การปิดใช้งานข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์สำหรับ Microsoft OneNote บน iPhone หรือ iPad

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายของสายการบินกับแผนบริการข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณเมื่อกำลังซิงค์สมุดบันทึกที่มีขนาดใหญ่ใน Microsoft OneNote คุณสามารถปิดตัวเลือกข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ ให้แน่ใจว่า OneNote ซิงค์เท่านั้นทุกครั้งที่คุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-fi แบบ

iPad

ถ้าคุณมี iPad สนับสนุนแบบ + มือถือ ทำต่อไปนี้:

  1. บน iPad ของคุณ แตะที่แอปการตั้งค่า บนหน้าจอเริ่มต้นของคุณ จากนั้น แตะข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์

  2. บนหน้าจอตัวเลือกข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ เลื่อนลงไปที่ส่วนหัวของข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ การค้นหาOneNote ในรายการ และ แล้ว แตะเพื่อปิดใช้งานการเปลี่ยนที่อยู่ถัดจากนั้น

    OneNote จะซิงค์เดี๋ยวนี้ก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อกับแบบ iPad ของคุณ

หมายเหตุ: ตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์จะไม่พร้อมใช้งานในแบบจำลอง iPad "ความกว้าง-Fi เท่านั้น" เมื่อต้องการค้นหาชนิดของคุณมี iPad ดูระบุรูปแบบของคุณ iPad

iPhone

ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. บน iPhone ของคุณ แตะที่แอปการตั้งค่า บนหน้าจอเริ่มต้นของคุณ จากนั้น แตะเครือข่ายโทรศัพท์

  2. บนหน้าจอตัวเลือกเครือข่ายโทรศัพท์ เลื่อนลงไปที่ส่วนหัวของข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ การค้นหาOneNote ในรายการ และ แล้ว แตะเพื่อปิดใช้งานการเปลี่ยนที่อยู่ถัดจากนั้น

    OneNote จะซิงค์เดี๋ยวนี้ก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อกับแบบ iPhone ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×