การปัดเศษของตัวเลข

เมื่อต้องการปัดเศษตัวเลข คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงตำแหน่งทศนิยมของ Excel หรือคุณสามารถใช้ชุด ฟังก์ชัน เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลขจริง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเพื่อปัดเศษตัวเลขขึ้น ลง ให้เป็นเลขคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด หรือเลขคี่ที่ใกล้เคียงที่สุด คุณยังสามารถปัดเศษตัวเลขให้เป็นเศษส่วนที่ใกล้เคียงที่สุด ค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุด หรือเลขนัยสำคัญที่ใกล้เคียงที่สุด

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณปัดเศษตัวเลขโดยใช้ฟังก์ชัน คุณจะไม่เปลี่ยนการจัดรูปแบบของตัวเลข แต่ค่าในเซลล์จะถูกเปลี่ยน

เลือกทำดังต่อไปนี้:

เปลี่ยนแปลงจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แสดงอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลข

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ตัวเลข ให้คลิก เพิ่มทศนิยม เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดทศนิยม ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม

  ค่าจริงของเซลล์ที่ถูกจัดเก็บใน Excel จะไม่เปลี่ยนแปลง

ปัดเศษตัวเลข

Excel มีฟังก์ชันต่างๆ มากมายสำหรับการปัดเศษตัวเลข โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการปัดเศษขึ้น ปัดเศษลง หรือปัดเศษตัวเลขให้เป็นผลคูณของตัวเลขอื่น

เมื่อคุณเปิดตัวสร้างสูตรใน Excel แทนที่จะค้นหาสูตรของคุณในรายการขนาดใหญ่ ให้เริ่มพิมพ์ชื่อในสูตรลงในกล่องค้นหา เมื่อพิมพ์ไม่กี่ตัวอักษร ชื่อสูตรที่คุณต้องการจะปรากฎเพื่อให้คุณดับเบิลคลิก พิมพ์ตัวเลขที่คุณจะปัดเศษลงในกล่อง ตัวเลข ในตัวสร้างสูตรโดยตรง

 1. คลิกในเซลล์ว่าง

 2. บนแท็บ สูตร ภายใต้ ฟังก์ชัน ให้คลิก ตัวสร้างสูตร

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ในตัวสร้างสูตร ให้ค้นหา แล้วดับเบิลคลิก

ภายใต้อาร์กิวเมนต์

ปัดเศษตัวเลขขึ้น

ROUNDUP

ใน number ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณปัดเศษขึ้น ใน num_digits ให้พิมพ์ 0 เพื่อปัดเศษตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

ปัดเศษตัวเลขลง

ROUNDDOWN

ใน number ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณปัดเศษลง ใน num_digits ให้พิมพ์ 0 เพื่อปัดเศษตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

ปัดเศษขึ้นให้เป็นเลขคู่

เลขคู่

ใน number ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณปัดเศษ

ปัดเศษขึ้นให้เป็นเลขคี่

เลขคี่

ใน number ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณปัดเศษ

ปัดเศษตัวเลขเป็นตัวคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของตัวเลขอื่น

MROUND

คลิกกล่องที่อยู่ถัดจาก คูณ แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุด

 1. กด RETURN

ปัดเศษของตัวเลขเป็นเลขนัยสำคัญ

การปัดเศษเป็นตัวเลขนัยสำคัญคือเทคนิคทั่วไปสำหรับการปัดเศษ เนื่องจากมีการวัดความแม่นยำที่คงที่ของตัวเลขที่คุณกำลังใช้

เมื่อใช้ฟังก์ชันการปัดเศษของ Excel ให้เริ่มโดยการนับจำนวนหลักในตัวเลขดั้งเดิมของคุณ (ตัวอย่างเช่น 549282 มีจำนวนหกหลัก) ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวเลขสุดท้ายของคุณควรมีเลขนัยสำคัญสามหลัก คุณควรลบตัวเลขดั้งเดิมออกจากจำนวนหลักที่ต้องการ ผลลัพธ์คือพารามิเตอร์ที่จะใช้ในฟังก์ชัน ROUND, ROUNDUP และ ROUNDDOWN

