การป้องกันการแก้ไขอัตโนมัติ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขอัตโนมัติ

  2. เมื่อต้องการป้องกันการแก้ไขอัตโนมัติทั้งหมด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์

    เมื่อต้องการป้องกันการแก้ไขบางชนิด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายของตัวเลือกที่สอดคล้องกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×