การป้องกันบันทึกย่อของคุณด้วยรหัสผ่าน

การป้องกันด้วยรหัสผ่านใน OneNote ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บบันทึกย่อของคุณให้พ้นจากสายตาของผู้แอบเข้ามาอ่านได้ ไม่ว่าคุณจะใช้ OneNote สำหรับบันทึกย่อที่โรงเรียน บันทึกย่อการประชุมที่ทำงาน บันทึกส่วนตัว หรือบล็อกที่บ้าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือเพื่อนและครอบครัวของคุณ รหัสผ่านเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมการเข้าถึงบันทึกย่อเหล่านั้น

คุณสามารถเก็บบันทึกย่อส่วนตัวของคุณให้พ้นจากสายตาของผู้แอบเข้ามาอ่านได้โดยการป้องกันส่วนของสมุดบันทึก OneNote 2016 ด้วยรหัสผ่าน เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านแล้ว หน้าในส่วนนั้นทั้งหมดจะถูกล็อกไว้จนกว่าคุณจะใส่รหัสผ่านที่ถูกต้อง

 1. คลิกขวาที่แท็บส่วนที่คุณต้องการป้องกัน แล้วเลือก ป้องกันส่วนนี้ด้วยรหัสผ่าน

  สกรีนช็อตวิธีที่รหัสผ่านป้องกันส่วนใน OneNote 2016

 2. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้เลือก ตั้งค่ารหัสผ่าน

 3. ในกล่องโต้ตอบ การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการลงในกล่อง ใส่รหัสผ่าน

 4. ยืนยันรหัสผ่านโดยพิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน อีกครั้ง แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน จะไม่มีใครสามารถปลดล็อกบันทึกย่อให้คุณได้ (แม้แต่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของไมโครซอฟท์ก็ตาม) ดังนั้น ให้เลือกรหัสผ่านของคุณอย่างรอบคอบ

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันในสมุดบันทึกของคุณ

ถ้าคุณนำรหัสผ่านไปใช้กับหลายส่วนในสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถล็อกข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดในเวลาเดียวกันได้

 1. คลิกขวาที่แท็บใดแท็บหนึ่งของส่วนที่มีการป้องกัน (แต่ไม่ได้ถูกล็อกในขณะนี้) แล้วเลือก ป้องกันส่วนนี้ด้วยรหัสผ่าน

 2. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้เลือก ล็อกทั้งหมด

เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับส่วนที่ป้องกันไว้

 1. คลิกขวาที่แท็บส่วนที่มีรหัสผ่านที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก ป้องกันส่วนนี้ด้วยรหัสผ่าน

 2. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้เลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน (ถ้าตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานหมายความว่าส่วนนั้นไม่มีรหัสผ่าน)

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบันลงในกล่อง รหัสผ่านเก่า

 4. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการลงในกล่อง ใส่รหัสผ่านใหม่

 5. ยืนยันรหัสผ่านโดยพิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

เอารหัสผ่านออกจากส่วนที่มีการป้องกัน

 1. คลิกขวาที่แท็บส่วนที่มีรหัสผ่านที่คุณต้องการเอาออก แล้วเลือก ป้องกันส่วนนี้ด้วยรหัสผ่าน

 2. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้เลือก เอารหัสผ่านออก (ถ้าตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานหมายความว่าส่วนนั้นไม่มีรหัสผ่าน)

 3. ในกล่องโต้ตอบ เอารหัสผ่านออก ให้พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบัน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่คุณปลดล็อกจะล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติถ้าคุณไม่ได้ทำงานอยู่ในส่วนนั้น คุณสามารถกำหนดระยะเวลาดังกล่าวเอง และสามารถตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ เพื่อกำหนดวิธีนำการป้องกันด้วยรหัสผ่านไปใช้กับส่วนที่มีการป้องกันของคุณได้

 1. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก OneNote ให้เลือก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ รหัสผ่าน ทางด้านขวา ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการล็อกส่วนสมุดบันทึกหลังระยะเวลาที่กำหนด ให้เลือก ล็อกส่วนที่ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่านหลังจากที่ฉันไม่ได้ทำงานอยู่เป็นเวลาเท่านี้ แล้วเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการล็อกส่วนสมุดบันทึกทันทีหลังจากที่คุณทำงานในส่วนนี้เสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก ล็อกส่วนต่างๆ ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทันทีที่ฉันออกไปจากส่วนนั้นๆ

  • เมื่อต้องการทำให้บันทึกย่อในส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านสามารถใช้งานกับโปรแกรมอื่นๆ ได้ชั่วคราว ให้เลือก เปิดใช้งานโปรแกรม Add-on เพื่อเข้าถึงส่วนที่ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่านเมื่อปลดล็อกแล้ว

 4. คลิก ตกลง เพื่อนำการกำหนดลักษณะของคุณไปใช้

หมายเหตุสำคัญบางประการเกี่ยวกับรหัสผ่าน

 • รหัสผ่านสามารถนำไปใช้ได้กับบางส่วนของสมุดบันทึกเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับทั้งสมุดบันทึก

