การป้องกันตัวควบคุมและเซลล์ที่เชื่อมโยงบนแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณอาจต้องการเพิ่มการป้องกันให้กับตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ย้าย เปลี่ยนแปลง หรือลบตัวควบคุม

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการป้องกัน

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนเวิร์กชีต

 3. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ย้าย ปรับขนาด หรือลบตัวควบคุม ให้คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

 4. บนแท็บ การป้องกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

 5. ถ้าตัวควบคุมมีเซลล์ที่เชื่อมโยง ให้ยกเลิกการล็อกเซลล์นั้นเพื่อให้ตัวควบคุมสามารถเขียนลงในเซลล์ได้ จากนั้นจึงซ่อนเซลล์เพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดด้วยการปรับเปลี่ยนค่าปัจจุบัน เมื่อต้องการยกเลิกการล็อกเซลล์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ คลิก จัดรูปแบบ แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. บนแท็บ การป้องกัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก แล้วคลิก ตกลง

   จากนั้นซ่อนคอลัมน์หรือแถวที่มีเซลล์ที่เชื่อมโยง หรือย้ายเนื้อหาของเซลล์ที่เชื่อมโยงไปยังแผ่นงานที่แยกต่างหาก แล้วซ่อนแผ่นงานนั้น

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูซ่อน หรือแสดงแถว และคอลัมน์และซ่อน หรือแสดงเวิร์กชีต หรือเวิร์กบุ๊ก

 6. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนการป้องกันบนเซลล์และตัวควบคุมที่คุณตั้งค่าไว้ ให้ป้องกันทั้งแผ่นงานและสมุดงาน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูป้องกันองค์ประกอบแผ่นงานหรือสมุดงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×