การปิด Scroll Lock

การปิด Scroll Lock

กดแป้น Scroll Lock (มักจะเขียนบนแป้นว่า ScrLk) บนคีย์บอร์ดของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีแป้น Scroll Lock ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

สำหรับ Windows 10

  1. ถ้าคีย์บอร์ดของคุณไม่มีแป้น Scroll Lock ให้คลิก เริ่ม > ตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > คีย์บอร์ด บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  2. คลิกปุ่ม คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เพื่อเปิด

  3. เมื่อคีย์บอร์ดบนหน้าจอปรากฎขึ้นบนหน้าจอของคุณ ให้คลิกปุ่ม ScrLk

คีย์บอร์ดบนหน้าจอของ Windows 10 ที่มี Scroll Lock

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอใน Windows 10 อย่างรวดเร็ว ให้คลิกปุ่ม Windows เริ่มพิมพ์ คีย์บอร์ดบนหน้าจอ ที่จะปรากฎในกล่องรายการค้นหา ภายใต้ ค้นหา ที่จะปรากฎเป็นรายการเหนือกล่องค้นหา ให้คลิกผลลัพธ์การค้นหา คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อคีย์บอร์ดบนหน้าจอปรากฎขึ้น ให้คลิกปุ่ม ScrLk

สำหรับ Windows 8.1

  1. ถ้าคีย์บอร์ดของคุณไม่มีแป้น Scroll Lock ให้คลิก เริ่ม บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วกด CTRL+C เพื่อแสดงแถบ Charms

  2. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพีซี

  3. เลือก ความง่ายในการเข้าถึง > คีย์บอร์ด

  4. คลิกปุ่มตัวเลื่อน คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เพื่อเปิด

  5. เมื่อคีย์บอร์ดบนหน้าจอปรากฎขึ้นบนหน้าจอของคุณ ให้คลิกปุ่ม ScrLk

คีย์บอร์ดบนหน้าจอของ Windows 10 ที่มี Scroll Lock

สำหรับ Windows 7

  1. ถ้าคีย์บอร์ดของคุณไม่มีแป้น Scroll Lock ให้ไปที่ เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > เบ็ดเตล็ด > ความง่ายในการเข้าถึง > คีย์บอร์ดบนหน้าจอ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  2. เมื่อคีย์บอร์ดบนหน้าจอปรากฎขึ้นบนหน้าจอของคุณ ให้คลิกปุ่ม slk

คีย์บอร์ดบนหน้าจอ Windows กับปุ่ม Scroll Lock

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ให้คลิก X ที่มุมบนขวาของคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

แก้ไขปัญหา Scroll Lock

คุณสามารถทราบได้ว่ามีการเปิดใช้งาน Scroll Lock อยู่หรือไม่ เนื่องจาก Scroll Lock จะปรากฏในแถบสถานะของ Excel

Scroll Lock จะปรากฏในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ

ถ้าคุณสงสัยว่ามีการเปิดใช้งาน Scroll Lock อยู่ แต่ Scroll Lock ไม่ปรากฏในแถบสถานะของ Excel อาจเป็นได้ว่ามีการกำหนดแถบสถานะให้ซ่อนสถานะของ Scroll Lock ไว้ ถ้าเป็นกรณีนี้และคุณต้องการกำหนดค่า ให้คลิกขวาที่แถบสถานะของ Excel มองหากล่องกาเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของ Scroll Lock ถ้าไม่เห็นเครื่องหมาย Scroll Lock จะไม่ปรากฏในแถบสถานะของ Excel ให้ทำเครื่องหมายในกล่องเพื่อให้สถานะปรากฏบนแถบสถานะ

คลิกขวาที่แถบสถานะเพื่อกำหนดเอง
กล่องกาเครื่องหมายระบุว่าสถานะ Scroll Lock จะปรากฏในแถบสถานะ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×