การป้องกันการตอบกลับการเรียกประชุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งการเรียกประชุม และติดตามการตอบกลับของผู้เข้าร่วมในMicrosoft Outlook การติดตามการตอบสนองไม่สามารถมีประโยชน์เมื่อคุณส่งการเรียกประชุมไปยังผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก แต่ไม่ต้องการทราบว่าใครสามารถ และไม่สามารถเข้าร่วม

ปิดการตอบรับการร้องขอการประชุม

ในการเรียกประชุมใหม่ ให้ทำต่อไปนี้

 1. บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุม ให้คลิก การตอบสนอง

  หมายเหตุ: สำหรับการประชุมที่เป็นกิจวัตร แท็บการประชุม ปรากฏเป็นแท็บการประชุมที่เป็นกิจวัตร

 2. คลิกตอบกลับการร้องขอ การยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายร้องขอการตอบสนอง และอนุญาตให้เสนอเวลาใหม่

  ตัวเลือกการตอบสนองต่อการประชุม

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานตัวเลือกการร้องขอการตอบสนอง คุณจะไม่สามารถติดตามว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้ยอมรับ อย่างไม่แน่นอนยอมรับ หรือปฏิเสธ เช่น เมื่อคุณเปิดการประชุมในปฏิทินของคุณ คลิกแท็บการประชุม แล้ว คลิกติดตาม ในกลุ่มแสดงตอบกลับ คอลัมน์จะแสดงการไม่มี ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด

การปิดใช้งานการตอบกลับหลังจากที่คุณส่งการเรียกประชุม

แม้ว่าคุณไม่ต้องการปิดใช้งานตัวเลือกการตอบกลับเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยส่งการเรียกประชุม คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกตลอดเวลา

 1. เปิดการประชุม

 2. บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุม ให้คลิก การตอบสนอง

  หมายเหตุ: สำหรับการประชุมที่เป็นกิจวัตร แท็บการประชุม ปรากฏเป็นแท็บการประชุมที่เป็นกิจวัตร

 3. คลิกตอบกลับการร้องขอ การยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายร้องขอการตอบสนอง และอนุญาตให้เสนอเวลาใหม่

 4. คลิก ส่งการปรับปรุง

จำเป็นต้องคลิกส่งการอัปเด เพื่อให้มีการปรับปรุงการเรียกประชุมใน Outlook สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×