การป้องกันตัวควบคุมและเซลล์ที่เชื่อมโยงบนแผ่นงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณอาจต้องการเพิ่มการป้องกันให้กับตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ย้าย เปลี่ยนแปลง หรือลบตัวควบคุม

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีแท็บนักพัฒนา อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแสดงแท็บนักพัฒนา

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการป้องกัน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ย้าย ปรับขนาด หรือลบตัวควบคุม ให้คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

 4. บนแท็บ การป้องกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

 5. ถ้าตัวควบคุมมีเซลล์ที่เชื่อมโยง ให้ยกเลิกการล็อกเซลล์นั้นเพื่อให้ตัวควบคุมสามารถเขียนลงในเซลล์ได้ จากนั้นจึงซ่อนเซลล์เพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดด้วยการปรับเปลี่ยนค่าปัจจุบัน เมื่อต้องการยกเลิกการล็อกเซลล์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ คลิก จัดรูปแบบ แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

  2. บนแท็บ การป้องกัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก แล้วคลิก ตกลง

   จากนั้นซ่อนคอลัมน์หรือแถวที่มีเซลล์ที่เชื่อมโยง หรือย้ายเนื้อหาของเซลล์ที่เชื่อมโยงไปยังแผ่นงานที่แยกต่างหาก แล้วซ่อนแผ่นงานนั้น

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูซ่อน หรือแสดงแถว และคอลัมน์และซ่อน หรือแสดงเวิร์กชีต หรือเวิร์กบุ๊ก

 6. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนการป้องกันบนเซลล์และตัวควบคุมที่คุณตั้งค่าไว้ ให้ป้องกันทั้งแผ่นงานและสมุดงาน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูป้องกันสมุดงาน

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×