoint

นอกจากการตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเปิดงานนำเสนอ PowerPoint แล้ว คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านเพื่ออนุญาตให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขงานนำเสนอได้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก บันทึกเป็น และที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก เครื่องมือ

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกทั่วไป กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกทั่วไป จะเปิดขึ้น

 3. ภายใต้การตั้งค่า การแชร์ไฟล์ สำหรับเอกสารนี้ ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน ให้พิมพ์รหัสผ่าน

 4. ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง คลิก ตกลง

 5. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่านออก ให้ทำซ้ำคำแนะนำเหล่านี้แล้วลบรหัสผ่านจากกล่อง รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

สุดท้ายอัปเดตแล้ว 2015-8-18

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×