 1. นับจำนวนหลักในตัวเลขดั้งเดิมของคุณ

  ตัวอย่างเช่น ค่า 549282 มีหกหลัก

 2. ระบุจำนวนหลักที่ตัวเลขสุดท้ายควรมี

  ในตัวอย่างนี้ ตัวเลขสุดท้ายควรมีเลขนัยสำคัญสามหลัก

 3. ลบจำนวนหลักทั้งหมดออกจากตัวเลขสุดท้ายของเลขนัยสำคัญเพื่อดูพารามิเตอร์ num_digit

  ในตัวอย่างนี้ เรามีเลขนัยสำคัญ 3 หลักลบด้วยตัวเลข 6 หลัก ดังนั้น พารามิเตอร์ num_digit จะเป็น -3

 4. บนแท็บ สูตร ภายใต้ ฟังก์ชัน ให้คลิก ตัวสร้างสูตร

 5. ใช้พารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อสร้างฟังก์ชันของคุณ:

ถ้าค่าที่อยู่ในเซลล์ A1 คือ

ถึง

ใช้

549282

ปัดเศษให้เป็นเลขนัยสำคัญสี่หลัก

549300

-4 ในฟังก์ชัน

=ROUND(A1,-3)

549282

ปัดเศษลงให้เป็นเลขนัยสำคัญสี่หลัก

549200

-4 ในฟังก์ชัน

=ROUNDDOWN(A1,-4)

549282

ปัดเศษขึ้นให้เป็นเลขนัยสำคัญสองหลัก

550000

-4 ในฟังก์ชัน

=ROUNDUP(A1,-4)

-549282

ปัดเศษขึ้นให้เป็นเลขนัยสำคัญสี่หลัก

-549300

-2 ในฟังก์ชัน

=ROUNDUP(A1,-2)

-549282

ปัดเศษลงให้เป็นเลขนัยสำคัญสี่หลัก

-549200

-2 ในฟังก์ชัน

=ROUNDDOWN(A1,-2)

หมายเหตุ: 

  • การปัดเศษจำนวนที่ติดลบลงจะเป็นปัดเศษขึ้น เมื่อปัดเศษจำนวนลบ ตัวเลขดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นค่าสัมบูรณ์ก่อน (ค่าที่ไม่มีเครื่องหมายลบ) จากนั้นการดำเนินการปัดเศษจะเกิดขึ้น และเครื่องหมายลบก็จะถูกนำมาใช้อีกครั้ง แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนว่าจะขัดหลักการทางตรรกะ แต่นี่เป็นวิธีที่ใช้ในการปัดเศษ ตัวอย่างเช่น การใช้ฟังก์ชัน ROUNDDOWN เพื่อปัดเศษ -889 เป็นเลขนัยสำคัญสองหลัก ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น -880 ในขั้นแรก -889 จะถูกแปลงเป็นค่าสัมบูรณ์ก่อนคือ 889 ต่อมาก็จะถูกปัดเศษลงเป็นเลขนัยสำคัญสองตัว (880) สุดท้าย เครื่องหมายลบจะถูกนำมาใช้ใหม่ ก็จะได้เป็น -880

  • ฟังก์ชัน ROUND จะปัดเศษตัวเลขที่มีเศษดังนี้: ถ้าเศษเป็น 0.5 หรือมากกว่า ตัวเลขจะถูกปัดเศษขึ้น ถ้าเศษน้อยกว่า 0.5 ตัวเลขจะถูกปัดเศษลง ซึ่งจะปัดเศษตัวเลขขึ้นหรือลงโดยการทำตามกฎที่คล้ายกันคือ การแทนที่ผลคูณของ 5 ด้วย 0.5

ดูเพิ่มเติม

ใส่สูตร

ยกตัวเลขให้เป็นเลขชี้กำลัง

คำนวณเปอร์เซ็นต์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×