 • รหัสผ่านต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้น Caps Lock ปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสร้างหรือใส่รหัสผ่าน

 • OneNote จะใช้การเข้ารหัสลับเพื่อรักษาความปลอดภัยในส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน จะไม่มีใครสามารถปลดล็อกบันทึกย่อให้คุณได้ (แม้แต่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของไมโครซอฟท์ก็ตาม) ดังนั้น โปรดระมัดระวังขณะกำหนดรหัสผ่านให้กับส่วนสมุดบันทึกของคุณและขณะทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 • ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านจะไม่ถูกรวมไว้ในการค้นหาสมุดบันทึก เมื่อต้องการรวมส่วนที่มีการป้องกันไว้ในการค้นหา คุณจะต้องปลดล็อกส่วนดังกล่าวก่อน

 • แท็กบันทึกย่อที่ใช้บนหน้าใดๆ ภายในส่วนที่มีการป้องกันจะไม่รวมอยู่ในสรุปแท็กบันทึกย่อ เว้นแต่ส่วนที่มีการป้องกันเหล่านั้นจะถูกปลดล็อกก่อน

ด้านบนของหน้า

ในบทความนี้

ทำไมต้องใช้รหัสผ่านใน OneNote

นำไปใช้หรือนำการป้องกันด้วยรหัสผ่านออก

ตั้งค่าตัวเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ทำไมต้องใช้รหัสผ่านใน OneNote

สถานการณ์สมมติที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการใช้รหัสผ่านเพื่อช่วยควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในสมุดบันทึกของคุณ รวมทั้งสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:

สิทธิ์ส่วนบุคคล    สมุดบันทึกของคุณอาจมีส่วนเฉพาะหรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัญชีธนาคารและบัตรเครดิต ข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และข้อมูลที่คล้ายกัน เนื่องจากการขโมยข้อมูลส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นในยุคนี้ จึงทำให้การไม่ปกป้องข้อมูลชนิดดังกล่าวนับเป็นความเสี่ยง OneNote มีการเข้ารหัสส่วนที่มีการป้องกันเพื่อช่วยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณปลอดภัย

ความปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่น    ถ้าคุณใช้ OneNote เพื่อทำเอกสารเกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียน ที่ทำงาน และบ้าน คุณควรตั้งค่าแบบแยกต่างหากสำหรับแต่ละส่วน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการแชร์ข้อมูลดังกล่าวกับผู้อื่นอย่างไร คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านต่างหากสำหรับส่วนต่างๆ

เคลื่อนที่อย่างปลอดภัย    การป้องกันด้วยรหัสผ่านของ OneNote จะยังอยู่กับไฟล์สมุดบันทึกของคุณ ต่างจากรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์ซึ่งควบคุมการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ไม่ได้ป้องกันไฟล์แต่ละไฟล์ที่เก็บไว้ในนั้น ซึ่งจะช่วยรักษาความปลอดภัยในส่วนของสมุดบันทึกของคุณ แม้ว่าไฟล์สมุดบันทึกของคุณจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ไฟล์อื่นๆ หรือถ้าแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตพีซีของคุณสูญหายหรือถูกขโมย

ด้านบนของเพจ

นำไปใช้หรือนำการป้องกันด้วยรหัสผ่านออก

ใช้รหัสผ่านกับส่วน

คุณสามารถนำรหัสผ่านไปใช้เฉพาะส่วนในสมุดบันทึกของคุณ เพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงบันทึกย่อของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

 1. คลิกที่แท็บของส่วนที่คุณต้องการนำรหัสผ่านไปใช้

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ใช้รหัสผ่านป้องกันส่วนนี้

 3. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้คลิก ตั้งค่ารหัสผ่าน

 4. ในกล่องโต้ตอบ การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการลงในกล่อง ใส่รหัสผ่าน

 5. ยืนยันรหัสผ่านโดยพิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

เมื่อคุณทำงานในส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านในสมุดบันทึกของคุณ ส่วนนั้นจะยังคงไม่ได้ล็อกตามระยะเวลาที่คุณระบุ เมื่อต้องการเพิ่มความปลอดภัย คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกในการล็อกส่วนที่ป้องกันทันทีที่คุณนำทางออกไปหรือเมื่อคุณปิด OneNote เมื่อส่วนที่ป้องกันไว้ถูกล็อก จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อดูและแก้ไขส่วนนั้น คุณสามารถเปลี่ยนหรือนำรหัสผ่านออกได้อย่างง่ายดายสำหรับส่วนในสมุดบันทึกของคุณ

สิ่งสำคัญ: 

 • ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่ได้นำอักขระหลากประเภทดังกล่าวมาผสมกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • คุณจำเป็นจะต้องจำรหัสผ่านของคุณให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนให้แก่คุณได้ ให้จดบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้และนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นในการป้องกัน

