ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับงานนำเสนอใน PowerPoint

รหัสผ่านจะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเปิดหรือปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านสำหรับงานนำเสนอให้บันทึกรหัสผ่านและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณทำรหัสผ่านหายคุณจะไม่สามารถเรียกคืนได้และคุณจะไม่สามารถเปิดหรือเข้าถึงงานนำเสนอได้

เพิ่มการป้องกันด้วยรหัสผ่านลงในไฟล์

 1. เลือก ไฟล์ > ข้อมูล.

 2. เลือกป้องกันงานนำเสนอที่ > การเข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน

 3. ในกล่องรหัสผ่านให้ใส่รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ เลือก ตกลง

 4. PowerPoint พร้อมท์ให้คุณยืนยันรหัสผ่านโดยการใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

 5. บันทึกไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่ารหัสผ่านจะมีผล

การป้องกันด้วยรหัสผ่านไม่ได้รับการสนับสนุนในPowerPoint สำหรับแฟ้ม ODP (เปิดงานนำเสนอเอกสาร) 

การเอารหัสผ่านออกจากไฟล์

การเอารหัสผ่านออกจากเอกสารเป็นกระบวนการง่ายๆ แต่คุณจะต้องรู้รหัสผ่านเดิม

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเอารหัสผ่านออก

 2. เลือก ไฟล์ > ข้อมูล.

 3. เลือกป้องกันงานนำเสนอที่ > การเข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน

 4. ล้างรหัสผ่านในกล่องรหัสผ่านแล้วคลิกตกลง

การเขียนไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านร่วมกัน

ถ้าคุณพยายามเปิดไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่มีบุคคลอื่นกำลังทำงานอยู่คุณจะสามารถเปิดไฟล์ได้แต่จะไม่สามารถแก้ไขได้ คุณจะเห็นไฟล์ในโหมดอ่านอย่างเดียว

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเอาการป้องกันออกจากเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอของคุณ

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านสำหรับงานนำเสนอให้บันทึกรหัสผ่านและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณทำรหัสผ่านหายคุณจะไม่สามารถเรียกคืนได้และคุณจะไม่สามารถเปิดหรือเข้าถึงงานนำเสนอได้

จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดงานนำเสนอ

 1. คลิกไฟล์>รหัสผ่าน

 2. ภายใต้รหัสผ่านเพื่อเปิดให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเข้ารหัสลับงานนำเสนอนี้และจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิด

 3. ในกล่องรหัสผ่านใหม่ให้พิมพ์รหัสผ่าน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายากให้ใช้อักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรเช่น!, $, # และ% อย่าใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

 4. ในกล่องการตรวจสอบให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งแล้วคลิกตั้งค่ารหัสผ่าน

 5. คลิกตกลงแล้วบันทึกงานนำเสนอของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่านออกให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายเข้ารหัสลับงานนำเสนอนี้และจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดกล่องกาเครื่องหมายคลิกตกลงแล้วบันทึกงานนำเสนอของคุณ

จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ

คุณสามารถเพิ่มรหัสผ่านเพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนงานนำเสนอได้ ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตยังคงสามารถเปิดงานนำเสนอแล้วบันทึกโดยใช้ชื่อไฟล์อื่น

 1. คลิกไฟล์>รหัสผ่าน

 2. ภายใต้รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ

 3. ในกล่องรหัสผ่านใหม่ให้พิมพ์รหัสผ่าน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายากให้ใช้อักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรเช่น!, $, # และ% อย่าใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

 4. ในกล่องการตรวจสอบให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งแล้วคลิกตั้งค่ารหัสผ่าน

 5. คลิกตกลงแล้วบันทึกงานนำเสนอของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่านออกให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอให้คลิกตกลงแล้วบันทึกงานนำเสนอของคุณ

เปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเปิดหรือปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ

 1. คลิกไฟล์>รหัสผ่าน

 2. ภายใต้รหัสผ่านเพื่อเปิดหรือรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนให้คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน

 3. ในกล่องรหัสผ่านใหม่ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายากให้ใช้อักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรเช่น!, $, # และ% อย่าใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

