การปิดใช้งานหรือตั้งค่าตัวควบคุมเป็นแบบอ่านอย่างเดียวโดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้จัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อระบุตัวเลือกจัดรูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับตัวควบคุมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม ถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริงเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำไปใช้

คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

บทความนี้อธิบายวิธีใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อปิดใช้งานหรือตั้งค่าตัวควบคุมเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าของตัวควบคุมอื่นบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้อ่านส่วนข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ก่อนที่จะคลิกปุ่ม ส่ง คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อปิดใช้งานปุ่ม ส่ง ได้ เว้นแต่ว่าผู้ใช้จะเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ระบุว่าตนได้อ่านข้อตกลงสำหรับผู้ใช้แล้ว อีกตัวอย่างหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้จะไม่เปลี่ยนแปลงคำตอบก่อนหน้านี้ต่อคำถามในแบบสำรวจ คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่ากล่องข้อความเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหลังจากที่ผู้ใช้ใส่ข้อมูลลงในตัวควบคุมอีกตัวหนึ่ง

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การพิจารณาความเข้ากันได้

การปิดใช้งานหรือตั้งค่าตัวควบคุมเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ถ้าต้องการให้กระบวนงานนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีตัวควบคุมอย่างน้อยสองตัวบนแม่แบบฟอร์ม  โดยตัวควบคุมตัวหนึ่งที่คุณต้องการปิดใช้งานหรือตั้งค่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และตัวควบคุมตัวที่สองที่มีค่าซึ่งกำหนดสถานภาพของตัวควบคุมตัวแรก

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

รายการตัวควบคุมที่สามารถปิดใช้งานหรือตั้งค่าให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้โดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวควบคุมของ Office InfoPath 2007 ที่สามารถปิดใช้งานหรือตั้งค่าให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้โดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และบอกให้ทราบว่ามีตัวควบคุมให้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

ตัวควบคุม

ตัวเลือก

มีให้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

กล่องกาเครื่องหมาย

ปิดใช้งาน

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่

อ่านอย่างเดียว

ใช่

กล่องรายการแบบหล่นลง

ปิดใช้งาน

ใช่

กล่องรายการ

ปิดใช้งาน

ใช่

ปุ่มตัวเลือก

ปิดใช้งาน

ใช่

กล่อง Rich Text

อ่านอย่างเดียว

ใช่

กล่องข้อความ

อ่านอย่างเดียว

ใช่

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการลำดับเลข หรือรายการแบบธรรมดา

อ่านอย่างเดียว

ไม่ใช่

กล่องคำสั่งผสม

ปิดใช้งาน

ไม่ใช่

แฟ้มที่แนบมา

ปิดใช้งาน

ไม่ใช่

รูปภาพแบบหมึก

ปิดใช้งาน

ไม่ใช่

กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

ปิดใช้งาน

ไม่ใช่

รูปภาพ

ปิดใช้งาน

ไม่ใช่

ด้านบนของหน้า

การปิดใช้งานหรือตั้งค่าตัวควบคุมเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

 1. บนแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการปิดใช้งานหรือตั้งค่าให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก เพิ่ม

 4. ภายใต้ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ให้กำหนดเงื่อนไขที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับตัวควบคุมที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการใส่ค่าหนึ่งให้กับตัวควบคุมอื่นบนแม่แบบฟอร์ม ให้เลือกตัวควบคุมตัวที่สองในกล่องแรก แล้วระบุค่าที่จะบอกให้ทราบถึงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับตัวควบคุมที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

 5. ภายใต้ ให้ใช้การจัดรูปแบบนี้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าสามารถปิดใช้งานตัวควบคุมได้ ให้คลิก ปิดใช้งานตัวควบคุมนี้

  • ถ้าสามารถตั้งค่าตัวควบคุมให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ ให้คลิก อ่านอย่างเดียว

 6. เมื่อต้องการบันทึกเงื่อนไขและกลับไปยังแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก ตกลง สองครั้ง

 7. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×