การปัดเศษ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วิธีที่รวดเร็วในการทำให้หมายเลขปรากฏเป็นการปัดเศษทศนิยมคือการเปลี่ยนจำนวนตำแหน่งทศนิยม เพียงเลือกตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษทศนิยม แล้วคลิก หน้าแรก > ลดตำแหน่งทศนิยม รูปปุ่ม

ตัวเลขจะมีลักษณะถูกปัดเศษในเซลล์ แต่ค่าจริงจะไม่เปลี่ยนแปลง ค่าที่แท้จริงจะถูกใช้ทุกครั้งที่เซลล์ถูกอ้างอิง

ใช้ฟังก์ชันเพื่อปัดเศษตัวเลข

เมื่อต้องการปัดเศษค่าจริงในเซลล์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN หรือ MROUND ดังที่แสดงในเวิร์กชีตตัวอย่างต่อไปนี้

ปัดเศษเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุด

เวิร์กชีตนี้แสดงวิธีการใช้ฟังก์ชัน ROUND เพื่อปัดเศษเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุด

เมื่อคุณปัดเศษของตัวเลข รูปแบบของเซลล์อาจแทนที่สิ่งที่คุณคาดว่าจะแสดง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณระบุตำแหน่งทศนิยม 4 ตำแหน่งเป็นอาร์กิวเมนต์ที่สอง แต่เซลล์ถูกจัดรูปแบบให้แสดงตัวเลขเพียง 2 ตัวหลังจุดทศนิยม การจัดรูปแบบเซลล์จะถูกนำมาใช้ก่อน

ปัดเศษเป็นเศษส่วนที่ใกล้เคียงที่สุด

เวิร์กชีตนี้จะแสดงวิธีการปัดเศษของตัวเลขเป็นเศษส่วนที่ใกล้เคียงที่สุด โดยใช้ ฟังก์ชัน ROUND

ปัดเศษขึ้น

เวิร์กชีตนี้แสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้ฟังก์ชัน ROUNDUP

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน EVEN และ ODD เพื่อปัดเศษของตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มคู่หรือคี่ที่ใกล้เคียงที่สุด ฟังก์ชันเหล่านี้มีการใช้ที่จำกัด และคุณควรระลึกไว้ว่าว่าฟังก์ชันนี้จะปัดเศษขึ้นเสมอและปัดให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น

ปัดเศษของตัวเลขลง

เวิร์กชีตนี้แสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้ ฟังก์ชัน ROUNDDOWNได้

ปัดเศษของตัวเลขเป็นเลขนัยสำคัญ

เวิร์กชีตนี้จะแสดงวิธีการปัดเศษเป็นเลขนัยสำคัญ เลขนัยสำคัญจะทำให้เกิดตัวเลขที่ถูกต้อง

รายการต่อไปนี้จะมีกฎทั่วไปบางประการที่คูณควรตระหนักเมื่อคุณปัดเศษของตัวเลขเป็นเลขนัยสำคัญ คุณสามารถลองใช้ฟังก์ชันการปัดเศษต่างๆ และลองแทนที่ด้วยตัวเลขและพารามิเตอร์ของคุณเองเพื่อให้ได้จำนวนของเลขนัยสำคัญที่คุณต้องการได้

  • ถ้าเศษส่วนคือ 0.5 หรือมากกว่า ตัวเลขจะถูกปัดเศษขึ้นเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน ROUND ถ้าเศษส่วนน้อยกว่า 0.5 ตัวเลขก็จะถูกปัดลง เลขจำนวนเต็มจะถูกปัดเศษขึ้นหรือลงตามกฎที่เหมือนกันซึ่งใช้แทนพหุคูณของ 5 สำหรับ 0.5

  • ตามกฎทั่วไป เมื่อคุณปัดเศษเลขจำนวนเต็ม คุณจะลบความยาวของจำนวนตัวเลขของเลขนัยสำคัญที่คุณต้องการปัดเศษ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการปัดเศษ 2345678 ลงเป็นเลขนัยสำคัญ 3 หลัก ให้คุณใช้ฟังก์ชัน ROUNDDOWN กับพารามิเตอร์ -4 ตัวอย่างเช่น = ROUNDDOWN(2345678,-4) ซึ่งจะปัดเศษลงเป็น 2340000 โดยมีส่วน "234" เป้นเลขนัยสำคัญ

  • เมื่อต้องการปัดเศษจำนวนลบ ตัวเลขดังกล่าวจะแรกถูกแปลงเป็นค่าสัมบูรณ์ของนั่นคือค่าไม่ มีเครื่องหมายลบ เมื่อการปัดเศษเสร็จสมบูรณ์ เครื่องหมายลบจะนำมาใช้อีก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ ROUNDDOWN เพื่อปัดเศษ-889ถึงผลลัพธ์ของเลขนัยสำคัญสองใน-880, -889 จะถูกแปลงเป็น889และถูกปัดเศษลง880 เครื่องหมายลบแล้วนำมาใช้อีกสำหรับผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของ-880

ปัดเศษของตัวเลขเป็นพหุคูณที่ระบุ

อาจมีบางครั้งคุณต้องการทำสิ่งนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัทของคุณจัดส่งสินค้าโดยใช้ลังที่สามารถบรรจุสินค้าได้ 18 ชิ้นและคุณต้องการหาจำนวนลังที่คุณจะต้องใช้ในการจัดส่งสินค้าจำนวน 204 ชิ้น ฟังก์ชัน MROUND จะหารตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษทศนิยมด้วยพหุคูณ แล้วปัดเศษขึ้น ในกรณีนี้ คำตอบคือ 12 เนื่องจาก 204 หารด้วย 18 จะได้ 11.333 และจะปัดเศษขึ้นเป็น 12 ให้พอดีกับรายการที่เหลือได้ โดยลังที่ 12 จะมีสินค้าเพียง 6 ชิ้น

เวิร์กชีตนี้แสดงวิธีการใช้ฟังก์ชัน MROUNDเพื่อปัดเศษตัวเลขเป็นพหุคูณที่ระบุ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×