 4. ในกล่องการตรวจสอบให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งแล้วคลิกตั้งค่ารหัสผ่าน

 5. คลิกตกลงแล้วบันทึกงานนำเสนอของคุณ

จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดงานนำเสนอ

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่มรหัสผ่าน

 2. บนแท็บรีวิวภายใต้การป้องกันให้คลิกรหัสผ่าน

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน PowerPoint

 3. ภายใต้รหัสผ่านเพื่อเปิดให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเข้ารหัสลับงานนำเสนอนี้และจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิด

 4. ในกล่องรหัสผ่านใหม่ให้พิมพ์รหัสผ่าน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายากให้ใช้อักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรเช่น!, $, # และ% อย่าใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

 5. ในกล่องการตรวจสอบให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งแล้วคลิกตั้งค่ารหัสผ่าน

 6. คลิก ตกลง

 7. คลิกบันทึก ปุ่มบันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่านออกให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายเข้ารหัสลับงานนำเสนอนี้และจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดกล่องกาเครื่องหมายคลิกตกลงแล้วคลิกบันทึก

จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ

คุณสามารถเพิ่มรหัสผ่านเพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนงานนำเสนอได้ ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตยังคงสามารถเปิดงานนำเสนอแล้วบันทึกโดยใช้ชื่อไฟล์อื่น

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่มรหัสผ่าน

 2. บนแท็บรีวิวภายใต้การป้องกันให้คลิกรหัสผ่าน

 3. ภายใต้รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอนี้

 4. ในกล่องรหัสผ่านใหม่ให้พิมพ์รหัสผ่าน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายากให้ใช้อักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรเช่น!, $, # และ% อย่าใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

 5. ในกล่องการตรวจสอบให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งแล้วคลิกตั้งค่ารหัสผ่าน

 6. คลิก ตกลง

 7. คลิกบันทึก ปุ่มบันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่านออกให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอนี้แล้วคลิกตกลงจากนั้นคลิกบันทึก

เปลี่ยนรหัสผ่านของงานนำเสนอ

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับงานนำเสนอให้บันทึกรหัสผ่านและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย แต่ถ้าคุณไม่ได้ใส่รหัสผ่านสำหรับแอปพลิเคชัน Office คุณจะไม่มีวิธีการกู้คืนรหัสผ่านของ Microsoft Microsoft ไม่ได้เก็บรหัสผ่านเหล่านี้ไว้ คุณจะไม่สามารถเปิดหรือเข้าถึงงานนำเสนอได้

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 2. บนแท็บรีวิวภายใต้การป้องกันให้คลิกรหัสผ่าน

 3. ภายใต้รหัสผ่านเพื่อเปิดหรือรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนให้คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน

 4. ในกล่องรหัสผ่านใหม่ให้พิมพ์รหัสผ่าน

 5. ในกล่องการตรวจสอบให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งแล้วคลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน

 6. คลิก ตกลง

 7. คลิกบันทึก ปุ่มบันทึก

ดูเพิ่มเติม

ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์

เกี่ยวกับการจำกัดการเข้าถึงด้วยการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

เมื่อต้องการเปิดงานนำเสนอที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน:

 • ใส่รหัสผ่านสำหรับไฟล์ในกล่อง

  รหัสผ่านจะตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เปิดใช้งาน Caps Lock โดยไม่ตั้งใจ

  คุณสามารถลองอีกครั้งถ้าคุณใส่รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง

ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้โดยไม่มีรหัสผ่าน ถ้าคุณไม่ทราบรหัสผ่านคุณจะต้องตรวจสอบกับบุคคลที่เข้ารหัสลับไฟล์ 

ถ้าคุณพยายามเปิดไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่มีบุคคลอื่นกำลังทำงานอยู่คุณจะสามารถเปิดไฟล์ได้แต่จะไม่สามารถแก้ไขได้ คุณจะเห็นไฟล์ในโหมดอ่านอย่างเดียว

สำหรับไฟล์ ODP (เปิดงานนำเสนอเอกสาร) การป้องกันด้วยรหัสผ่านไม่ได้รับการสนับสนุนในPowerPoint สำหรับเว็บ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×