การป้องกันผู้รับข้อความอีเมลจากการใช้ตัวเลือกตอบกลับทั้งหมดหรือส่งต่อ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้ทั้งผู้ส่งและผู้รับจะสามารถใช้Microsoft Outlook ใช้ Microsoft Outlook Express, Microsoft Windows Mail, Microsoft Outlook Web Access หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อเรียกข้อมูลของข้อความอีเมลผู้รับจะยังคงสามารถใช้ตอบกลับทั้งหมดหรือส่งต่อ

Microsoft Office 2003 นำสิทธิ์การจัดการข้อมูล (IRM) ที่แสดงวิธีที่จะช่วยจำกัดผู้รับจากการคัดลอก พิมพ์ หรือส่งต่อข้อความอีเมล คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IRMในวิธีใช้ Outlook ถ้า IRM ไม่พร้อมใช้งานในองค์กรของคุณ คุณสามารถใช้หน้าที่การใช้งานที่คล้ายกัน โดยใช้ Outlook ฟอร์มแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ: ฟอร์มแบบกำหนดเองเป็นวิธีการขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มเติมข้อจำกัดสิ่งที่ผู้รับอีเมลสามารถทำกับข้อความ อย่างไรก็ดี ฟอร์มแบบกำหนดเองไม่มีความปลอดภัยมากเท่ากับ IRM การเปิดข้อความด้วยโปรแกรมประยุกต์อีเมลอื่น หรือแม้กระทั่งการใช้บัญชีผู้ใช้ชนิดอื่น อาจส่งผลให้ผู้รับมีสิทธิ์เต็มที่ในการส่งต่อข้อความหรือตอบกลับทั้งหมด

สร้างฟอร์มข้อความอีเมลแบบกำหนดเอง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้เมาส์ไปที่คำว่า ฟอร์ม และคลิก ออกแบบฟอร์ม

 2. ใน ไลบรารีฟอร์มมาตรฐาน ให้เลือก ข้อความ และคลิก เปิด

 3. คลิกแท็บ (การกระทำ)

  ฟอร์มข้อความแบบกำหนดเอง

  1. ใช้แท็บ (การกระทำ) เพื่อกำหนดค่าคำสั่ง ตอบกลับทั้งหมด และ ส่งต่อ สำหรับผู้รับ

  2. ใต้คำว่า เปิดการใช้งาน ให้เปลี่ยนการกระทำ ตอบกลับทั้งหมด เป็น ไม่

  3. ใต้คำว่า เปิดการใช้งาน ให้เปลี่ยนการกระทำ ส่งต่อ เป็น ไม่

 4. ใต้คำว่า ชื่อการกระทำ ให้คลิกสองครั้งที่ ส่งต่อ

 5. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการกระทำของฟอร์ม ให้ล้างค่ากล่องกาเครื่องหมาย เปิดการใช้งาน ออก และคลิก ตกลง

 6. ใต้คำว่า ชื่อการกระทำ ให้คลิกสองครั้งที่คำว่า ตอบกลับทั้งหมด

 7. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการกระทำของฟอร์ม ให้ลบเครื่องหมายในช่อง เปิดการใช้งาน ออก และคลิก ตกลง

 8. คลิกแท็บ (คุณสมบัติ)

  ฟอร์มข้อความแบบกำหนดเอง

  1. ใช้แท็บ (คุณสมบัติ) เพื่อระบุค่าข้อกำหนดของฟอร์ม

  2. เลือกกาเครื่องหมายในช่อง ส่งคำนิยามแบบฟอร์มพร้อมรายการ เมื่อคุณส่งข้อความอีเมล การกระทำที่คุณเลือกกำหนดบนแท็บ การกระทำ จะถูกส่งไปให้กับผู้รับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับใช้คำสั่ง ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

 9. เลือก ส่งข้อกำหนดฟอร์มไปกับรายการ

  กล่องโต้ตอบจะปรากฏเพื่อแนะนำว่าไม่ควรส่งข้อกำหนดฟอร์ม สำหรับกระบวนงานนี้ คุณควรคลิก ตกลง และทำต่อไป

 10. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มฟอร์ม คลิกประกาศ แล้ว คลิ กประกาศฟอร์มเป็น

 11. ในกล่องโต้ตอบ ประกาศฟอร์มเป็น ในช่อง มองหาใน ให้คลิก ไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคล

 12. ในช่อง ชื่อที่แสดง ให้พิมพ์ชื่อที่คุณจำได้ง่าย เช่น No Reply Alls or Forwards

 13. ในกล่องชื่อ ฟอร์ม ให้พิมพชื่อเฉพาะโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น NoReplyAllNoForward

 14. คลิก ประกาศ

 15. บนหน้าต่างการออกแบบฟอร์ม บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ปิด

  เมื่อระบบขอให้บันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ไม่ ฟอร์มแบบกำหนดเองของคุณได้รับการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ข้อความแจ้งนี้จะปรากฏขึ้นและถามว่าคุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปไว้ที่ฟอร์มข้อความเริ่มต้นของ Outlook หรือไม่ คุณควรบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปไว้ที่ฟอร์มนี้เท่านั้น

ส่งข้อความโดยใข้ฟอร์มข้อความอีเมลแบบกำหนดเอง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้เมาส์ไปที่คำว่า ฟอร์ม และคลิก เลือกฟอร์ม

 2. ในช่อง มองหาใน ให้คลิก ไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคล

 3. เลือกชื่อของฟอร์มแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น และคลิก เปิด

  ข้อความอีเมลข้อความใหม่จะปรากฏขึ้น

 4. เรียบเรียงและส่งข้อความนี้เหมือนกับที่ทำเป็นปกติ

ปุ่มตอบกลับทั้งหมด และไปข้างหน้า จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้รับบนแถบเครื่องมือในข้อความอีเมล ในทำนองเดียวกัน แป้นพิมพ์ลัด เช่น CTRL + F หรือคลิกตอบกลับ บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน จะไม่ทำงาน ใช้ Microsoft Outlook Express, Microsoft Windows Mail, Microsoft Outlook Web Access หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อเรียกข้อมูลของข้อความอีเมลผู้รับจะยังคงสามารถใช้ตอบกลับทั้งหมดหรือส่งต่อ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×