การปิดแฟ้มที่กำลังอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คุณทำต่อไฟล์เซิร์ฟเวอร์จะถูกบันทึกไว้ในเครื่องก่อน แล้วจึงจะถูกอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณพยายามปิดไฟล์ที่กำลังอัปโหลด กล่องโต้ตอบความคืบหน้าของการอัปโหลดจะแสดงขึ้นมา หลังจากที่การอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไฟล์จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ กล่องโต้ตอบการยกเลิกกระบวนการนี้จะยกเลิกการปิดไฟล์และกลับไปยังโปรแกรม แล้วปล่อยให้ไฟล์นั้นมีสถานะเป็น 'อัปโหลดค้างอยู่'

ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บันทึกเอกสารนั้นแล้วลองอัปโหลดไฟล์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งหนึ่ง

  • ปิดไฟล์นั้นแล้วอัปโหลดการเปลี่ยนแปลงของคุณในภายหลังจาก Microsoft Office Upload Center

  • บันทึกไฟล์ลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

  • ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณได้จากเมนู แก้ไข โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ในไฟล์ของคุณ ให้คลิกแท็บ ไฟล์ จากนั้นคลิก ข้อมูล

  2. ภายใต้ อัปโหลดค้างอยู่ ให้คลิก แก้ไข แล้วเลือก ละทิ้ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×