การปัดเศษเป็นตำแหน่งทศนิยมที่ฉันต้องการ

การปัดเศษเป็นตำแหน่งทศนิยมที่ฉันต้องการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีตำแหน่งทศนิยมที่ไม่จำเป็นในเซลล์ เพราะจะทำให้เกิดสัญลักษณ์ ###### หรือคุณไม่ต้องการความถูกต้องแม่นยำที่ต้องละเอียดมากๆ ให้เปลี่ยนรูปแบบเซลล์เพื่อให้ได้จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการ

หรือถ้าคุณต้องการปัดเศษให้เป็นหน่วยหลักที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น หลักพัน หลักร้อย หลักสิบ หรือหลักหน่วย ให้ใช้ฟังก์ชันในสูตร

โดยใช้ปุ่ม ดังนี้

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก เพิ่มตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดตำแหน่งทศนิยม เพื่อให้แสดงจำนวนหลักหลังจุดทศนิยมมากขึ้นหรือน้อยลง

โดยใช้ตัว รูปแบบตัวเลขที่มีอยู่ภายใน:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากรายการของรูปแบบตัวเลข แล้วคลิก รูปแบบตัวเลขเพิ่มเติม

กลุ่ม ตัวเลข บนแท็บ หน้าแรก

 1. ในรายการ ประเภท ให้คลิก สกุลเงินบัญชีเปอร์เซ็นต์ หรือ เชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดข้อมูลของคุณ

 2. ในกล่อง ตำแหน่งทศนิยม ให้ใส่จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการแสดง

โดยใช้ฟังก์ชันในสูตร ดังนี้

ปัดเศษตัวเลขเป็นจำนวนหลัก ที่คุณต้อง โดยใช้ฟังก์ชันROUND ฟังก์ชันนี้มีอาร์กิวเมนต์ที่สองเท่านั้น (อาร์กิวเมนต์เป็นส่วนของสูตรจำเป็นต้องเรียกใช้ข้อมูล)

 • อาร์กิวเมนต์แรกคือตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษ ซึ่งอาจเป็นการอ้างอิงเซลล์หรือตัวเลข

 • อาร์กิวเมนต์ที่สองคือจำนวนหลัก คุณต้องการปัดเศษตัวเลข

สมมติว่าเซลล์ A1 มี 823.7825 เมื่อต้องการปัดเศษตัวเลขให้ใกล้เคียงที่สุด ให้ทำดังนี้

 • หลักพัน s

  • พิมพ์=ROUND(A1,-3)ซึ่งเท่ากับ1,000

  • 823.7825 ใกล้เคียงกับ 1,000 มากกว่า 0 (0 เป็นพหุคูณของ 1,000)

  • ครั้งนี้ใช้จำนวนลบเพราะคุณต้องการให้มีการปัดเศษทางซ้ายของจุดทศนิยม วิธีเดียวกันนี้จะใช้กับสองสูตรถัดไปที่จะปัดเศษเป็นหลักร้อยและหลักสิบ

 • หลักร้อย

  • พิมพ์=ROUND(A1,-2)ซึ่งเท่ากับ800

  • 800 ใกล้เคียงกับ 823.7825 มากกว่า 900 ถึงตอนนี้ เราคิดว่าคุณคงพอมองออกแล้ว

 • 10 s

  • พิมพ์=ROUND(A1,-1)ซึ่งเท่ากับ820

 • หนึ่ง s

  • พิมพ์=ROUND(A1,0)ซึ่งเท่ากับ824

  • ใช้ศูนย์เมื่อต้องการปัดเศษตัวเลขใกล้เคียงกับหลักหน่วยที่สุด

 • สิบ s

  • พิมพ์=ROUND(A1,1)ซึ่งเท่ากับ823.8

  • ให้ใช้ตัวเลขบวกเพื่อปัดเศษตัวเลขให้มีจำนวนหลักหลังจุดทศนิยมตามที่คุณระบุ ใช้วิธีเดียวกันกับสองสูตรถัดไปที่จะปัดเศษเป็นหนึ่งส่วนร้อยและหนึ่งส่วนพัน

 • Hundredt hs

  • พิมพ์ =ROUND(A1,2) ซึ่งเท่ากับ 823.78

 • พันส่วน s

  • พิมพ์ = ROUND(A1,3) ซึ่งเท่ากับ 823.783

ปัดเศษตัวเลขขึ้นโดยใช้ROUNDUPทำงาน การทำงานเพียงเหมือนกันเป็น ROUND เว้นแต่ว่าจะปัดเศษตัวเลขขึ้นเสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการปัดเศษ 3.2 ขึ้นเป็น ทศนิยมศูนย์ตำแหน่ง:

 • =ROUNDUP(3.2,0)ซึ่งเท่ากับ 4

ปัดเศษตัวเลขลงโดยใช้ROUNDDOWNทำงาน การทำงานเพียงเหมือนกันเป็น ROUND เว้นแต่ว่าจะปัดตัวเลขลงเสมอ ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการปัดเศษลง 3.14159 เป็นทศนิยมสามตำแหน่ง:

 • =ROUNDDOWN(3.14159,3)ซึ่งเท่ากับ 3.141

เคล็ดลับ: ตัวอย่างเพิ่มเติมไป และลองใช้ข้อมูลตัวอย่างในเวิร์กบุ๊กExcel Online ดูบทความROUND, ROUNDUPและROUNDDOWN

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปัดเศษตัวเลข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×