การปิดหรือเลื่อนตัวเตือน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อกล่องโต้ตอบ ตัวเตือน ปรากฏขึ้นมา หมายความว่ามีสิ่งที่ต้องการให้คุณดำเนินการ การนัดหมายหรือการประชุมกำลังจะมาถึง หรืออาจถึงเวลาที่ต้องตอบอีเมลหรือทำงานใดงานหนึ่งให้เสร็จสิ้น

คุณสามารถปิดแต่ละรายการได้โดยคลิก ยกเลิก นอกจากนี้ ปุ่ม เลื่อนการเตือน จะทำงานเหมือนกับปุ่มเดียวกันนี้ในนาฬิกาปลุกที่บ้านของคุณ คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนครั้งถัดไปในอีกไม่กี่นาที ชั่วโมง หรือแม้แต่วันต่อๆ ไป

  • ถ้าต้องการเลื่อนตัวเตือน ให้คลิกลูกศรลง เลือกการหน่วงเวลา แล้วคลิก เลื่อนการเตือน

  • ถ้าต้องการยกเลิกตัวเตือน ให้คลิก ยกเลิก

  • เมื่อต้องการยกเลิกตัวเตือนทั้งหมด คลิกยกเลิกทั้งหมด

    กล่องโต้ตอบตัวเตือน
    กล่องโต้ตอบตัวเตือน

    เคล็ดลับ: ถ้าจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่คุณได้ตั้งตัวเตือนไว้ ให้ดับเบิลคลิกที่รายการนั้นๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×