การปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

การเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเอกสารของคุณออกต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน อันดับแรก ให้ปิด การติดตามการเปลี่ยนแปลง จากนั้นยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ หลังจากนั้น คุณจะมีเอกสารที่พร้อมให้คุณแชร์กับบุคคลอื่น

ปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้แบบเดียวกับที่คุณเปิด นั่นคือ

คลิก รีวิว > ติดตามการเปลี่ยนแปลง

ตัวเลือก ติดตามการเปลี่ยนแปลง ถูกเน้นบนแท็บ รีวิว

เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

ถัดไป เอามาร์กอัปในเอกสารของคุณออกอย่างถาวร วิธีเดียวที่จะทำได้คือการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงและลบข้อคิดเห็นต่างๆ

สิ่งสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเอกสาร การเลือก ไม่มีมาร์กอัป จากรายการของตัวเลือกมาร์กอัปบนแท็บ รีวิว โดยการคลิก มาร์กอัปทั้งหมด > ไม่มีมาร์กอัป จะช่วยให้คุณดูได้ว่าเอกสารขั้นสุดท้ายจะมีลักษณะอย่างไร แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกลบ และเป็นการซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเพียงชั่วคราวเท่านั้น และจะแสดงอีกได้ในครั้งถัดไปที่มีคนเปิดเอกสารนั้น ถ้าต้องการลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอย่างถาวร ให้ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้น

คลิก รีวิว > ถัดไป > ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

ตัวเลือก ยอมรับและปฏิเสธ ถูกเน้นบนแท็บ รีวิว

Word จะยอมรับหรือเอาการเปลี่ยนแปลงออก แล้วย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป ถ้าต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ใต้ ยอมรับ แล้วคลิก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

การลบความคิดเห็น

ถ้าต้องการเอาข้อคิดเห็นออกจากเอกสารของคุณ ให้ลบออกไป

คลิกที่ข้อคิดเห็น แล้วคลิก รีวิว > ลบข้อคิดเห็น

ตัวเลือก ลบ ถูกเน้นบนแท็บ รีวิว

เมื่อต้องการเอาข้อคิดเห็นทั้งหมดออกในครั้งเดียว ให้คลิกข้อคิดเห็น และบนแท็บ รีวิว ให้คลิกลูกศรภายใต้ ลบ แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณจะแชร์เอกสารเวอร์ชันสุดท้ายของคุณกับผู้อื่น คุณควรเรียกใช้ตัวตรวจสอบเอกสารก่อน เครื่องมือนี้ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น ข้อความที่ซ่อน ชื่อบุคคลในคุณสมบัติ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งคุณอาจไม่ต้องการแชร์ในวงกว้าง เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ตรวจหาปัญหา > ตรวจสอบเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word

ปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้แบบเดียวกับที่คุณเปิด นั่นคือ

คลิก รีวิว > ติดตามการเปลี่ยนแปลง

บนแท็บรีวิว การติดตามการเปลี่ยนแปลงปิดอยู่

เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

ถัดไป เอามาร์กอัปในเอกสารของคุณออกอย่างถาวร วิธีเดียวที่จะทำได้คือการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงและลบข้อคิดเห็นต่างๆ

สิ่งสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเอกสาร การเลือก ไม่มีมาร์กอัป ช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าเอกสารขั้นสุดท้ายจะมีลักษณะอย่างไร แต่จะเป็นเพียงการซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเพียงชั่วคราวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกลบ และจะแสดงอีกได้ในครั้งถัดไปที่มีคนเปิดเอกสารนั้น ถ้าต้องการลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอย่างถาวร ให้ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้น

คลิก รีวิว > ถัดไป > ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ยอมรับ ปฏิเสธ และ ถัดไป ถูกเน้น

Word จะยอมรับหรือเอาการเปลี่ยนแปลงออก แล้วย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป ถ้าต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ข้างๆ ยอมรับ แล้วคลิก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

การลบความคิดเห็น

ถ้าต้องการเอาข้อคิดเห็นออกจากเอกสารของคุณ ให้ลบออกไป

คลิกที่ข้อคิดเห็น แล้วคลิก รีวิว > ลบ

บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ลบข้อคิดเห็น ถูกเน้น

เมื่อต้องการเอาข้อคิดเห็นทั้งหมดออกในครั้งเดียว ให้คลิกข้อคิดเห็น และบนแท็บ รีวิว ให้คลิกลูกศรที่อยู่ข้างๆ ลบ แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร ถูกเน้นเอาไว้
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×