 • รหัสผ่านต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แป้น CAPS LOCK ถูกปิดอยู่เมื่อคุณใส่รหัสผ่านเป็นครั้งแรก

 • เข้าถึงส่วนต่างๆ ด้วยรหัสผ่านที่ถูกจำกัดหลังจากช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งคุณสามารถระบุได้ หรือหลังจากที่คุณออกจาก OneNote

 • ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านจะไม่อยู่ในการค้นหาสมุดบันทึก เมื่อต้องการรวมส่วนที่มีการป้องกันในบันทึกย่อไว้ในการค้นหา คุณจะต้องปลดล็อกส่วนดังกล่าวก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหาบันทึกย่อ

 • หมายเหตุ ค่าสถานะบันทึกย่อที่ใช้บนหน้าภายในส่วนที่มีการป้องกันจะไม่รวมอยู่ในสรุปค่าสถานะบันทึกย่อเว้นแต่จะปลดล็อกส่วนต่างๆ ก่อน

 • ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านไม่สามารถเข้าถึงโดยบุคคลอื่นในระหว่างเซสชันการแชร์แบบออนไลน์ แม้ว่าส่วนนั้นจะไม่ได้ถูกล็อกระหว่างเซสชัน เมื่อต้องการรวมส่วนที่ป้องกันไว้ในเซสชันการแชร์แบบออนไลน์ คุณต้องนำการป้องกันด้วยรหัสผ่านของส่วนออกก่อน จากนั้นจึงเริ่มหรือเข้าร่วมเซสชันการแชร์แบบออนไลน์

 • การบันทึกเสียงและวิดีโอจะถูกเก็บไว้เป็นไฟล์แยกต่างหากในสมุดบันทึกของคุณและคุณไม่สามารถใช้รหัสผ่านกับไฟล์เหล่านั้นได้

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับส่วน

ถ้ารหัสผ่านสำหรับส่วนใดๆ ในสมุดบันทึกของคุณได้ถูกละเมิด หรือถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งหมดของคุณเป็นระยะ ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีอยู่สำหรับส่วนใดๆ ในสมุดบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย

 1. คลิกที่แท็บของส่วนที่มีรหัสผ่านที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ใช้รหัสผ่านป้องกันส่วนนี้

 3. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

  หมายเหตุ: ถ้าตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน รหัสผ่านจะไม่ได้รับการนำไปใช้กับส่วนที่เลือกในขณะนี้

 4. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบันลงในกล่อง รหัสผ่านเก่า

 5. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการลงในกล่อง ใส่รหัสผ่านใหม่

 6. ยืนยันรหัสผ่านโดยพิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

นำรหัสผ่านออกจากส่วน

 1. คลิกที่แท็บของส่วนที่มีรหัสผ่านที่คุณต้องการนำออก

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ใช้รหัสผ่านป้องกันส่วนนี้

 3. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้คลิก นำรหัสผ่านออก

  หมายเหตุ: ถ้าตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน รหัสผ่านจะไม่ได้รับการนำไปใช้กับส่วนที่เลือกในขณะนี้

 4. ในกล่องโต้ตอบ เอารหัสผ่านออก ให้พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบัน แล้วคลิก ตกลง

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมดในครั้งเดียว

คุณสามารถล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมดในสมุดบันทึกของคุณพร้อมกัน

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ใช้รหัสผ่านป้องกันส่วนนี้

 2. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้คลิก ตั้งค่ารหัสผ่าน

เคล็ดลับ: คุณสามารถล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมดในสมุดบันทึกของคุณพร้อมกันได้อย่างรวดเร็วโดยการกด CTRL + ALT + L

ด้านบนของเพจ

ตั้งค่าตัวเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

เมื่อคุณปลดล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านในสมุดบันทึกของคุณ OneNote จะทำให้ส่วนเหล่านี้พร้อมใช้งานในระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะล็อกอีกครั้ง คุณสามารถระบุระยะเวลา แล้วคุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกแบบกำหนดเองสำหรับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในรายการ ประเภท ให้คลิก รหัสผ่าน

 3. ภายใต้ รหัสผ่าน ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการล็อกส่วนในสมุดบันทึกหลังระยะเวลาที่กำหนด ให้เลือก ล็อกส่วนที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านหลังจากที่ฉันไม่ได้ทำงานอยู่เป็นระยะเวลาดังนี้ แล้วเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการจากรายการ

  • เมื่อต้องการล็อกส่วนสมุดบันทึกทันทีหลังจากที่คุณทำงานในส่วนนั้นเสร็จแล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกส่วนต่างๆ ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทันทีที่ฉันนำทางออกไปจากส่วนนั้นๆ

  • เมื่อต้องการทำให้บันทึกย่อในส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านสามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้ชั่วคราว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Add-on เพื่อเข้าถึงส่วนที่ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่านเมื่อปลดล็อกแล้ว

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×